Kėdainių LIONS klubas rūpinosi mokinių regėjimu ir laisvalaikiu

Dvidešimt Kėdainių moterų LIONS klubo savanorių šią vasarą aukojo dalį savo laisvalaikio ir darbavosi bendruomenės labui. Moterys rūpinosi vaikų regėjimu ir laisvalaikiu, tėvų edukacija bei skleidė gerumą ir šilumą.

 

Akluosius ir silpnaregius globojančios Pasaulinės LIONS organizacijos narės susirūpino stipriai Kėdainių rajone augančiu regėjimo sutrikimų turinčių mokyklinio amžiaus vaikų skaičiumi ir parengė projektą „Keliaujanti akyloji palapinė šeimoms“, kurį finansavo Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija pagal nevyriausybinių organizacijų, dirbančių šeimos gerovės srityje, veiklos projektų atrankos konkurso nuostatus.

Daugėja regos sutrikimų

 

Per pastarąjį dešimtmetį blogiau matančių vaikų skaičius Kėdainių rajone išaugo nuo 29,8 proc. proc. iki 43,0 proc. vienam tūkstančiui pasitikrinusių regą mokinių. Didžiausia tokio pokyčio priežastis: nuolatinis laiko leidimas prie televizorių, kompiuterių, telefonų ekranų, neaktyvus gyvenimo būdas ir savišvietos stoka.

Linksmi ir naudingi užsiėmimai

 

Dvi vasaros savaites Kėdainių moterų LIONS klubo savanorės organizavo stovyklas atokiuose Kėdainių miesteliuose, Šėtos ir Truskavos seniūnijose. Kasdien vyko praktiniai užsiėmimai pagal sudarytą tvarkaraštį. Silpnaregiams vaikams taip svarbią smulkiąją motoriką lavino ir estetinius gebėjimus ugdė keramikė Jurgita Grigariene bei floristė Indrė Dambrauskienė. Spalvingomis gėlių kompozicijomis ir subtilaus baltojo molio darbais negalėjo atsidžiaugti ne tik patys vaikai, bet ir jų tėvai. Nors beveik visi vaikai teigė, kad nemoka lipdyti, ši veikla labiausiai juos ir įtraukė. Kėdainiuose žinoma keramikė turi daug patirties ir organizuojant edukacijas. „Vos tik pasakai vaikui: „Daryk angelą. Jis bus toks vienintelis. Tavo. Tave globos. Saugos“, jis tarsi „užsikuria“ ir mikliai įsitraukia į kūrybą“, – sako bendravimo su vaikais subtilybes įvaldžiusi Jurgita. Ir paaugliai, ir mažieji kūrėjai atsipalaidavo, pasakojo visokias istorijas, daug juokėsi ir džiaugėsi. Savo gabumus vaikai parodė ir komponuodami gėles. Profesionali floristė Indrė dar būdama vaikas vasaras leisdavo pievose. Ji ir pasiūlė pamokyti savo amato paslapčių. Vaikai noriai kūrė floristines kompozicijas iš vasaros gėlių. Stovyklautojų darbais džiaugėsi ir kuratorės, ir miestelio gyventojai, ir seniūnijų darbuotojai, ir projekte dalyvavę vaikų tėvai.

 

Pasirūpino regėjimu

 

Per projektą miestelių centruose įsikūrusiose „akylosiose palapinėse“ netrūko juoko ir šurmulio. Šiltomis vasaros dienomis buvo organizuojami judrieji žaidimai, koordinaciją ir vestibulinį aparatą lavinantys žaidimai, pratimai smulkiajai motorikai lavinti. Čia vyko ir speciali akių mankšta bei sveikos mitybos pamokos. Labiausiai LIONS moterims rūpėjo patikrinti vaikų regėjimą, kad būtų galima laiku nustatyti galimus pokyčius ir pradėti priežiūrą, akių stiprinimą ar net gydymą. Okulistai patikrino 30 projekto dalyvių regėjimą. Nustatė sutrikimus 86,66 proc. vaikų. Tiems, kam buvo būtina, buvo parinkti akinukai pagal jų poreikius. Akiniai per baigiamąją projekto dieną buvo įteikti net 26 vaikams. Iš viso užsakyta, pagaminta ir vaikams padovanota akinukų už 3 tūkst. eurų. Tačiau labiausiai dalyviai vertino nuoširdų bendravimą ir neįkainojamus įspūdžius bei gerumą.

 

Kartu su tėveliais

 

Viena iš prevencinių priemonių didinti šeimos gerovę, o drauge ir spręsti regos problemas šeimoje yra tėvų švietimas. Vaikai į dienos stovyklas rinkosi kartu su savo tėveliais. Jie drauge su vaikais dalyvavo bendruose užsiėmimuose. Taip pat buvo rengiamos specialiai tėvams skirtos psichologinės paskaitos. LIONS narės ne tik organizavo veiklas ir paskaitas, bet ir dalijosi patarimais, patirtimi. Moterų LIONS klubo savanorės nuoširdžiai tiki, kad tokie bendri užsiėmimai ir parodytas dėmesys įkvėps šeimas, sustiprins jų tarpusavio santykius, atkreips dėmesį į vertybes ir išmokys naujų dalykų.

 

Sumanymą įvertino ministerija

 

Projektas „Keliaujanti akyloji palapinė šeimoms“ 2018 m. gavo beveik 6 tūkst. eurų finansavimą iš Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pagal nevyriausybinių organizacijų, dirbančių šeimos gerovės srityje, veiklos projektų atrankos konkurso nuostatus ir 1 tūkst. 390 eurų panaudojo iš Kėdainių moterų LIONS klubo lėšų. Šis projektas vykdomas jau antrus metus, pasirenkant toliausiai nuo Kėdainių miesto nutolusias seniūnijas. Per dvejus metus „akyloji palapinė“ su užsiėmimais aplankė jau 6 Kėdainių rajono seniūnijų miestelius. Per dvejus metus akinukus įteikė net 70-čiai mokyklinio amžiaus vaikų, turinčių regos sutrikimų. Projektuose dalyvavo 45 suaugusieji, silpnaregių vaikų tėvai, o neatlygintiną veiklą vykdė 20 Kėdainių moterų LIONS klubo narių drauge su 25 seniūnijų, bendruomenių darbuotojais, socialiniais darbuotojais ir kitais savanoriais padėjėjais. Skaičiai įspūdingi, nes per dvejus metus projekto dalyvių skaičius išaugo iki 160 asmenų! „Mūsų rajono institucijos ir organizacijos labai imlios ir palaiko visas kolegų, bendraminčių iniciatyvas. Be kitų paramos ir įsitraukimo būtų buvę sunku pasiekti užsibrėžtus tikslus. Šeimos, su kuriomis dirbome, taip pat matė visų mūsų vienybę – buvome puiki komanda. Prieš rugsėjį suteikėme žinių tėvams, išjudinome vaikus ir išleidome į mokyklą su akinukais“, – pabrėžia projekto koordinatorė Rasida Adomavičienė.

 

Aktyviausiai tarptautinei klubinei organizacijai priklausantis Kėdainių moterų LIONS klubas vienija 23 veiklias ir geranoriškumo bei atjautos nestokojančias rajono moteris. Įsikūręs 2015 m. klubas kartu su aukojančiais ir kitais geradariais remia silpnaregius, šeimas, vaikus, padeda ištikus nelaimei ar patekus į bėdą. Pernai klubas išdalijo paramos už 24 tūkst. eurų.

 

Daugiau informacijos:

Kėdainių moterų LIONS klubas

Rasida Adomavičienė

Tel. 8 650 20 100

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.