Kauno bendrojo ugdymo mokyklų kūrybinių darbų konkursas „Brangi Lietuva – su Konstitucijos diena!“

Eglė Ragauskaitė
,
Kauno pedagogų kvalifikacijos centro metodininkė

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras spalio mėn. kvietė Kauno bendrojo ugdymo mokyklų 5–6 klasių mokinius dalyvauti kūrybinių darbų konkurse „Brangi Lietuva – su Konstitucijos diena!“, skirtame Konstitucijos dienai paminėti.

 

Kūrybinių darbų konkurso tikslas – ugdyti mokinių pilietinę savivoką ir pilietiškumą, skatinti jų domėjimąsi savo šalimi ir jos valstybingumu, supažindinti mokinius su LR Konstitucija, lavinti jų meninius įgūdžius, plėtoti kūrybiškumą ir pažintines galias, skatinti jų saviraišką, pasitelkiant vaizduotę.

 

Konkursui 5–6 klasių mokiniai pateikė 12 kūrybinių darbų. Konkurso vertinimo komisija I vietas skyrė Lijai Davidavičiūtei (Kauno Petrašiūnų progimnazija, 5 kl.) ir Agnei Pavydytei (Kauno Aleksandro Puškino gimnazija, 6 kl.), II vietas – Deinai Brūzgaitei (Kauno Petrašiūnų progimnazija, 6 kl.) ir Leon Vergara Maria Antonieta (Kauno Aleksandro Puškino gimnazija, 6 kl.), o III vietas – Ugnei Vencpolytei (Kauno Aleksandro Puškino gimnazija, 6 kl.) ir Darijai Navikaitei (Kauno Simono Daukanto progimnazija, 5 kl.).

 

Konkurso nugalėtojų kūrybiniai darbai eksponuojami Kauno pedagogų kvalifikacijos centre, 106 auditorijoje ir virtualioje erdvėje (www.kpkc.lt). Nugalėtojai bus apdovanoti padėkos raštais bei atminimo dovanėlėmis.

 

Dėkojame Kauno Aleksandro Puškino gimnazijos, Kauno Simono Daukanto ir Kauno Petrašiūnų progimnazijų pedagogams, vertinimo komisijos nariams bei jauniesiems kūrėjams.

Džiaugiamės jaunųjų kūrėjų pilietiškumu, kūrybiškumu, vaizduote ir linkime visokeriopos sėkmės!

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.