Kėdainių profesinio rengimo centro tarptautinės bendradarbiavimo veiklos plėtra

Vilija Bakutytė
,
Kėdainių profesinio rengimo centro projektų vadovė

Kėdainių profesinio rengimo centras (toliau – Centras) yra aktyvus tarptautinių programų „Erasmus+“ ir „Nordplus“ projektų dalyvis. 2021–2022 m. m. Centre įgyvendinama 10 šių programų projektų, kurie apima visas Centro veiklos sritis – bendrąjį, profesinį, suaugusiųjų mokymą ir neformaliojo švietimo veiklas jaunimui. Nors Centras ir turi sukaupęs ilgametę patirtį ir partnerių tinklą, tačiau kiekvienais metais peržiūrima centro Tarptautiškumo strategija, atsižvelgiant į Centro bendruomenės poreikius, programų prioritetus ir plėtojamas tarptautinių partnerių tinklas.

 

Centro projektų vadovė 2021 m. lapkričio pabaigoje dalyvavo programos „Erasmus+“ kontaktiniame seminare „Skaitmeninės, įtraukiančios ir ekologiškos inovacijos: DIG-I-PACT“ (angl. „Digital, Inclusive and Green Innovation: DIG-I-PACT“) Islandijoje, Hveragerdi miestelyje. Seminarą organizavo nacionalinė Islandijos agentūra „Landskrifstofa Erasmus+“. Seminaro metu dalyviams buvo sudarytos galimybės tiesiogiai sutikti kolegas iš suaugusiųjų ir profesinio sektoriaus organizacijų, aptarti tarptautinio bendradarbiavimo veiklas.

 

Nors seminaro organizatoriai iki pat paskutinės minutės abejojo, ar pavyks suorganizuoti Tarptautines bendradarbiavimo veiklas (TBV), ar dalyviai nepabūgs dalyvauti ,,gyvame” renginyje – seminaras įvyko. Jame dalyvavo 27 dalyviai iš 10 šalių, kurie turėjo realią galimybę sutikti būsimus partnerius, keistis turimomis idėjomis ar kartu vystyti naujas aktualias idėjas 2022 m. programos „Erasmus+“ kvietimui. Renginyje daug dėmesio buvo skiriama pristatymams ir diskusijoms, kaip skirtingų šalių institucijos galėtų bendradarbiauti, siekdamos įgyvendinti pagrindinius „Erasmus+“ programos prioritetus: įtrauktis ir įvairovė, skaitmeninė transformacija ir aplinkos bei klimato kaita. Renginį moderavo ekspertas iš Škotijos Paul Guest, kuris seminaro informaciją pateikė naudodamas BINGO metodą ir kartu seminaro dalyvius įtraukdamas į diskusijas, patirties pasidalijimą. Seminaro dalyviai buvo ne pasyvūs klausytojai, o aktyviai įsitraukė į mokymo(si) medžiagos perteikimo procesą. Seminaro metu moderatorius pateikė informaciją apie projekto idėjos generavimą, projekto pagrindimą, veiklų planavimą, poveikį, komandos sudarymą ir pan. Dalyviai sulaukė moderatoriaus patarimų ir praktinių pavyzdžių, kaip pagrįsti projekto aktualumą ir inovatyvumą, kokia informacija yra reikalinga, o kokios reikia vengti, kaip atlikti poreikio analizę. Seminaro dalyviai diskutavo, ką jiems reiškia žodžiai naujas ir inovatyvus, kokie argumentai projekto vertintoją galėtų įtikinti, kad parengtas projektas tikrai inovatyvus. Ekspertas seminaro dalyviams akcentavo, kodėl svarbu įsigilinti į prioritetus ir finansavimo taisykles. Labai naudinga buvo seminaro informacija, kurioje ekspertas pavyzdžiais iliustravo informaciją apie ,,tuščius žodžius ar sąvokas“, paaiškino, kodėl reikia jų vengti. Islandijos nacionalinės agentūros koordinatorės pristatė KA2 projektų kvietimo ypatumus ir tris pagrindinius programos „Erasmus+“ prioritetus: įtrauktis ir įvairovė, skaitmeninė transformacija ir aplinkos bei klimato kaita, taip pat paaiškino apie sektorių prioritetus. Seminaro dalyviai atsakė į raktinius klausimus ir pagal jų atsakymus – būsimų projektų idėjas – renginio organizatoriai suskirstė dalyvius į darbo grupes. Grupėse vyko aktyvi diskusija, pasvarstymai, poreikių analizavimas, kolegos ieškojo, kas bendro ir skirtingo jų idėjose. Seminaro metu įgytos naujos žinios, darbas komandoje su kitų šalių projektų koordinatoriais, patyrusio eksperto patarimai prisidės prie kokybiškos projekto paraiškos parengimo ir įgyvendinimo.

 

Dalyvavimas Tarptautinės bendradarbiavimo veiklos seminare ne tik suteikia galimybę projektų koordinatoriams apsikeisti idėjomis, inicijuoti bendradarbiavimo projektus, bet kartu ir atnaujina turimas kompetencijas, vysto saviugdą ir plėtoja kūrybiškumą. Tarptautinių partnerysčių plėtojimas, naujų ryšių su užsienio partneriais užmezgimas prisideda prie organizacijos pažangos ir tarptautiškumo dimensijos stiprinimo.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.