Metodinės dienos užsienio ir Lietuvos mokytojams

Vilniaus lietuvių namų Užsienio lietuvių švietimo skyriuje vyko metodinės dienos „Kalendorinių švenčių scenarijų rengimas“. Kvalifikacijos kėlimo renginys buvo skirtas užsienio lietuvių mokyklų, Vilniaus ir Šalčininkų rajono pedagogams. Į renginį atvyko pedagogų iš Lenkijos, Kaliningrado srities, Baltarusijos, Jungtinių Amerikos Valstijų. Dvi dienas įvairių dalykų mokytojai aktyviai dalyvavo tiek teorinėse, tiek praktinėse veiklose, patys įsitraukė į diskusijas, daug sužinojo apie įdomius, netradicinius […]

Skaityti daugiau »

Apie ilgesio aidą ir „Vilnies“ mokyklą…

„Švietimo naujienos“ turi bičiulių svečiose šalyse. O užsimezgė tos bičiulystės per lituanistines, šeštadienines ar sekmadienines mokyklas, kurios dažniausiai vadinamos mokyklėlėmis. Bet iki šių metų rugsėjo jokie bičiulystės saitai nesiejo mūsų leidinio su vienintele lituanistine mokykla Brazilijoje, „Vilnimi“, kol šį rugsėjį mokytojauti ten neišvyko Vilniaus universiteto klasikinės filologijos absolventė Miglė STASIULIONYTĖ, kuri prieš išvykdama pažadėjo interviu „Švietimo naujienoms“. Kai tik apšils… […]

Skaityti daugiau »

Į mokyklą su mobiliuoju… O kaip kitaip?

Rudenį viešojoje erdvėje plykstelėjo nuomonių žiežirbos, ką daryti, kad mokiniai per pamokas nesinaudotų mobiliaisiais telefonais? Ką daryti, kad per pertraukas mokinukai atplėštų akis nuo mobiliųjų ekrano? Iš kitos pusės, o ką čia bepadarysi? Toks metas…   Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos direktorius Rimas Budraitis samprotauja, kad mobilieji telefonai atima iš vaikų dalį mūsų vertybių, jiems pristinga laiko bendrauti, o tai reiškia, […]

Skaityti daugiau »

Mokiniams muziejų lankymas nemokamas. O mokytojams?

Kultūros ministerija, bendradarbiaudama su Lietuvos muziejų asociacija (LMA), inicijavo Lietuvos muziejų kultūrinio svetingumo programą mokiniams „Vasario 16-osios kūrėjai ir puoselėtojai“. Programa siekiama skatinti kultūros prieinamumą, ugdyti vaikų ir jaunimo kompetencijas kultūros srityje. Iki metų pabaigos vyks pirmasis projekto etapas – nacionaliniai ir valstybiniai (bei 39 savivaldybių) muziejai mokiniams parengė specialias nemokamas programas, skirtas Vasario 16-osios kūrėjams ir puoselėtojams pažinti. Nuo […]

Skaityti daugiau »

Trakų švietimo įstaigų vadovai patirties sėmėsi Žemaitijoje

Trakų rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja Dalia Dzigienė, pavaduotoja Alina Jakonis ir rajono švietimo įstaigų vadovai dalyvavo trijų dienų edukacinėje išvykoje „Kintantys modernaus ugdytojo vaidmenys švietimo įstaigoje“, kurią organizavo VšĮ Trakų švietimo centras. Vadovus ypač domino Žemaitijos krašto švietimo įstaigų vadovų patirtis, kuriant pokyčiams palankią ugdymosi aplinką, jų panaudojimas ugdymo(si) procese.   Trakų atstovai lankėsi Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijoje […]

Skaityti daugiau »
1 31 32 33