Lietuvių kalbos savaitė

Valstybinė lietuvių kalbos komisija kiekvienais metais nuo vasario 16 d. iki kovo 11 d. kviečia organizuoti Lietuvių kalbos dienų renginius įstaigose, visuomeninėse organizacijose ir lietuvių bendruomenėse užsienyje. Šių dienų tikslas – didinti valstybinės kalbos prestižą, stiprinti jos kalbos mokymosi motyvaciją, prisidėti prie lietuvių kalbos sklaidos pasaulyje. Šiemet Akmenės gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriuje „Gintarėlis“ buvo organizuojami įvairūs lietuvių kalbos dienų renginiai ir veiklos.   […]

Skaityti daugiau »

Paminėta Pasaulinė vandens diena

Vanduo – tai gyvenimas. Tai kiekviena mūsų diena. Vanduo – tai laimė, džiaugsmą nešanti banga. Vanduo – tai, kas brangiausia Žemėje, žmogaus kelyje, Todėl tausoti turime jį visada.   Kovo 22 d. Mažeikių lopšelyje-darželyje „Eglutė“ paminėta Pasaulinė vandens diena. Jos iniciatoriai buvo gamtosaugine kryptimi dirbančių grupių „Voveriukai“ ir „Gudručiai“ ugdytiniai, ikimokyklinio ugdymo pedagogės Sandra Kneitienė ir aš, Rima Skrinskienė. Organizuotos akcijos „Vaišiname vandeniu“ tikslas – […]

Skaityti daugiau »

Respublikinė ikimokyklinio ugdymo pedagogų konferencija

Šilalės lopšelis-darželis „Žiogelis“ – ikimokyklinio ugdymo įstaiga, kurioje dirbantys pedagogai siekia veiksmingų ugdymo metodų. Šiam tikslui pasiekti ugdymo procesas yra nuolatos atnaujinamas įvairiomis edukacinėmis priemonėmis ir pažangiausiomis programomis, orientuotomis į šiandieninio vaiko poreikius, pažinimo galių plėtotę.   Siekiant pasidalyti gerąja patirtimi kovo 20 d. lopšelyje-darželyje „Žiogelis“ vyko respublikinė ikimokyklinio ugdymo pedagogų konferencija „Inovatyvių ugdymo(si) metodų ir IKT taikymas ikimokykliniame amžiuje“. Konferencijoje, kurią […]

Skaityti daugiau »

Konferencija apie etninės kultūros raišką

Kovo 8 d. Mažeikių lopšelio-darželio „Linelis“ bendruomenė sukvietė regiono pedagogus į metodinę-praktinę konferenciją „Etninės kultūros raiška įvairiose netradicinėse edukacinėse erdvėse ir veiklose“. Konferencijos tikslas – tobulinti etninės kultūros kompetencijas, skatinant puoselėti etnines tradicijas, aktyvinti bendruomenės narių savanoriškas iniciatyvas.   Konferencijoje savo etninės kultūros integravimo į vaikų ugdymą pavyzdžiais, darbo patirtimi dalijosi Mažeikių miesto ir rajono lopšelių-darželių bei Telšių lopšelio-darželio „Mastis“ pedagogai. Pranešimus […]

Skaityti daugiau »

Projektas „Sveiki dantukai – graži šypsena“

Šiaulių lopšelio-darželio „Ežerėlis“ auklėtoja Aušra Ignatavičienė ir logopedė Eglė Kovėrienė su penkiamečiais darželio vaikais ir jų tėveliais vykdė projektą „Sveiki dantukai – graži šypsena“. Projekto tikslas – formuoti tinkamus dantų higienos priežiūros įgūdžius ir įpročius, lavinant vaikų artikuliacinį aparatą. Kas paskatino pedagoges bendradarbiauti? Praktika rodo, kad penkiamečiai neturi pakankamų burnos higienos įgūdžių. Nors vaikai bando patys valytis dantukus ir skalautis burną, jų […]

Skaityti daugiau »

Šimtas meilės minučių

Žmonės, paklausti, kas yra Tėvynė, atsako skirtingai. Tikriausiai visiems aišku, kad ji yra ten, kur miela ir gera. O kaip išmokyti vaiką mylėti Tėvynę ir savo artimą? Pradėkime nuo savo mažiausių ir ištikimiausių draugų – gyvūnų. Šių idėjų ir minčių vedamos lopšelio-darželio „Nykštukas“ darbuotojos surengė akciją „Man rūpi“ ir pasirinko temą „Šimtas meilės minučių beglobiams gyvūnams“. Akcija vyko nuo vasario 1 d. […]

Skaityti daugiau »

Čiulbėkit paukšteliai mylimoj šalelėj

Kovas visomis prasmėmis gali būti laikomas ne tik gamtos atsigavimo, bet ir visuomenės dėmesio gamtai suaktyvėjimo mėnesiu. O kovo 10-oji – 40-ties paukščių diena – Lietuvoje pirmą kartą buvo švenčiama prieš 95 metus – 1923 m. Tada ją organizavo vienas žinomiausių Lietuvos gamtininkų prof. Tadas Ivanauskas. Nuo to laiko siekiant skatinti šio iškilaus žmogaus pradėtos gamtosauginės veiklos tęstinumą kiekvieną pavasarį organizuojamos inkilų kėlimo šventės.   […]

Skaityti daugiau »

Nuo pat mažens išmokti gerbti seną žmogų

Kalbant apie meilę savo šaliai, labai svarbu ugdyti pilietiškumo jausmus nuo vaikystės. Šeimoje vaikas išmoksta kalbėti gimtąja kalba, sužino jos tradicijas, pradeda suvokti savo tautinę priklausomybę, pažinti tautos kultūros ir bendrąsias žmogaus vertybes. Šeima tautinį auklėjimą pradeda, o ugdymo įstaiga bendradarbiaudama su šeima jį puoselėja. Todėl mes, auklėtojos, kartu su ugdytiniais ir jų tėveliais stengiamės puoselėti lietuviškas tradicijas ir papročius […]

Skaityti daugiau »

Aš – mažasis Lietuvos pilietis

Ak, iš meilės trupinio – teisybės kalnas. Iš ankštos palėpės – saulės ruimas. Rodos, jau girdžiu, kaip sunkiai kalas, žodis, daigas, paukštis ir gerumas. (Justinas Marcinkevičius)   Patriotizmas prasideda nuo asmens tapatybės suvokimo. Mes negimstame tautiški ir pilietiški – tautinę savimonę išugdome. Vaiko pilietiškumo ugdymą ikimokykliniame ir priešmokykliniame amžiuje pradedame nuo artimiausios aplinkos pažinimo: padedame suvokti, kur žmogus gyvena, kas jį supa, kokios […]

Skaityti daugiau »

Kėdainių lopšelio-darželio „Puriena“ pedagogai sėmėsi patirties Islandijoje

Sausio pabaigoje Islandijoje vykęs „Nordplus Junior 2017“ programos projekto „Sveikata – raktas į sėkmingą ugdymą(si)“ partnerių susitikimas subūrė keturių šalių pedagogus iš Islandijos, Lietuvos, Suomijos ir Švedijos pasidalyti gerąja patirtimi sveikatos stiprinimo ir sveikos gyvensenos įgūdžių formavimo klausimais ikimokyklinėse įstaigose. Tai antrasis šio projekto mobilumo vizitas. Pirmasis vizitas vyko dar praėjusių metų rudenį – lankant Suomijos ikimokyklines įstaigas. Taigi, Kėdainių lopšelio-darželio „Puriena“ […]

Skaityti daugiau »
1 117 118 119 120 121 125