Tiflopedagogo veikla, užtikrinant sėkmingą regos negalią turinčio vaiko integraciją visuomenėje

Lapkritį Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras (LASUC) organizavo tarptautinę praktinę konferenciją „Tiflopedagogo pagalba šiandien: tarp realybės ir lūkesčių“. Į konferenciją buvo pakviesti Strazdumuižos (Latvija) aklųjų ir silpnaregių internatinės mokyklos specialistai, Gardino (Baltarusija) vaikų, turinčių regos sutrikimų, mokyklos-internato administracijos vadovai ir specialistai. Ypač daug tiflopedagogų, specialistų, mokytojų, auklėtojų susirinko iš Panevėžio regos centro „Linelis“, Kauno Prano Daunio ugdymo centro, Klaipėdos […]

Skaityti daugiau »

Per žaidimą – žinių link!

Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinėje mokykloje spalio mėnesį net penkiais etapais šurmuliavo „Rudens gėrybių dienos“. Jose aktyviai dalyvavo mokiniai, vadovaujami pradinių klasių mokytojų Gitos Gižienės ir Laimutės Lazdauskienės, lietuvių gestų kalbos mokytojos Lijanos Čiplienės ir muzikos ritmikos mokytojos Reginos Liutkevičienės.   Vykdydami I etapą, pavadintą „Miško gėrybių diena“, vadovaujami mokytojos G. Gižienės, klajojome po mišku virtusią klasę. Kiekvienas radome po stebuklingą […]

Skaityti daugiau »

Aš mažasis šilutiškis

Šilutės Žibų pradinėje mokykloje pagalbos mokiniui specialistės antrus metus iš eilės vykdė projektą „Aš mažasis šilutiškis“. Projektas skirtas visiems Žibų pradinėje mokykloje besimokantiems specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams. Šių vaikų pažinimo, bendravimo, socialinės funkcijos yra sutrikusios, todėl ypač svarbu, kad jie kuo geriau integruotųsi visuomenėje, būtų plėtojamos socializacijos galimybės.   Pirmaisiais projekto įgyvendinimo metais veiklomis siekėme, kad specialiųjų ugdymosi poreikių […]

Skaityti daugiau »

Stažuotė Lenkijoje „Elgesio ir emocijų bei autizmo spektro sutrikimų turinčių vaikų ugdymas. Lenkijos patirtis“

Autizmas – tema, kuri šiandien itin aktuali visame pasaulyje ir Lietuvoje. Autizmo spektro sutrikimai (ASS) vis dar išlieka apgobti paslapties, nežinios ir baimės. Baimės, kurią išgyvena tėvai, mokytojai, vaiko bendraklasiai ir jų tėvai. Statistiniai duomenys rodo, kad autizmo spektro sutrikimas diagnozuojamas vis dažniau, todėl mokytojams labai svarbu žinoti autistiškų vaikų ugdymo principus, metodus ir ypatumus.   Ugdymo plėtotės centras, įgyvendindamas projektą […]

Skaityti daugiau »

Metodinė priemonė „Nuo daikto prie paveikslėlio“

Mokiniams, turintiems vidutinį ir žymų intelekto sutrikimą bei kompleksinę negalią, pažintinės veiklos, valios, emocijų, fizinio vystymosi sutrikimai sukelia specifinių mokymo, auklėjimo, rengimo gyvenimui, socialinės adaptacijos ir integracijos problemų. Dažnai lavinamosios klasės ugdytiniai pirmaisiais mokymo metais mažai domisi juos supančia aplinka, mokomosiomis priemonėmis, žaislais, knygelėmis, neapžiūrinėja iliustracijų, nuotraukų. Nesupranta ir nevykdo jiems sakomų žodinių instrukcijų, sunkiai įsitraukia į veiklą. Tad ugdymo […]

Skaityti daugiau »

Metodinės rekomendacijos

Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdomi pritaikant Bendrąsias ugdymo programas. Siekiant pagerinti ugdymo kokybę, parengtos pradinio ir pagrindinio lietuvių kalbos ugdymo programų pritaikymo gairės ir rekomendacijos, padėsiančios pedagogams sėkmingiau vykdyti įtraukųjį ugdymą.   Mokytojams rekomendacijos padės sėkmingiau organizuoti ugdymo(si) procesą, kad kiekvienas klasės mokinys, nepaisant jo gebėjimų, patirtų sėkmę. Svarbu nepamiršti, kad tinkamai organizuota emocinė ir […]

Skaityti daugiau »

Suvaldyti likimą!

Jei prieš mėnesį kas nors būtų manęs paklausęs, kur yra mokykla, kurioje ugdomi nevaikštantys, nesėdintys, nekalbantys, o kartais net ir maisto praryti negalintys vaikai, būčiau atsakiusi, kad tokios mokyklos nežinau. Gal kur Danijoje, pavyzdžiui. Bet tai būtų buvusi netiesa, nes tiesa yra, kad savo parapijoje pranašu nebūsi. Tad prašome užsukti į Radviliškio r. Šeduvos gimnaziją.   Žaliosios erdvės priglobti   Šeduvos […]

Skaityti daugiau »

Įtraukiojo švietimo sistemų finansavimas

Lietuva, peržiūrėdama švietimo finansavimo politiką ir tobulindama įtraukiojo švietimo sistemą, siekia suteikti lygias ugdymosi galimybes visiems vaikams. Siekdama šių tikslų aktyviai bendradarbiauja ir keičiasi gerąja praktika su kitomis ES šalimis, susiduriančiomis su tais pačiais iššūkiais ir ieškančiomis veiksmingiausių sprendimų šioje srityje.   Įgyvendindama šį tikslą, nuo 2015 m. Lietuvos Švietimo ir mokslo ministerija kartu su Italijos, Nyderlandų, Norvegijos, Portugalijos ir Slovėnijos […]

Skaityti daugiau »

„Specialioji klasė bendrojo ugdymo mokykloje. Pagalba vaikui?“

Vilniaus Šeškinės pradinėje mokykloje surengta konferencija „Specialioji klasė bendrojo ugdymo mokykloje. Pagalba vaikui?“, skirta specialiosios klasės, kurioje ugdomi mokiniai, turintys elgesio ir emocijų sutrikimų, įsteigimo 10-mečiui paminėti. Renginį organizavo Vilniaus miesto psichologinė pedagoginė tarnyba ir Vilniaus Šeškinės pradinė mokykla. Jos tikslas – gerinti ugdymo kokybę ir stiprinti bendradarbiavimą tarp Vilniaus miesto mokyklų, vykdančių dalinį įtraukųjį ugdymą mokiniams, besimokantiems specialiosiose klasėse. […]

Skaityti daugiau »

Vaikų kalbinių gebėjimų ugdymas vykdant projektą „Atverkime kalbos skrynelę“

Leidinyje „Nuostabusis ženklų ir prasmių pasaulis. Patarimai priešmokyklinio ugdymo pedagogams“ (2016) teigiama, kad kokybiška kalbinė aplinka ir geri kalbiniai įgūdžiai ankstyvajame amžiuje svarbūs vaiko pasiekimams mokykloje, ypač skaitymo ir rašymo gebėjimams. Mokslininkai pripažįsta, kad vaiko kalbos tobulėjimas susijęs su mąstymo raida. Prasidėjus „kodėlčiukų“ amžiui, t. y. ketvirtaisiais ir penktaisiais gyvenimo metais, mažylio kalba darosi vis aktyvesnė. Žodynas turtėja labai sparčiai, vaikai […]

Skaityti daugiau »
1 43 44 45 46