Kasmetinėje konferencijoje aptarti neformaliojo vaikų švietimo iššūkiai ir perspektyvos

Gruodžio 10 d. vyko konferencija „Neformaliojo vaikų švietimo iššūkiai ir perspektyvos. Šiemet renginys persikėlė į virtualią erdvę ir sulaukė beveik 150 dalyvių.

 

Konferencijoje kalbėta apie iššūkius, Covid-19 pandemijos metu tenkančius švietimo sistemai ir konkrečiai neformaliajam vaikų švietimui. Karantino metu grėsmės lygiui švietimo įstaigose nuolat kintant ir užsiėmimams keliantis į virtualią erdvę, NVŠ teikėjai į pagalbą telkiasi naujausias technologijas ir integruoja jas į ugdymo procesą, bet, deja, ne visų sričių užsiėmimai gali efektyviai vykti nuotoliniu būdu, todėl ateityje būtina ieškoti ne tik nuotolinio, bet ir individualizuoto darbo su mokiniais galimybių.

 

Renginio metu pristatyti NVŠ lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo pokyčiai, registrų ir dokumentų rengimo naujienos, leidžiančios dirbti efektyviau.

Aptarta NVŠ tikslinio finansavimo kuriama pridėtinė vertė. 2020 m. NVŠ tiksliniam finansavimui iš ES struktūrinių fondų buvo skirta 12 mln. lėšų, kuriomis pasinaudojo kas ketvirtas vaikas šalyje. Planuojama, kad 2021 m. NVŠ krepšelio finansavimas dar labiau augs – jam ketinama skirti 17 mln. eurų.

 

Nuo 2015 metų, kai pradėtas tikslinis NVŠ finansavimas, iš viso šiai sričiai skirta daugiau nei 56 mln. eurų. Tikslingai skiriamos NVŠ lėšos didina užimtumą ir padeda į įvairias veiklas įtraukti daugiau vaikų, ugdyti jų dalykines kompetencijas, bendravimo įgūdžius, kūrybiškumą, pilietiškumą ir kritinį mąstymą. Kitas svarbus skiriamo finansavimo aspektas – auganti NVŠ veikų įvairovė ir pasiūla ne tik didžiuosiuose miestuose, bet ir regionuose.

 

Konferencijoje dėmesys skirtas ir pozityvaus mąstymo metodikoms, ugdymo inovacijoms, skaitmeninių priemonių taikymo galimybėms neformaliajame vaikų švietime pristatyti ir aptarti.

Per konferenciją taip pat aptarti švietimo sistemai tenkantys iššūkiai Covid-19 kontekste.

 

Konferenciją organizavo Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras.

 

Iššūkiai švietimo sistemai

 

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.