Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas

Vakar, sausio 9 d., Urugvajuje prasidėjo XXI Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas, kuris tęsis iki sausio 14 d. Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas (PALJ) yra Pasaulio lietuvių bendruomenės projektas. Renginį organizuoja Urugvajaus lietuvių jaunimo sąjunga kartu su Pasaulio lietuvių bendruomenės valdyba, prelatu Edmundu Putrimu, ilgamečiu Sielovados reikalų komisijos pirmininku ir Lietuvos vyskupų konferencijos atstovu užsienio lietuvių sielovados reikalams. Prelatas E. Putrimas yra PALJ […]

Skaityti daugiau »

Emocinis valdymas: „Erasmus+“ mokymai Ispanijoje

Įgyvendindama projektą pagal „Erasmus+“ programą „Emocijų vadybos įrankiai ir įgūdžiai“, „Diemedžio“ ugdymo centro komanda – švietimo pagalbos ir konsultavimo skyriaus vedėja Aurelija Kasparavičienė, socialinė pedagogė Simona Martišienė, specialioji pedagogė-logopedė Aistė Pielikienė (šio teksto autorė) ir lietuvių kalbos mokytoja Ramutė Stankuvienė – vyko į mokymus Ispanijoje. Mokymai vyko Kantabrijos regione, Solorzano miestelyje. Juose dalyvavo atstovai iš 10 skirtingų Europos Sąjungos šalių (35 asmenys): […]

Skaityti daugiau »

Palermas – penktojo „Erasmus+“ projekto „Mes, ES vaikai, tikime…“ susitikimo sostinė

Penktasis tarptautinio „Erasmus+“ projekto „Mes, ES vaikai, tikime…“ (angl. „We, the Kids of the EU, believe…“) susitikimas visus projekto dalyvius sukvietė į Sicilijos sostinę Palermą (Italija). Šio projekto misija – skiepyti Europos mokiniams šiuolaikinį požiūrį į tautų ir kultūrų įvairovę, supažindinti su pasauline pabėgėlių problema ir jos sprendimo būdais įvairiose Europos šalyse.   Pirmąją viešnagės dieną, sutikdamas svečius, mokyklos pučiamųjų orkestras […]

Skaityti daugiau »

Ištiesk ranką draugystei

Klaipėdos Martyno Mažvydo progimnazijos ir lopšelio-darželio „Sakalėlis“ bendruomenės savo įstaigas išpuošė ugdytinių kurtomis, linksmai išmargintomis „rankytėmis“. Vaikų delniukai kviečia draugauti, priimti vienam kito skirtumus, veikti kartu, apkabinti, mylėti…   Šios idėjos iniciatorė – Klaipėdos M. Mažvydo progimnazijos specialioji pedagogė Lina Mineikienė. Ji kartu su kitomis mokyklos mokytojomis, švietimo pagalbos specialistėmis ir Klaipėdos lopšelio-darželio „Sakalėlis“ bendruomene įgyvendino tarptautinį projektą „Draugystės pynė“. Projektas atsirado […]

Skaityti daugiau »

Įgyvendinti realų pokytį ugdymo(si) procese? Būtinai!

Taip atsakytų Prienų rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus parengto ir laimėto „Erasmus+“ programos KA1 projekto „Profesionalios aplinkos Prienų rajono mokyklose kūrimas“ dalyviai. Įgyvendinus šį projektą atsirado naujų galimybių, leidžiančių gerinti Prienų rajono mokyklų mokymo(si) kokybę: sustiprėjo mokyklų ir visos rajono švietimo sistemos tarptautiškumas, suteiktos geresnės sąlygos tobulinti asmeninius poreikius ir organizacijos tikslus atitinkančią kvalifikaciją. 2016–2017 m. 37 Prienų rajono švietimo įstaigų darbuotojai […]

Skaityti daugiau »

Kalbos šventė

Pedagoginėje kolegijoje Černiachovske (Įsrutyje) vyko Kaliningrado srities mokinių ir studentų 17-oji lietuvių kalbos olimpiada, į kurią atvyko 56 pirmojo olimpiados etapo nugalėtojai. Šį kartą olimpiada buvo skirta pirmosios lietuviškos Martyno Mažvydo išspausdintos knygos 470-mečiui paminėti. Renginys prasidėjo Rusijos ir Lietuvos valstybių himnais. Per olimpiados atidarymą aš, Kaliningrado srities lietuvių kalbos mokytojų asociacijos pirmininkas Aleksas Bartnikas, pacitavau Martyno Mažvydo žodžius: „<…> […]

Skaityti daugiau »

Mokėmės tolerancijos

Jau antrus metus Prienų r. Išlaužo pagrindinė mokykla dalyvauja „Erasmus+“ programos KA2 tarptautiniame projekte „Išsaugok amžinąsias vertybes. Menas permąsto Europos vertybes“. Gruodžio 3–9 d. partneriai iš Rumunijos, Turkijos, Slovakijos ir Ispanijos (Katalonijos regiono) atvyko į Išlaužą dalyvauti mobilumo veiklose.   Pirmąją mobilumo savaitės dieną svečius pasveikino mokyklos choras, solistai, duetai ir kt. Mokiniai pristatė savo šalį, Prienų rajoną ir Išlaužo kaimą, parodė […]

Skaityti daugiau »

7 patarimai tėvams, kad vaikas būtų saugesnis socialiniuose tinkluose

Atsimenu, vaikystėje mane mokė, kad nereikia kalbėti su nepažįstamaisiais. XXI a. tai būtų galima pasakyti ir kalbant apie virtualius nepažįstamuosius. Virtualioje erdvėje nepažįstamieji labai lengvai gali apsimesti bet kuo. Asmeninio saugumo virtualioje erdvėje klausimas šiomis dienomis tampa labai svarbus. Didžioji dalis suaugusiųjų net neįsivaizduoja, ką šiuolaikinis jaunimas veikia internete. Atlikau vieną eksperimentą. Per kelias minutes susikūriau neegzistuojančios merginos „Facebook“ paskyrą, įsikėliau […]

Skaityti daugiau »
1 123 124 125 126 127