Metodinės rekomendacijos

Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdomi pritaikant Bendrąsias ugdymo programas. Siekiant pagerinti ugdymo kokybę, parengtos pradinio ir pagrindinio lietuvių kalbos ugdymo programų pritaikymo gairės ir rekomendacijos, padėsiančios pedagogams sėkmingiau vykdyti įtraukųjį ugdymą.   Mokytojams rekomendacijos padės sėkmingiau organizuoti ugdymo(si) procesą, kad kiekvienas klasės mokinys, nepaisant jo gebėjimų, patirtų sėkmę. Svarbu nepamiršti, kad tinkamai organizuota emocinė ir […]

Skaityti daugiau »

Suvaldyti likimą!

Jei prieš mėnesį kas nors būtų manęs paklausęs, kur yra mokykla, kurioje ugdomi nevaikštantys, nesėdintys, nekalbantys, o kartais net ir maisto praryti negalintys vaikai, būčiau atsakiusi, kad tokios mokyklos nežinau. Gal kur Danijoje, pavyzdžiui. Bet tai būtų buvusi netiesa, nes tiesa yra, kad savo parapijoje pranašu nebūsi. Tad prašome užsukti į Radviliškio r. Šeduvos gimnaziją.   Žaliosios erdvės priglobti   Šeduvos […]

Skaityti daugiau »

Įtraukiojo švietimo sistemų finansavimas

Lietuva, peržiūrėdama švietimo finansavimo politiką ir tobulindama įtraukiojo švietimo sistemą, siekia suteikti lygias ugdymosi galimybes visiems vaikams. Siekdama šių tikslų aktyviai bendradarbiauja ir keičiasi gerąja praktika su kitomis ES šalimis, susiduriančiomis su tais pačiais iššūkiais ir ieškančiomis veiksmingiausių sprendimų šioje srityje.   Įgyvendindama šį tikslą, nuo 2015 m. Lietuvos Švietimo ir mokslo ministerija kartu su Italijos, Nyderlandų, Norvegijos, Portugalijos ir Slovėnijos […]

Skaityti daugiau »

„Specialioji klasė bendrojo ugdymo mokykloje. Pagalba vaikui?“

Vilniaus Šeškinės pradinėje mokykloje surengta konferencija „Specialioji klasė bendrojo ugdymo mokykloje. Pagalba vaikui?“, skirta specialiosios klasės, kurioje ugdomi mokiniai, turintys elgesio ir emocijų sutrikimų, įsteigimo 10-mečiui paminėti. Renginį organizavo Vilniaus miesto psichologinė pedagoginė tarnyba ir Vilniaus Šeškinės pradinė mokykla. Jos tikslas – gerinti ugdymo kokybę ir stiprinti bendradarbiavimą tarp Vilniaus miesto mokyklų, vykdančių dalinį įtraukųjį ugdymą mokiniams, besimokantiems specialiosiose klasėse. […]

Skaityti daugiau »

Vaikų kalbinių gebėjimų ugdymas vykdant projektą „Atverkime kalbos skrynelę“

Leidinyje „Nuostabusis ženklų ir prasmių pasaulis. Patarimai priešmokyklinio ugdymo pedagogams“ (2016) teigiama, kad kokybiška kalbinė aplinka ir geri kalbiniai įgūdžiai ankstyvajame amžiuje svarbūs vaiko pasiekimams mokykloje, ypač skaitymo ir rašymo gebėjimams. Mokslininkai pripažįsta, kad vaiko kalbos tobulėjimas susijęs su mąstymo raida. Prasidėjus „kodėlčiukų“ amžiui, t. y. ketvirtaisiais ir penktaisiais gyvenimo metais, mažylio kalba darosi vis aktyvesnė. Žodynas turtėja labai sparčiai, vaikai […]

Skaityti daugiau »

Įtraukusis ugdymas: galimybės ir realybė

Klausimas „Ar gali visi sutilpti po vienos mokyklos stogu?“ Klaipėdos rajono Dovilų pagrindinės mokyklos bendruomenei kilo prieš aštuonerius metus. Pradžių pradžia buvo specialiosios pedagogės Svajos Venckienės ir psichologės Vaidos Varnelytės tyrimas „Klaipėdos rajono pedagogų požiūris į specialiųjų poreikių turinčius vaikus, kurie mokosi bendrojo lavinimo mokyklose“ (šiuo metu atliekamas pakartotinis tyrimas), o tikrąjį iššūkį visiems teko priimti po metų, į mokyklą […]

Skaityti daugiau »

Žengiame bendradarbiavimo keliu

Klaipėdos miesto logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinės tarybos veikla   Klaipėdoje veikia 36 mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų metodinės tarybos (MT). Viena jų – mokyklų logopedų ir specialiųjų pedagogų. Jai vadovauju aš, Vitės pagrindinės mokyklos specialioji pedagogė metodininkė Kristina Stankutė-Matė. Siekiant atliepti visų specialistų poreikius, taryba sudaryta iš septynių narių (logopedų, specialiųjų pedagogų, specialiosios mokyklos mokytojų). MT savo veiklą vykdo vadovaudamasi […]

Skaityti daugiau »

Užduočių pateikimo įvairovė – motyvuota mokinio veikla

„Dauguma mokytojų švaisto savo laiką klausdami klausimų, kurių tikslas – rasti tai, ko vaikas nežino. Tikrasis menas yra rasti, ką jis žino ir ką dar gali sužinoti.“ Albertas Einšteinas   Specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniai yra tie, kurie mus, pedagogus, padaro menininkais, ieškančiais pačių stipriausių vaiko galių. Per specialiuosius užsiėmimus būtina ne tik perteikti mokomąją medžiagą, bet ir visą procesą padaryti […]

Skaityti daugiau »

Dirbti kartu – sėkmė

Gargždų lopšelyje darželyje „Naminukas“ daugėja vaikų, turinčių kalbos ir kalbėjimo sutrikimų. Tėvai, atvedę atžalą į ikimokyklinę įstaigą, dažnai klaidingai galvoja, kad logopedas turi ištaisyti sutrikimą be jų pagalbos. Įvertinusi daugiametę patirtį nutariau pakviesti tėvelius dalyvauti projekte „Dirbti kartu – sėkmė“. Pasirinkau tėvelius ugdytinių, turinčių tarpdantinį sigmatizmą, nes tais metais šis sutrikimas diagnozuotas 14 vaikų. Dauguma logopedų žino, kad pats garsų […]

Skaityti daugiau »
1 37 38 39