Sveikatos ugdymas ikimokyklinėje įstaigoje

Ugdymo įstaiga, namai, tėvai ir bendruomenė yra puikūs „įrankiai“, padedantys vaikams koreguoti kasdienio gyvenimo įpročius, ugdant sveikos gyvensenos pagrindus ir didinant fizinį aktyvumą.   Gruodžio 6 d. pakvietėme ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogus, vadovus, pagalbos vaikui specialistus, visuomenės sveikatos priežiūros specialistus dalyvauti diskusijoje „Sveikatos ugdymas(is) ikimokyklinėje įstaigoje“. Diskusijos tikslas – dalytis gerąja patirtimi apie vaikų fizinės, psichinės ir socialinės sveikatos ugdymą(si) ikimokyklinio ugdymo […]

Skaityti daugiau »

Uždarėme „Močiutės skrynią“

„Saulės grįžtuvių laukimo pradžios“ švente baigėsi respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų meninių-kūrybinių darbų konkursas „Iš močiutės skrynios“, skirtas Tautinio kostiumo metams ir Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti. Konkursą organizavo Kėdainių lopšelio-darželio „Puriena“ etnokultūros komandos pedagogės. Jo tikslas – pasitelkiant įvairias technikas atskleisti ornamentikos elementų įvairovę, mūsų ainių tautinių audinių raštų, spalvų ir ornamentikos išskirtinumą, išsaugant tradicijas, tautinį tapatumą, istoriją. […]

Skaityti daugiau »

RIUKKPA nariai už kūno kultūrą ir sportą darželiuose

Gruodžio 12 d. Respublikinė ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija (RIUKKPA) Lietuvos sporto universitete (LSU) surengė respublikinę ataskaitinę konferenciją „Kūno kultūra ikimokykliniame amžiuje“.   Antrai kadencijai išrinkta RIUKKPA prezidentė Audronė Vizbarienė ir atnaujinta RIUKKPA valdyba. Jos narėmis tapo: Alma Lukošiūnienė, Daiva Statkevičienė, Dana Makauskienė, Jolanta Pažarauskienė, Jolita Šuliauskienė, Laurita Klikodujeva, Ugnė Avižienytė ir Vilija Gerasimovičienė, viena šio teksto autorių. Asociacijoje keliami […]

Skaityti daugiau »

Kontaktiniame seminare Graikijoje suradome partnerių

Lapkritį Švietimo mainų paramos fondas suteikė 5 pedagogams iš Lietuvos galimybę dalyvauti „eTwinning“ mokymuose ir apsilankyti Graikijoje. Septyniasdešimt keturi ikimokyklinio ugdymo įstaigų atstovai, informacinių ir komunikacinių technologijų lyderiai iš įvairių Europos šalių dalyvavome kontaktiniame seminare „Kūrybiškumas ir skaitmeninės kompetencijos eTwinning projektuose vaikų darželiuose“. Pagrindinis šių mokymų tikslas – patobulinti pedagogų skaitmenines kompetencijas ir susirasti partnerių iš kitų šalių „eTwinnning“ projektams.   […]

Skaityti daugiau »

Išsaugokime tai, ką mums protėviai paliko

„Norėčiau turėti tautinį kostiumą, nes namuose turiu tik švarkelį; nenoriu šito ilgo sijono; mano senelis ir močiutė turi tokius kostiumus“, – taip po rudens vakaronės „Aš, tėvelis ir mama – mes lietuviška šeima“, kuri vainikavo besibaigiančius Tautinio kostiumo metus, kalbėjo Klaipėdos lopšelio-darželio „Aitvarėlis“ ugdytiniai. Pedagogų teigimu, daugelis vaikų būtent darželyje pirmą kartą susipažįsta su tautiniu kostiumu.   Nors vyrauja nuomonė, kad vaikus, […]

Skaityti daugiau »

Advento popietė su tėveliais

Pirmąją gruodžio dieną Kėdainių lopšelio-darželio „Puriena“ „Viščiukų“ ir „Voveriukų“ grupių tėveliai su vaikučiais buvo pakviesti į advento popietę. Šį ramų prasidedančios žiemos vakarą jie mokėsi gaminti žaisliukus Kalėdų eglei. Kalėdinius žaisliukus daryti mokė Kėdainių pagalbos šeimai centro Vaikų dienos centro pedagogės Edita Dulkinienė, Žydrė Pavolienė ir Skaistė Bajorūnienė. Jos tėveliams paaiškino, kokias priemones naudoti žaisliukų gamybai, parodė, kaip gražiau juos […]

Skaityti daugiau »

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinys ilgalaikiuose projektuose

Telšių „Saulėtekio“ pradinės mokyklos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių auklėtojos, aptardamos metodo „Kolega – kolegai“ naudą, priėjo prie išvados, kad daugiausia naudos vaikų patirtiniam ugdymuisi, pedagogių bendravimui turi ilgalaikiai projektai. 2017-ieji – Lietuvių kalbos kultūros metai, todėl visus metus darželyje vyko kalbiniam ugdymui skirtas projektas „Pažinsim raidelę – skaitysim knygelę“.   Pasak kalbininko Jono Jablonskio, „maža garbė svetimom kalbom kalbėti, didi gėda […]

Skaityti daugiau »

Kaip Nemėžio vaikų lopšelio-darželio vaikučiai mokėsi tvarkos

Prisijungdami prie didžiausios visoje Europoje vykdomos atliekų mažinimo akcijos „Ąžuolyno“ vaikučiams organizavome edukacinę veiklą, skirtą atliekų prevencijai, skatinančią mažinti jų kiekį ir pakartotinai panaudoti. Priėmėme iššūkį – suteikti šiukšlei naują gyvenimą. Į salę susirinkę vaikučiai aptiko siaubingą netvarką – jos viduryje puikavosi didžiulė šiukšlių krūva. „Kas tai padarė?“ – nustebo vaikai ir auklėtojos. Tačiau atsakymo į šį klausimą negavo. „Kas čia per netvarka?“ –susirinkusiųjų […]

Skaityti daugiau »

Mano sveikuoliška šeima

Jau aštunti metai Šiaulių lopšelis-darželis „Dainelė“ yra įtrauktas į Lietuvos sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą ir vykdo ilgalaikį sveikatinimo projektą „Sveikoje bendruomenėje – sveikas vaikas“. Šio projekto tikslas – bendruomenės sveikatos stiprinimas ikimokyklinėje įstaigoje ir namuose. Vadovaudamiesi projekto veiklos programa, pasitelkę kūrybiškumą, komandinio darbo patirtį, bendradarbiaudami su tėvais, socialiniais partneriais, organizuojame puikius sveikatinimo renginius įstaigoje ir mieste. Tai leidžia vaikus, tėvelius ir visą […]

Skaityti daugiau »

Edukacinis meno terapijos projektas „Žaidžiame meną“

Ugdomoji meno terapija sujungia šokį, muziką, dailę, žaidimą, iškelia tikslus – aktyvinti pozityvias vaikų (ypač turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių) savybes, skatinti kūrybiškumą, ugdyti emocinį, socialinį intelektą. Kurdami tarpdisciplinišką, kūrybišką terpę meninei improvizacijai, mes, pedagogai, galime ugdymo(si) procesui duoti daug naudos. Besąlygiškai pasitikėdami vaikų kūrybiškumu, laisve kurti, o ne ruošdami tradicinėms, iš anksto suplanuotoms, eilinėms parodoms, sulaukiame pačių tikriausių, vaikų išgyventų mažųjų […]

Skaityti daugiau »
1 121 122 123 124