Kauno Panemunės pradinės mokyklos patirtis „Erasmus+“ projekte „Menai ir tradicijos“

Kovo 19 d. Kauno Panemunės pradinės mokyklos bendruomenė rinkosi į išskirtinį renginį – „Erasmus+“ projekto „Menai ir tradicijos“ šalių partnerių šokių festivalį „Drauge smagiau“. Tai buvo baigiamasis projekto renginys, per kurį visų klasių mokiniai šoko projekte dalyvavusių šalių tradicinius šokius, tokius kaip temperamentingąjį ispanų flamenką, iškilmingąjį lenkų polonezą, energingąjį graikų sirtakį ir kitus. Festivalį mokiniai pradėjo projekto himnu anglų kalba. Mokiniai ne tik šokiais, bet ir savo apranga atstovavo skirtingoms šalims. Renginyje netrūko svečių: šokių pažiūrėti atvyko mokinių tėveliai, Kauno pedagogų kvalifikacijos centro direktorė Rasa Bortkevičienė, kolegos iš kitų mokyklų. Visą savaitę mokykloje buvo kuriama projekto atmosfera: į renginį kvietė mokinių sukurti plakatai, bendruomenės nariai galėjo pasidžiaugti mokinių darbų ekspozicijomis, pažiūrėti filmuką apie per projektą įgyvendintas veiklas. Per renginį svečiai ekrane galėjo stebėti Lapino, tapusio mokyklos talismanu ir keliavusio į visas šalis, įspūdžius apie kiekvieną šalį.

 

„Erasmus+“ K2 projektas „Menai ir tradicijos“, kuriame dalyvavo partneriai iš 12 šalių (Lietuvos, Estijos, Švedijos, Lenkijos, Italijos, Ispanijos, Prancūzijos, Jungtinės Karalystės, Turkijos, Graikijos, Bulgarijos ir Rumunijos), truko trejus metus. Vienas pagrindinių ilgalaikio projekto tikslų – skatinti mokinius domėtis gimtosios ir Europos šalių kultūros tradicijomis moderniose aplinkose. Galima teigti, kad pagrindinis projekto tikslas buvo įgyvendintas: mokiniai susipažino su visų 12 šalių tradiciniais šokiais, dainomis, kitomis meno rūšimis. Mokiniams labai patiko dalyvauti tose veiklose, kurios jiems yra neįprastos ir nekasdienės, pavyzdžiui, piešti ant vandens (Turkijos meno rūšis), stiklo (Rumunijos meno rūšis), kriauklių (Ispanijos meno rūšis) ir t. t. Prieš pradėdami mokytis skirtingų šalių meno technikų mokiniai buvo supažindinami su šalimi, svarbiausiais faktais apie ją. Menas negali būti atsiejamas nuo teatro ir muzikos, todėl mokiniai turėjo galimybę sužinoti dramos paslapčių ir išmokti dainelių, kurias dainuoja vaikai iš šalių partnerių. Taip pat tobulino savo anglų kalbos žinias ir įgūdžius, susirašinėdami laiškais, kalbėdami „Skype“ konferencijose, filmuodami vaizdo dienoraščius, kuriuose pristatė save, mokyklą ir savo dieną. Atlikdami projekto užduotis, mokiniai mokėsi naudotis informacinių technologijų programomis.

 

Per visą projektą 33 pedagogai turėjo galimybę dalyvauti skirtingose šalyse vykusiuose susitikimuose, gilinti žinias ir tobulinti savo kompetencijas. Išvykose mokytojai ne tik mokėsi, planavo bendras veiklas, bet ir lankėsi ugdymo įstaigose, susitiko su pedagogų bendruomenėmis, apžiūrėjo žymias vietas. Grįžusios iš susitikimų mokytojos dalijosi savo patirtimi su kolegėmis, o įgytas žinias stengėsi pritaikyti ugdymo procese.

 

Projekto dalyvių inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.