Profesinių mokyklų mokytojų nuotolinė gerosios patirties konferencija „Pamoka kitaip“

Jūratė Liekienė
,
Kauno taikomosios dailės m-klos lietuvių kalbos mokytoja

Lapkričio 18 d. vyko Kauno taikomosios dailės mokyklos organizuota Kauno regiono profesinių mokyklų mokytojų gerosios patirties sklaidos konferencija „Pamoka kitaip“. Šios konferencijos tikslas – pasidalyti gerąja patirtimi ir praktiniais pavyzdžiais, kaip sėkmingai organizuoti šiuolaikinę pamoką.

 

Konferencijoje dalyvavo 76 pedagogai iš 7 Kauno regiono profesinių mokyklų. Renginio metu šių ugdymo įstaigų mokytojai pristatė 12 žodinių pranešimų. Gausus dalyvių skaičius parodė pedagogų domėjimąsi galimybėmis ir būdais kūrybiškai organizuoti šiuolaikinę tiek bendrojo, tiek profesinio ugdymo pamoką.

 

Konferencijos pradžioje sveikinimo žodį tarė Rasa Šavareikaitė, Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus pavaduotoja, Daina Rožnienė, Kauno taikomosios dailės mokyklos direktorė. Pastebėta, jog mokytojus lydintys iššūkiai skatina kūrybiškumą, akcentuota ugdomosios veiklos tvarumo ir dalijimosi gerąja patirtimi svarba.

 

Pirmąjį pranešimą „Mokytojo lyderystė: kas, kaip, kodėl? Dešimt mokytojų lyderių vaidmenų” skaitė renginio kviestinė viešnia – VDU Švietimo akademijos profesorė, dr. Vilma Žydžiūnaitė, supažindinusi konferencijos dalyvius su mokytojo lyderio vaidmenimis, kūrybiškumo, novatoriškumo, įtakos, kolegialumo kriterijų svarba mokytojo veikloje.

 

Renginio dalyviams pasirinkus tikslines grupes, buvo pristatyti šie pranešimai: „Pamoka kaip kompiuterinis žaidimas” (Kauno informacinių technologijų mokyklos Giedrė Teiberytė-Liaugaudė); „Inovacijos pedagoginėje veikloje. Apversta klasė” (Kėdainių profesinio rengimo centro profesijos mokytoja Dalia Sapronienė), „Atradimai žingsnis po žingsnio” (Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centro IT specialistė Vita Šlapkauskienė); „Ugdymo turinio integracija ir tarpdalykiniai ryšiai” (Kauno buitinių paslaugų ir verslo mokyklos atstovės vyresnioji profesijos mokytoja Rūta Tamošiūnienė ir geografijos mokytoja ekspertė, profesijos mokytoja Ilona Urbonienė); „Motyvuojanti aplinka“ – Kauno taikomosios dailės mokyklos, Alytaus filialo profesijos mokytoja Danutė Garlavičienė.

 

Taip pat dalytasi patirtimi skaitant pranešimus „STEAM metodo pritaikymo galimybės ir būdais žmogaus saugos pamokose” (Kauno buitinių paslaugų ir verslo mokyklos mokytoja Sigita Grigaliūnienė); „Mokyklos modelis ir kūrybiškumas” (Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centro etikos mokytoja ekspertė Egidija Kontrimienė); „Pamoka kitaip: integruota anglų kalbos pamoka netradicinėje aplinkoje” (Vilkijos žemės ūkio mokyklos anglų kalbos mokytoja Vincentina Mielinienė); „Padlet“ platformos naudojimas lietuvių kalbos pamokose“ (Kauno taikomosios dailės mokyklos lietuvių kalbos mokytoja Jūratė Liekienė), „Informacinių komunikacinių technologijų taikymas mokinių istorijos ugdyme“ (Vilkijos žemės ūkio mokyklos istorijos mokytojas Evaldas Ramanciuškas); „Aktyvaus pilietiškumo skatinimas per savanorišką veiklą” (Kauno technikos profesinio mokymo centro ir Kauno taikomosios dailės mokyklos istorijos vyresnioji mokytoja Laima Kijanskaitė), „Trello – mokytojų ir mokinių bendradarbiavimo įrankis” (Kauno taikomosios dailės mokyklos anglų kalbos mokytoja Ada Bartulienė ir kūno kultūros mokytoja Jolanta Maceinienė).

 

Konferencija užbaigta dalyvių pranešimų apibendrinimu, refleksija. Pranešimų metu išgirdome ir atsakymą į klausimą „Kaip sėkmingai organizuoti šiuolaikinę pamoką?”: ateiti į pamoką su staigmena, o ne patikrintomis tiesomis ir receptais, sudominti mokinius per jų pomėgius, kurti, nesustoti, neslopinti mokinių kūrybiškumo. Būtina sąlyga – kūrybiškas, nuolat besimokantis, veiklus ir atviras kaitai, skatinantis nuolatinio mokymosi kompetenciją mokytojas.

 

Dėkojame visiems renginio dalyviams, organizatoriams bei pranešėjams už žinių dalijimąsi, įkvepiančias idėjas ir galimybę mokytis.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.