Nuo sausio 1 d. lėšos pedagogų atlyginimams bus skaičiuojamos pagal didesnį koeficientą

Vyriausybė šiandien patvirtino mokymo lėšų skaičiavimo metodikos pakeitimus: nuo sausio 1 d. mokytojams ir kitiems pedagogams lėšos atlyginimams pradedamos skaičiuoti pagal didesnį koeficientą.   Dėl to darželių auklėtojų ir mokytojų pareiginė alga, lyginant su 2021 m. rugsėjo 1 d., išaugs 10 proc., auklėtojų, koncertmeisterių, akompaniatorių – vidutiniškai 11,5 proc., švietimo įstaigų vadovų – vidutiniškai 19,7 proc.   Svarbu, kad dar […]

Skaityti daugiau »

Leidinys pavaduotojų lyderystei stiprinti

Pasirodė naujas elektroninis leidinys „Ugdymo procesas nuotoliniu ir nenuotoliniu būdais: iššūkiai, patirtys, atradimai. 2021“. Tai jau antras leidinys, parengtas pagal viešųjų konsultacijų, skirtų švietimo įstaigų vadovų pavaduotojams ugdymui, vaizdo ir garso įrašų medžiagą. Pirmas panašaus pobūdžio elektroninis leidinys „Ugdymo procesas, mokant nuotoliniu būdu: iššūkiai, patirtys, sprendimai“ išleistas 2020 m.   Daugiau dėmesio pavaduotojams ugdymui skiriama atsižvelgiant į „Lyderystės ir vadovavimo švietimo […]

Skaityti daugiau »

Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos STEAM centre tapome kosmetikos kūrėjais

Kokia kūno odos funkcija organizme ir kokių veikliųjų medžiagų reikia jos apsaugai? Kokią kosmetiką galime vadinti sintetine, natūralia ir ekologiška? Gruodžio mėnesį Radviliškio r. Sidabravo gimnazijos mokinai kartu su manimi, gamtos mokslų mokytoja Silva Morkūniene, buvo nuvykę į Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos STEAM centrą ir ieškojo atsakymų atlikdami tiriamuosius darbus „Natūralios kosmetikos gamyba“. STEAM santrumpa žymi gamtos mokslų (angl. Science), […]

Skaityti daugiau »

Socialinė partnerystė – (ne)tradicinio ugdymo plėtotei

Šiaulių Salduvės progimnazijos kolektyvas, siekdamas formalaus ir neformalaus ugdymo dermės, 2019 metų pavasarį iškėlė idėją, kaip būtų galima veiksmingai panaudoti mieste esančią sporto bazę formaliam vaikų ugdymui, organizuojant įprastas pamokas ne mokyklos erdvėje. Iniciatyvai įgyvendinti kreiptasi į Šiaulių miesto vadovus, gautas pritarimas parengti savivaldybės finansuojamą projektą „Sveikata – fizinio aktyvumo skatinimas“. Savivaldybės skirtos lėšos sudarė galimybes pasirašyti sutartis su socialiniais […]

Skaityti daugiau »

Laisvūnas Vaičiūnas: „Programos mokyklų neuždarinėja, mokyklas uždarinėja natūralūs visuomenės procesai“

2022-aisiais metais pradės veikti „Tūkstantmečio mokyklų“ programa. Jos pagrindinis tikslas – iki 2030 metų kiekvienoje savivaldybėje sukurti tokias ugdymo sąlygas, kurios reikšmingai sumažintų mokinių pasiekimų atotrūkį, sudarytų visiems vienodai kokybiškas sąlygas mokytis. Apie tai, ko tikimasi iš „Tūkstantmečio mokyklų“ programos, ar ji atitinka savivaldybės lūkesčius, kalbamės su Radviliškio rajono švietimo ir sporto skyriaus vedėju Laisvūnu Vaičiūnu.   Gerbiamas vedėjau, jau […]

Skaityti daugiau »

Tūkstančiams vaikų įprasta keliauti į mokyklas autobusais ir automobiliais

Tūkstančiams Lietuvos vaikų yra įprasta į mokyklas važiuoti mokykliniais autobusais, maršrutiniais autobusais ir privačiu transportu. Taip į mokyklas kasdien vyksta 63,5 tūkst. vaikų. Nesigaili sprendimo vaikus vežti į miesto mokyklas   Kėdainietė Lina Šlamienė džiaugiasi, kad prieš 10 metų nusprendė leisti vaikus į mokyklą rajono centre ir priėmė su tuo susijusius papildomus iššūkius. Ji nutarė leisti vaikus į mokyklą Kėdainių […]

Skaityti daugiau »

Tęsiasi pasirengimas diegti atnaujinamas mokyklines programas  

Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) tęsia veiklas, skirtas pasiruošti atnaujinamų mokyklinių programų įgyvendinimui. Įpusėjus Mokyklų pasirengimo diegti atnaujintas pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas veiklos tyrimui, ir mokyklos, ir tyrėjai teigiamai vertina gautą naudą ir pasiektus rezultatus. „Su ugdymo turinio atnaujinimu susijusiems klausimams spręsti pasirinktas būtent toks tyrimas, kuris padeda mokytojams analizuoti savo mokymą ir tikrinti, ar taikomi mokymo būdai […]

Skaityti daugiau »

Metų pabaigoje – dešimtmečius atidėlioti švietimo sistemos pokyčiai, keisiantys vaikų ateitį

Nuo kitų mokslo metų mokyklose neliks jungtinių 5–8 klasių. Bus stiprinamos gimnazijos formuojant didesnes baigiamąsias gimnazijos klases, kuriose mokiniai turėtų realias galimybes mokytis pageidaujamų pasirenkamųjų dalykų. Mokyklų tinklas bus stiprinamas pertvarkant mokyklas, kuriose mokosi mažiau nei 60 mokinių. Sprendimai turės didžiulę reikšmę ugdymo kokybei   Priimti pakeitimai leis stiprinti ugdymo kokybę ir mažinti ugdymo rezultatų skirtumus tarp skirtingų savivaldybių ir […]

Skaityti daugiau »

STEAM eksperimentai tęsiasi

Šiaulių „Juventos“ progimnazijos 3a klasės mokiniai vykdo daug įdomių veiklų. Ši yra apie… Atspėkite! Dar 1-oje klasėje vaikai susidomėjo augalais, turinčiais gyvūnų savybių, ir gyvūnais, turinčiais augalų savybių. Atpažinote, kas tai? Taip, tai grybai!   Naudinga vaikų pažintis su Arūno Radzevičiaus ir Kęstučio Juščiaus pievagrybių auginimo fabriku BALTIC CHAMPS užsimezgė prieš porą metų. Puiku, kad tada įgytas žinias trečiokai dabar […]

Skaityti daugiau »

Tarpkultūrinės kompetencijos svarba dirbant daugiakultūrėje klasėje

Siekiant gerinti ugdymo ir ugdymosi kokybę, būtina atsižvelgti į kiekvieno mokinio poreikius šiuolaikiniame pasaulyje, jų kultūrinį, kalbinį, tautinį ypatumą ir mokymosi lygį bei gebėjimus. Ugdymas Kauno Aleksandro Puškino gimnazijoje yra orientuojamas į mokinių bendrųjų kompetencijų ugdymą ir ugdymąsi bei atvykstančių iš skirtingų šalių mokinių, turinčių skirtingus mokymosi lygius, sociokultūrinę patirtį, integravimąsi į ugdymo procesą. Kultūrų dialogas daugiakultūrėje mokykloje negalėtų būti […]

Skaityti daugiau »
1 2 3 4 5 6 113