Kauno švietimo inovacijų centras įgyvendina „Erasmus+“ projektą „Kova su patyčiomis mokykloje“ (FABAS)

Gegužės 16–18 d. vyko mobilumo vizitas Lježe, Belgijoje. Mobilumo metu daug dėmesio buvo skiriama praktikai: patyčių atvejų analizė, refleksija, pasitelkiant savo patirtį šioje srityje, dalijimasis vertingąja patirtimi, taip pat pažinčiai su Lježo provincijoje įgyvendinamomis patyčių prevencijos programomis.

 

Lježo provincijos švietimo skyriaus direktorė Muriela Brodure-Willain sveikino visus prasmingo ir aktualaus projekto dalyvius. Švietimo skyriaus direktorė pabrėžė, kad, kaip ir visame pasaulyje, Belgijos mokyklose patyčios taip pat opi problema. Nors patyčių prevencija ir įrankiai yra žinomi, tačiau tikimasi, kad gerosios patirties mainai tarp šalių padės pasiekti geriausių rezultatų. Muriela Brodure-Willain kartu su kolegomis pristatė 2019 m. sukurtą PESH (Mokykla be patyčių) programą, vykdomą Lježe. Tai švietimo specialistų pagalbos tarnyba, atsakinga už komandos, gebančios atpažinti ir sureaguoti į patyčių atvejį mokykloje, sudarymą. Iškilus priekabiavimo atvejui dėl kiekvienoje mokykloje integruotos PESH sistemos apmokytos komandos atlieka intervenciją, kuri leidžia veiksmingai padėti jaunimui ir mokyklai sprendžiant problemas.

 

Athénée Provincial Guy Lang de Flémalle vidurinė mokykla yra viena iš 4 bandomųjų mokyklų, kurios vykdo PESH programą. Mokyklos direktorius pristatė prevencinės patyčių programos veiksmingumą mokykloje, supažindino su patyčių atvejais ir kaip jie buvo sprendžiami.

 

Taip pat Lježo provincijoje veikia PMS centrai – psichologiniai, medicinos ir socialiniai centrai, atsakingi už jiems priskirtos mokyklos mokinius, bet nepriklausomi nuo pačios mokyklos. PMS centrai siūlo pagalbą mokiniams, turintiems socialinių ar psichologinių problemų. Tėvai ir mokiniai yra supažindinami su PMS centru, jo veikla ir funkcijomis, skatinami kreiptis, jeigu kyla problema ar nori pasikonsultuoti.

 

 

Tarptautinio projekto dalyvius pasveikino Valonijos-Briuselio regiono švietimo ministrė Caroline Désir ir džiaugėsi, kad komandos iš 5 skirtingų šalių gali dalytis patirtimi, (ne)sėkmių istorijomis, reflektuoti ir tokiu būdu siekti veiksmingų rezultatų ar sprendimo būdų kovojant su patyčiomis mokykloje. Švietimo ministrė pabrėžė įtraukiojo ugdymo svarbą patyčių prevencijai, pagalbos teikimą specialiųjų poreikių turintiems mokiniams, su šiais vaikais dirbantiems mokytojams, pagalbos specialistams. Tai itin svarbu siekiant užkirsti kelią patyčioms, formuojant palankų mokyklos mikroklimatą.

 

Projekto mobilumo vizito Belgijoje straipsniai internete:

 

Projektas įgyvendinamas nuo 2020 m. rugsėjo iki 2023 m. rugsėjo. Projektą vykdo Lietuva, Italija, Prancūzija, Belgija ir Ispanija.

 

Kauno švietimo inovacijų centro inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.