Italijoje kūrėme meną kartu

Marijampolės Sūduvos gimnazija 2016–2018 m. m. dalyvauja Europos Sąjungos finansuojamame „Erasmus+“ projekte „Kuriame meną kartu ir tai mus suartina“ (angl. „Making Art Together Brings Us Closer“). Kartu su šalimis partnerėmis (Prancūzija, Rumunija ir Italija) siekiame ugdyti mokinių kūrybiškumą (atrasti, parodyti savo talentus, gerinti darbo su informacinėmis technologijomis įgūdžius, skatinti kalbų įvairovę, ugdyti kompetencijas, reikalingas šiuolaikinėje darbo rinkoje).   Rudeniui besibaigiant dalyvavome jau trečiajame […]

Skaityti daugiau »

Ar Lietuvos mokiniai geba spręsti problemas bendradarbiaudami?

Švietimo ir mokslo ministerijoje švietimo bendruomenei pristatyta dar viena Tarptautinio penkiolikmečių tyrimo (angl. Programme for International Student Assessment, PISA 2015) dalis: Lietuvos mokinių gebėjimai problemų sprendimo bendradarbiaujant srityje.   „Modernioje informacijos ir žinių paslaugų visuomenėje problemų pobūdis kinta, mažėja apibrėžtų ir įprastų užduočių, todėl nebeužtenka pasikliaunant atmintimi taikyti išmoktus ir pasiteisinusius algoritmus. Šiuolaikinės mokslo ir praktikos problemos implikuoja poreikį bendrauti ir […]

Skaityti daugiau »

Ar mūsų šalies aštuntokai pilietiški?

Švietimo ir mokslo ministerijoje pristatytas Tarptautinis pilietinio ugdymo ir pilietiškumo tyrimas (angl. International Civic and Citizenship Education Study, ICCS 2016). Su tyrimo rezultatais supažindino Tarptautinės švietimo pasiekimų vertinimo asociacijos (angl. International Association for the Evaluation of Educational Achievement, IEA) generalinės asamblėjos narė dr. Rita Dukynaitė kartu su Nacionalinio egzaminų centro Mokinių pasiekimų tyrimų ir analizės skyriaus vedėju Mindaugu Stundža.   IEA atliktas Tarptautinis […]

Skaityti daugiau »

Metodinės dienos užsienio ir Lietuvos mokytojams

Vilniaus lietuvių namų Užsienio lietuvių švietimo skyriuje vyko metodinės dienos „Kalendorinių švenčių scenarijų rengimas“. Kvalifikacijos kėlimo renginys buvo skirtas užsienio lietuvių mokyklų, Vilniaus ir Šalčininkų rajono pedagogams. Į renginį atvyko pedagogų iš Lenkijos, Kaliningrado srities, Baltarusijos, Jungtinių Amerikos Valstijų. Dvi dienas įvairių dalykų mokytojai aktyviai dalyvavo tiek teorinėse, tiek praktinėse veiklose, patys įsitraukė į diskusijas, daug sužinojo apie įdomius, netradicinius […]

Skaityti daugiau »

Apie ilgesio aidą ir „Vilnies“ mokyklą…

„Švietimo naujienos“ turi bičiulių svečiose šalyse. O užsimezgė tos bičiulystės per lituanistines, šeštadienines ar sekmadienines mokyklas, kurios dažniausiai vadinamos mokyklėlėmis. Bet iki šių metų rugsėjo jokie bičiulystės saitai nesiejo mūsų leidinio su vienintele lituanistine mokykla Brazilijoje, „Vilnimi“, kol šį rugsėjį mokytojauti ten neišvyko Vilniaus universiteto klasikinės filologijos absolventė Miglė STASIULIONYTĖ, kuri prieš išvykdama pažadėjo interviu „Švietimo naujienoms“. Kai tik apšils… […]

Skaityti daugiau »

Į mokyklą su mobiliuoju… O kaip kitaip?

Rudenį viešojoje erdvėje plykstelėjo nuomonių žiežirbos, ką daryti, kad mokiniai per pamokas nesinaudotų mobiliaisiais telefonais? Ką daryti, kad per pertraukas mokinukai atplėštų akis nuo mobiliųjų ekrano? Iš kitos pusės, o ką čia bepadarysi? Toks metas…   Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos direktorius Rimas Budraitis samprotauja, kad mobilieji telefonai atima iš vaikų dalį mūsų vertybių, jiems pristinga laiko bendrauti, o tai reiškia, […]

Skaityti daugiau »

Mokiniams muziejų lankymas nemokamas. O mokytojams?

Kultūros ministerija, bendradarbiaudama su Lietuvos muziejų asociacija (LMA), inicijavo Lietuvos muziejų kultūrinio svetingumo programą mokiniams „Vasario 16-osios kūrėjai ir puoselėtojai“. Programa siekiama skatinti kultūros prieinamumą, ugdyti vaikų ir jaunimo kompetencijas kultūros srityje. Iki metų pabaigos vyks pirmasis projekto etapas – nacionaliniai ir valstybiniai (bei 39 savivaldybių) muziejai mokiniams parengė specialias nemokamas programas, skirtas Vasario 16-osios kūrėjams ir puoselėtojams pažinti. Nuo […]

Skaityti daugiau »

Trakų švietimo įstaigų vadovai patirties sėmėsi Žemaitijoje

Trakų rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja Dalia Dzigienė, pavaduotoja Alina Jakonis ir rajono švietimo įstaigų vadovai dalyvavo trijų dienų edukacinėje išvykoje „Kintantys modernaus ugdytojo vaidmenys švietimo įstaigoje“, kurią organizavo VšĮ Trakų švietimo centras. Vadovus ypač domino Žemaitijos krašto švietimo įstaigų vadovų patirtis, kuriant pokyčiams palankią ugdymosi aplinką, jų panaudojimas ugdymo(si) procese.   Trakų atstovai lankėsi Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijoje […]

Skaityti daugiau »

Projektas „Gyvename kartu šalyje, kurios vardas yra Lietuva“

Vilniaus r. Rudaminos Ferdinando Ruščico gimnazijos mokiniai ir mokytojai kartu su Telšių r. Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazijos bendruomene dalyvavo respublikiniame kultūros projekte „Gyvename kartu šalyje, kurios vardas yra Lietuva“. Projektą rėmė Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Veiklos vyko nuo 2016 m. gruodžio iki 2017 m. gruodžio. Įgyvendinant projektą buvo siekiama susipažinti su Žemaitijos ir Vilnijos krašto istorija, kultūra ir tradicijomis, mokytis […]

Skaityti daugiau »

Šventė, suvienijusi klaipėdiečių šeimas

Besimėgaujant paskutiniais šiltais rudens orais, Klaipėdoje vyko kasmetė šeimos šventė „Šeimos pramogų uostas“. Renginį 7 kartą organizavo Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro bendruomenė. Pagrindinis tikslas – skatinti šeimas kūrybiškai ir aktyviai kartu leisti laisvalaikį, stiprinti šeimos narių tarpusavio ryšį, priminti, kad šeima – vertybė, kurią turime branginti.   Šventė pradėta tradiciniu šeimų bėgimu, kuriame dalyvavo beveik 500 įvairaus amžiaus bėgikų. Visi bėgimo dalyviai, […]

Skaityti daugiau »
1 115 116 117