Tarptautinis projektas „Pasakyk pasauliui labas“

Kauno lopšelio-darželio „Vaivorykštė“ priešmokyklinio ugdymo grupės jau nuo 2014 m. dalyvauja tarptautiniame projekte „Pasakyk pasauliui labas“ (angl. „Say hello to the world“). Pagrindinis projekto tikslas – skatinti vaikus būti draugiškais, padėti įveikti stereotipus ir išankstines nuostatas dėl įvairios socialinės aplinkos, skatinti pagarbą kitoms tautoms, kultūroms ir tradicijoms, susipažinti su tautų skirtumais, mokytis bendrauti nuotoliniu būdu, pasitelkiant „Skype“ programą.   2019 […]

Skaityti daugiau »

STEAM: „Tišku tašku per balas“

Kėdainių lopšelis-darželis „Pasaka“, kaip partneris, 2019–2021 m. dalyvauja ES projekte „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių ir ugdymo turinio diegimas ikimokyklinio ugdymo mokykloje“, kurio vykdytojas – Kėdainių r. Vilainių mokykla-darželis „Obelėlė“. Projekto tikslas – pagerinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimą ir kokybę, kuriant gamtamokslinę ir tiriamąją aplinką. Įgyvendinant projektą ugdomosiose veiklose taikyti STEAM metodikos elementai, formuojantys tvarią mąstyseną, skatinantys savaiminį, aktyvų, patirtimi grindžiamą […]

Skaityti daugiau »

Ilgalaikis ugdymosi projektas, skirtas ugdyti kalbinius įgūdžius

Kalba – bendravimo priemonė, padedanti vaikui įgyti žinių apie jį supantį pasaulį, išsakyti norus, jausmus ir mintis. Klausydamasis artimųjų pašnekesių, žaisdamas, stebėdamas aplinką, vaikas susipažįsta su žodžių reikšmėmis, mokosi tarti garsus, žodžius, pradeda kalbėti frazėmis ir sakiniais, todėl labai svarbu skatinti vaiko kalbos raidą kuo ankstyvesniame amžiuje.   Atsižvelgus į 5–6 metų vaikų kalbinės raidos rekomendacijas bei ugdymo įstaigos (Jonavos […]

Skaityti daugiau »

„Aš ypatingas“

Klaipėdos Tauralaukio progimnazija įgyvendina „Erasmus+“ projektą „For a respectful and tolerant school“, skirtą 3–7 metų vaikams. Projekte dalyvauja 5 mokyklų bendruomenės iš Ispanijos, Prancūzijos, Italijos, Latvijos ir Lietuvos. Projekto tikslas – plėsti vaikų supratimą apie skirtumus ir nuo mažų dienų ugdyti toleranciją kitų atžvilgiu, naudojantis „Persona doll“ metodika (PDM), vykdyti patyčių ir smurto prevenciją mokykloje, plėtoti ir tobulinti vaikų socialinius […]

Skaityti daugiau »

Bendradarbiavimo idėjos „eTwinning“ projekte „Kelionė metų laikų karuselėje“

Šiaulių lopšelio-darželio „Coliukė“ priešmokyklinukai „Bildukai“ šiuos mokslo metus pradėjo įsitraukdami į ilgalaikį „eTwinning“ projektą „Kelionė metų laikų karuselėje“ (angl. „A tour round the season“). Pasak „eTwinning“ ambasadorės Angeliki Kougiourouki (2018): „Programa atlieka svarbų vaidmenį – dalyvaudami projektuose ir vaikai, ir pedagogai, bendradarbiaudami geriau supranta ir gerbia įvairovę, siekdami bendro tikslo.“   Noriai priėmiau projekto kūrėjų pasiūlymą prisidėti prie projekto, nes […]

Skaityti daugiau »

Projektas „Draugai iš viso pasaulio“

Siekis skatinti vaikų norą pažinti ir mokytis, būti draugiškesniais ir tolerantiškesniais, Mažeikių lopšelio-darželio „Gintarėlis“ priešmokyklinės „Smalsučių“ grupės auklėtojas ir vaikus įtraukė vykdyti tarptautinį ikimokyklinio ugdymo įstaigų projektą – „Draugai iš viso pasaulio“, skirtą vaikų socialinių, pažintinių, kultūrinių kompetencijų ugdymui(si). Projektas prasidėjo 2019 m. spalio 18 d. ir vyko iki šių metų kovo 10 d. Projekte dalyvavo Rumunijos, Italijos, Slovėnijos, Norvegijos […]

Skaityti daugiau »

Projektinė veikla įgavo pagreitį. Šiaulių lopšelio-darželio „Pasaka“ patirtis

Atsižvelgdama į Z ir Alfa kartos vaikų ugdymo(si) ypatumus, Šiaulių lopšelio-darželio „Pasaka“ komanda ieškojo įtraukiančių ugdymo(si) formų, viena iš tokių – projektinė veikla. Projektas – tai aktyvaus ugdymo(si) forma, skatinanti ugdytinius sieti mokymąsi su tikrove ieškant daiktų ir reiškinių sąsajų, pratinanti dirbti grupėje ir spręsti visiems aktualią problemą.   Viena ryškiausių pastarojo meto tendencijų – stiprėjantys tarptautinės integracijos procesai, pasiekę Lietuvą. […]

Skaityti daugiau »

Metodai, ugdantys šiuolaikinio jaunimo kultūrines kompetencijas muziejaus erdvėse

Ar kada susimąstėme, kiek daug netektume, jei pasaulyje neliktų muziejų? Neliktų praeities, sukauptų kolekcijų, įdomių pomėgių įprasminimo. Paklausus šio klausimo mokinių, deja, daugelis išgirstume atsakymą: „nežinau“, „man tai neturi reikšmės“, „neįdomu“, „nuobodu“ ir t. t. Kyla klausimas, kodėl jaunam žmogui nepatinka lankytis muziejuose, kodėl ši veikla jiems nepatraukli, ar apskritai muziejus gali prisidėti prie šiuolaikinio jaunimo kultūrinio ugdymo?   Viena […]

Skaityti daugiau »

Projektas „Iš motužės skrynalės perlaliai byrėjo…“

Tarptautinė „eTwinning“ programa, kurioje pedagogai gali dalyvaudami projektinėse veiklose dalytis sukaupta profesine patirtimi, šiandien nebe naujiena. Rašant baigiamąjį darbą etninės kultūros tema, kilo mintis išnaudoti šią galimybę. Siekiant atskleisti vaikų ankstyvojo amžiaus etninės kultūros ugdymo(si) galimybes darželyje, kartu su Klaipėdos lopšelio-darželio „Radastėlė“ muzikinio ugdymo mokytoja Renata Čipkuviene, „eTwinning“ platformoje inicijavome respublikinį projektą „Iš motužės skrynalės perlaliai byrėjo…“. Projekto tikslas – […]

Skaityti daugiau »

Dalijimasis patirtimi – pagrindinis šiuolaikinio ugdymo kokybės tobulinimo siekis

Vienas iš svarbiausių būdų susipažinti su ugdymo proceso modernizavimo naujovėmis, plėsti asmenines, profesines ir dalykines kompetencijas – dalyvavimas „Erasmus+“ programos mobilumo projektuose, kurių metu pasidalijama Europos Sąjungos pedagogų praktine darbo patirtimi. Kėdainių profesinio rengimo centro profesijos mokytojos Laima Skinderienė, Dalia Sapronienė ir aš, Jolanta Vasilienė, bei profesinės užsienio kalbos mokytoja Aurima Bajorūnienė vasario 15–22 d. dalyvavome projekto „Tarptautinė patirtis – […]

Skaityti daugiau »
1 90 91 92 93 94 127