Kas nežino šaknų, tas neturi namų

Dovilė Šileikytė
,
„Švietimo naujienų“ korespondentė

Kasmet sausio 1-ąją, minint Lietuvos vėliavos dieną, keičiama Gedimino pilies bokšto trispalvė. Iškėlus naująją, senoji vėliava perduodama saugoti vienai iš Lietuvos mokyklų, kuri aktyviai dalyvauja pilietinėje veikloje, puoselėja tradicijas. Šiemet trispalvė iškeliavo į Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnaziją. Kviečiame skaityti pokalbį su šios gimnazijos direktore Danute JANUKIENE.

 

Jūsų gimnaziją komisija iš kitų išrinko kaip aktyvią pilietinės veiklos dalyvę, istorinių tradicijų saugotoją. Kokiais būdais ugdote pilietiškumą, saugote tradicijas?

Gimnazijoje yra aktyviai veikianti pilietiškumo ugdymo grupė. Pilietiškumo ugdymui didelę įtaką daro bendradarbiavimas su socialiniais partneriais per visas pilietines krašto iniciatyvas, renginius, miestelio gražinimo, puoselėjimo ir garsinimo veiklas.

Istorinė tėvynės praeitis gimnazijos mokiniams yra viena pagrindinių vertybių. Mokiniai ir mokytojai vadovaujasi sena patarle: „Kas nežino savo šaknų, tas neturi namų“. Valstybinės šventės, atmintinos datos, atspindinčios gimnazistų vertybes, pažymimos žygiais, dainomis, varžybomis, protmūšiais, kelionėmis, akcijomis, varžytuvėmis, diskusijomis. Bendruomenė atsiliepia į rajono, šalies organizuojamas pilietines akcijas, iniciatyvas.

Bendradarbiavimas su mokinių tėvais padeda palaikyti tradicijas. Mokinių tėvai entuziastingai įsitraukia į mokyklos gyvenimą, inicijuoja veiklas, palaiko mokinių idėjas. Gimnazijoje organizuojamos įvairios edukacinės veiklos: vakaronė su seneliais, prisimenant visas kartas, rankdarbių dirbtuvės mamoms, protmūšiai tarp vaikų ir tėvų, diskusijos kartu su tėvais, tėvų organizuojamos konferencijos, bendri kino vakarai, kuriuose dalyvauja mokinių tėveliai ir kiti giminaičiai. Vienas didžiausių tradicinių renginių yra „Padėkos vakaras“, per kurį už mokslo laimėjimus pagerbiami mokiniai, jų tėvai, rėmėjai.

Pilietiškumas ugdomas per formalųjį ir neformalųjį švietimą. Aktyviai į šias veiklas įsijungia šauliai ir maltiečiai. Gimnazijoje vykdoma aktyvi savanoriška veikla. Pagrindinis jos tikslas – padėti pasirūpinti mūsų aplinkoje gyvenančiais neįgaliaisiais, sergančiais, vienišais senjorais, nepasiturinčiomis šeimomis, skirti jiems reikiamą dėmesį.

Gimnazijoje veikiantis Tolerancijos ugdymo centras mokinius moko pastebėti, atpažinti tolerancijos vertybes visuomenėje, įtraukia į kraštotyros veiklą. Viduklės kraštas (ypač buvusi Keidžių gyvenvietė) Lietuvoje ir pasaulyje yra puikiai žinomas kaip viena iš gyvenviečių, kur vietiniai vykdė Antrojo pasaulinio karo metais valdžios „nepageidaujamų gyventojų“ (žydų tautybės žmonių) gelbėjimo operacijas. Gimtojo krašto istorinė praeitis gimnazijos bendruomenei yra viena iš prioritetinių temų.

 

Kaip vyko vėliavos sutiktuvės gimnazijoje, jos pristatymas bendruomenei?

Sausio 4 d. rytas gimnazijoje prasidėjo bendra visų mokinių ir mokytojų pilietiškumo pamoka. Jos pradžioje mokiniai, dalyvavę sausio 1-ąją vykusiose Vėliavos dienos iškilmėse Vilniuje, įnešė mūsų gimnazijai perduotą saugoti Gedimino pilies bokšto vėliavą. Iškilmingas, pagarbus, tačiau džiaugsmingas susikaupimas tvyrojo auditorijoje. Pristačiau Lietuvos trispalvės istoriją, pasidalijau įspūdžiais iš vėliavos įteikimo ceremonijos. Paskui visi žiūrėjo pavaduotojos ugdymui Audros Samienės parengtą vaizdo reportažą iš renginio Katedros aikštėje. Pamokos pabaigoje visiems mokiniams buvo pristatyta dar viena pilietinė idėja, kilusi grįžtant iš Vilniaus: kiekvieną pirmadienį nuo sausio 8 d. iki Lietuvos šimtmečio šventės darbo savaitę pradėti giedant Tautišką giesmę. Šis pasiūlymas sulaukė bendruomenės pritarimo.

 

Kur saugosite / eksponuosite šią dovaną?

Vėliava bus saugoma matomiausioje ir pagarbiausioje gimnazijos vietoje – ekspoziciniame stende, kuriame yra visa Lietuvos valstybės atributika. Ji sveikins visus įeinančius ir išeinančius gimnazijos mokinius bei svečius. Vėliau vėliava ras savo vietą gimnazijos muziejuje, kur saugomos reikšmingiausios mokyklos gyvenimo akimirkos. Juk tai įvykis, kuris ilgai išliks gimnazijos istorijoje.

 

Šiemet švenčiame atkurtos Lietuvos šimtmetį…

Pavasarį užsiregistravome dalyvauti projekte „1000 darbų nepriklausomai Lietuvai“ ir visos bendruomenės pastangomis įgyvendinome savo projektą. Gimnazijos vidiniame kiemelyje įrengėme atkurtos Lietuvos 100-mečio taką su istorinėmis datomis.

Šiais metais esame suplanavę daugiau pilietinių akcijų, iniciatyvų, padedančių burti bendruomenę, stiprinančių socialinius ryšius, skatinančių pagarbą ir pasididžiavimą savo šalimi. Minėdami Lietuvos valstybės atkūrimo dienos šimtmetį organizuosime bendruomenės bėgimą apie Viduklės miestelį nešant Gedimino pilies bokšto vėliavą ir iškilmingą vakarą „100 padėkos žodžių Lietuvai“, kuriame dalyvaus visi mokiniai, mokytojai, mokinių tėvai, mokytojai senjorai, rėmėjai.

 

Šiais mokslo metais gimnazijoje susibūrė jaunųjų šaulių būrelis. Kas paskatino jo atsiradimą ir kokius tikslus būrelio nariai planuoja įgyvendinti 2018-aisiais?

Jaunųjų šaulių būrelio nariai susibūrė vedami pilietiškumo idėjų ir daugumos bendruomenės narių, o ypač mokinių, išreikšto noro būti jaunaisiais šauliais. Mūsų tikslas – mokyti mokinius gerbti ir didžiuotis savo šalies istorija, simboliais, kartu kurti Lietuvos ateitį, skatinti aktyviai įsitraukti į bendruomenės, rajono ir šalies renginius. 2018-aisiais planuodami ir įgyvendindami skirtingas veiklas skatinsime jaunųjų šaulių bendruomeniškumą ir tarpusavio pagalbą auginant atsakingą, jauną Lietuvos pilietį. Skatinsime jaunuosius šaulius pažinti savo kraštą, gerbti gimnaziją, ja didžiuotis ir kurti prasmingą jos istoriją.

 

Kokių dar savitų tradicijų turi Jūsų gimnazija?

Gimnazijos tradicijos yra nusistovėjusios, jos sukūrė tvirtą bendruomeniškumo jausmą. Stipriausia pusė yra komandinis darbas, visų bendruomenės narių palaikymas ir parama. Bendruomenę vienijančios uniformos, atributika yra pagarbos savo artimai aplinkai ženklas. Dėmesys mokinių, mokytojų ir mokinių tėvų savijautai bendruomenėje, tarpusavio santykiams ir bendradarbiavimui, aplinkai, gimnazijos vardo garsinimui yra mūsų prioritetas.

Jau daugiau nei dešimtmetį vasario mėnesį gimnazijoje organizuojamas „Padėkos vakaras“, per kurį ženkleliu „Metų garbė“ mokiniai apdovanojami už puikų mokymąsi ir nuopelnus mokslo srityje. Taip pat per šį renginį dėkojama socialiniams partneriams, aktyviausiems tėvams, kitiems bendruomenės nariams.

Dar vienas miestelio bendruomenės dėmesio sulaukiantis tradicinis renginys, sukviečiantis visas mamas, močiutes, – Motinos diena. Kasmet šį renginį organizuojame Viduklės kultūros namuose. Tai tarsi mokinių ataskaita už mokslo metus ir dovana visam Viduklės miesteliui.

Taip pat jau daugelį metų, minėdami Simono Stanevičiaus gimimo dieną (spalio 26-ąją), organizuojame Kultūros paveldo dieną. Per šį renginį vyksta susitikimai su S. Stanevičiaus bendrijos nariais, bendriją palaikančiomis gimnazijomis. Taip pat pagerbiame į dausas iškeliavusius bendrijos narius, o lietuvių literatūros istoriko, profesoriaus, mūsų žemiečio a. a. Juozapo Girdzijausko mirties metinių minėjimą įprasminame dalyvaudami šv. Mišiose bei prisiminimų ir pagarbos popiete Simono Stanevičiaus tėviškėje – muziejuje Kanopėnų kaime.

Dar viena gana nauja (vos ketverius metus besitęsianti), visai bendruomenei patraukli tradicija – švenčių, sukakčių, pilietinių akcijų minėjimas dalyvaujant pėsčiųjų žygiuose. Dieniniuose ar naktiniuose žygiuose dalyvauja ne tik mokiniai ir mokytojai, bet ir tėvai, prisijungia kitų mokyklų atstovai, socialiniai partneriai. Taip paminime Vasario 16-ąją, Kovo 11-ąją, esame skyrę žygį Motinos dienai (tai buvo žygis už mamų sveikatą), vyko naktinis žygis žydų genocido ir tremties aukoms pagerbti, piliakalnių dienai paminėti.

Mūsų gimnazija yra atvira, nebijo iššūkių, nuolat tobulėja, gražina savo aplinką ir džiaugiasi laimėjimais.

 

Dėkoju už pokalbį.

 

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.

Komentarai (3)

  • Aldona

    Sveikinimai Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijai. Smagu, kad Gedimino pilies trispalvė iškeliavo pas Jus. Jūsų Viduklės miestelis turi gražią istoriją: 1253 m. pirmą kartą paminėta rašytiniuose šaltiniuose. Iš Viduklės kilęs Simonas Stanevičius – vienas iškiliausių XIXa. pradžios lietuvių kultūros veikėjų bei rašytojų, kurio vardas puošia Jūsų gimnaziją. Viduklės apylinkėse veikė Paupio partizanų būrys. Ten klebonavo Alfonsas Svarinskas, kurį sovietinė valdžia už aktyvią pastoracinę veiklą buvo nuteisusi kalėti… Miestelio istorinė praeitis įpareigoja ir vidukliečiai geba ją saugoti, vertinti ir didžiuotis. Perskaičius gimnazijos direktorės Danutės Janukienės interviu, akivaizdu, kad patarlė: „Kas nežino savo šaknų, tas neturi namų“ yra gimnazijos šūkis. Tiek gražių švenčių, iniciatyvų, prasmingų viktorinų, pilietinių akcijų, žygių ir įvairiausių formų veiklų organizuojama gimnazijoje. Belieka tik palinkėti Jums neprarasti bendruomenės sutelktumo, išsaugoti pilietinę dvasią ir pareigą, skleisti gražias idėjas ir didžiuotis savo gražiu Viduklės miesteliu, savo šalimi – Lietuva. Šypsokitės kasdien taip, kaip tą akimirką, kai Jums buvo įteikta Gedimino pilies trispalvė! : )

  • Olivija

    Baigiantis metams visada smalsu sužinoti, kuriai mokyklai bus suteikta teisė ir, žinoma, garbė saugoti Valstybės vėliavą. Tiesą sakant, faktas, kad ta mokykla tapo Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazija, nenustebino-raseiniškiai visada turėjo ir turi savų tautiškumo, pilietiškumo ugdymo tradicijų. Tai daryti juos, matyt, įpareigoja turtinga įvykių ir garsių žmonių to krašto istorija. Labai smagu skaityti direktorės interviu ne tik dėl to, kad gimnazija puoselėja tradicijas, gerbia istorinę atmintį-įdomiausia, kad visa tai daroma energingai, gyvai, patraukliai jaunam žmogui. Ne tokie jau reti mokyklų vadovų, mokytojų susirūpinimo atvejai, kad mokiniai nebenori dalyvauti tradiciniuose renginiuose, esą jiems tai nuobodu, nepatrauklu. Viduklės gimnazija ir yra vienas iš tų pavyzdžių, kad švęsti, gerbti ir įvertinti tai, kas svarbu, galima linksmai ir aktyviai – žygiuojant, keliaujant, rengiant akcijas. Panašu, kad tokiu būdu ne tik prasmingai pagerbiama praeitis, bet ir atsakingai kuriama dabartis. Sėkmės!

  • Asta

    Žaviuosi bendruomenės ugdoma pagarba žmogui. Ypač senoliui. Šiomis dienomis tai jau pamesta vertybė. Nebevertinamas žmogus, gebantis, dirbantis, buvęs darbuotojas. Mažai kur padėkoja tėvams, auklėjantiems vaikus. Dažniau juos „nurašo” kaip nieko nenuveikusius🤔