Kartu vardan darnios ir švarios aplinkos galime padaryti daugiau

Mokykla yra ne tik mokymo(si) vieta, bet kartu tai lyg antrieji namai. Tam, kad mokymo ir mokymosi procesai sėkmingai vyktų, mokiniai mokykloje turi jaustis saugiai, jaukiai ir gebėti prisidėti prie bendro mokyklos gyvenimo. Tam didžiulę įtaką turi ugdymosi aplinka, kuri turi būti įvairi ir sukurta taip, kad mokiniai joje galėtų ne tik mokytis, bet ir ilsėtis.

 

Remiantis Geros mokyklos koncepcija (2016) ugdymo(si) aplinka mokykloje turi būti: dinamiška, atvira ir funkcionali. Joje mokiniai gali mokytis „klasėse be sienų“, „klasėse lauke“ ir kitose mokyklos teritorijos ir už jos ribų pritaikytose ugdymui(si) erdvėse. Taip pat šioje koncepcijoje minima, kad labai svarbus yra mokinių indėlis kuriant mokyklos ugdymosi aplinką, kad įvairių dalykų pamokų metu būtų galima įgyvendinti mokinių idėjas ir projektus, jų darbus, kūrinius, daiktus.

 

Kitas labai svarbus aspektas – aplinka, kurioje gyvename, mokomės. Natūralios gamtos išsaugojimas ir aplinkosauga yra viena svarbiausių mūsų išgyvenimo sąlygų. Tyrimai rodo, kad kiekvienam žmogui reikia kiekvieną dieną pabūti gamtoje, nes ryšio su gamta trūkumas neleidžia mums pasitenkinti intelektualiai, estetiškai ir dvasiškai. Šiandien jau suprasta, kad norint saugoti gamtinę aplinką mums visiems būtinai reikia didesnį dėmesį skirti racionaliam gamtos turtų naudojimui ir apsaugai. Gamtos turtai, švari ir sveika aplinka reikalinga ir būsimoms kartoms.

 

Tam, kad prisidėtume prie aplinkos gražinimo, jos vertybių išsaugojimo, 2021 m. pavasarį Vilniaus Verkių mokykloje-daugiafunkciame centre (toliau Centras) susibūrė iniciatyvinė grupė, kuri pateikė Vilniaus visuomenės aplinkosauginio švietimo projektų rėmimo fondui paraišką dalyvauti projekte „Pažink supančią aplinką, ja rūpinkis ir saugok“ ir gauti finansavimą. Gavę pritarimą, pradėjome įgyvendinti projekte numatytas veiklas, orientuotas į tai, kad mokinių ugdymas turėtų vykti ne tik klasėje, mokykloje, bet ir už jos ribų, kur patys mokiniai savarankiškai ugdytųsi per pamokas formuojamus gebėjimus, taikytų įgytas žinias, siekėme sudaryti jiems sąlygas atlikti tyrimus ir stebėti aplinką. Įgyvendinamos veiklos skatino mokinius neįprastai veikti mokykloje ir jos teritorijoje bei Vilniaus mieste, patirti naujų įspūdžių, sužinoti įdomių ir neįprastų faktų apie gyvosios ir negyvosios gamtos pasaulį.

 

Projekto įgyvendinimo metu buvo organizuojama mokinių praktinė-pažintinė veikla, įrengiant ekologinį daržą ir kompostavimo dėžę žaliųjų atliekų rūšiavimui. Įrengtos ir pakeltos lysvės –tikimės, kad šių metų darbas duos kitais metais džiuginančius vaisius – pačių užaugintas daržoves, prieskoninius ir vaistinius augalus. Mokiniai čia taip pat galės susipažinti su augalais, kurie bus įvardijami etiketėse prie atitinkamo augalo.

 

Siekiant atnaujinti centro teritorijoje augančius gėlynus, sumedėjusių augalų rūšis ir veisles, susibūrė mokytojų ir mokinių komanda, kuri ėmėsi šių darbų. Taip atsinaujino senasis sodas ir gėlynai, kurie tapo žaliosios edukacinės erdvės dalimi. Jau pats žaliosios edukacinės erdvės kūrimas yra puiki galimybė jos kūrėjams tobulinti ekologinę savimonę ir gamtamokslinę kompetenciją. Taip pat mokiniai skatinami domėtis augalų nauda žmogui ir gamtai, oro tarša, tuo, kaip mes galime prisidėti prie jos mažinimo, apželdindami aplinką, sodindami medžius.

 

Kita labai didelė ir iššūkių pilna veikla buvo nukreipta į mokinių kūrybiškumo ugdymą ir ekologinį švietimą. Centre pirma kartą suorganizuotas „Madų šou“. Šiuo renginiu norima parodyti, kad surinkus ir panaudojus antrines žaliavas, buitines atliekas, jas galima kūrybiškai pritaikyti naujų kūrinių gamybai. Šio renginio tikslas buvo kilnus – paraginti Centro bendruomenę tapti draugiškesne aplinkai, pradėti aktyviau rūšiuoti atliekas, o svarbiausia – mažinti plastikinių maišelių vartojimą.

 

Išryškinant gamtinius ir kultūrinius ypatumus, Centro teritorijoje ir Verkių regioniniame parke numatėme įrengti pažintinį taką su pažymėtomis stotelėmis: Mokyklos istorija, Mažieji mokyklos gyventojai – vabzdžiai, Natūrali pieva, Paukščiai, Pojūčių gėlynas, Mokyklos teritorijoje augantys medžiai, Ekologinis daržas ir sodas, Būkime atsakingi, Miškas ir Kūdra. Kiekvienai stotelei yra parengta metodinė medžiaga – trumpas stotelės aprašymas ir užduotys mokiniams. Pateikiamas QR kodas, kur smalsūs mokiniai galės sužinoti daugiau apie nagrinėjamą temą. Atliekant užduotis pažintiniame take lankytojai galės mokytis, ieškoti informacijos, turės galimybę teorines žinias pasitikrinti praktiškai ir pabūti kitokioje aplinkoje. Sudaryta galimybė stebėti, tyrinėti ir pažinti gamtą bei mokytis apibendrinti savo pastebėjimus. Taip pat tikimės, kad tokios veiklos paskatins visus bendruomenės narius kuo dažniau vaikščioti pėsčiomis ir stebėti pakeliui augančius medžius, jų įvairovę, pokyčius skirtingais metų laikais, jais grožėtis, įamžinti. O įrengtame informaciniame stende pateikiamas pažintinio tako planas su pažymėtomis stotelėmis.

 

Projekto įgyvendinimo metu bus įrengtas pažintinis takas ir informacinis stendas. Pažintiniame take mokiniai galės ne tik susipažinti, tyrinėti gamtą, bet kartu mokytis saugoti ir tausoti mus supančią aplinką.

 

Apibendrinant įgyvendintas projekto veiklas suorganizuoti du aplinkosauginio švietimo renginiai – „Kartu už darnią aplinką“. Pirmasis renginys buvo skirtas projekto veiklų sklaidai ir bendruomenės švietimui, jo metu mokyklos bendruomenė kartu su besidominčiais kolegomis, Verkių ir Žirmūnų seniūnijos specialistais aptarė aplinkos ugdomąją reikšmę, žaliųjų mokymosi aplinkų kūrimo principus, dalijosi gerąja visuomenės aplinkosauginio švietimo patirtimi. Seminaro metu buvo keliami diskusiniai klausimai, kaip keisti gyventojų vartotojišką kultūrą, padedant ugdytis aplinkai ir atsakingai veiklai draugiškas vertybines nuostatas. Antrasis seminaras buvo skirtas dalytis gerąja patirtimi su mokyklomis, kurios moko specialiųjų poreikių turinčius mokinius, turi didelę aplinkos tvarkymo patirtį ir tomis, kurios tik pradeda tą daryti. Pedagogai, dalyvavę projekto veiklose, dalijosi savo sumanymais, kaip tobulinti ugdymo procesą tam naudojant mokyklos žaliąją aplinką.

 

Visos projekte atliekamos veiklos buvo fiksuojamos nuotraukose, todėl jam pasibaigus galima pasidžiaugti atliktais darbais ir virtualia paroda – „Mano ir gamtos draugystė“. Projektas baigėsi, tačiau idėjos – ne, o ir pakeliui jų atsirado dar daugiau. Tikimės ir netolimoje ateityje vėl ieškoti kelių, kaip būtų galima naujas idėjas įgyvendinti.

 

Puiku, kad Vilniaus miesto savivaldybė organizuoja ir finansuoja visuomenės ekologinio ir aplinkosauginio švietimo veiklas, kurios ypač svarbios augantiems jauniesiems vilniečiams, nes juk nuo jų aplinkosauginio sąmoningumo ateityje priklausys mūsų miesto ateitis. Tikimės, keisis mokinių vartotojiškos nuostatos padedant jiems ugdytis aplinkai draugiškas vertybines nuostatas ir motyvaciją demokratiškai ir atsakingai veikti, prisidėti prie darnios plėtros siekių įgyvendinimo. Keisis projekto dalyvių požiūris į aplinką ir aplinkosauginį elgesį. Bendruomenių nariai atsakingiau rūpinsis gamtine aplinka.

 

Asta Sinkevičienė, Renata Dombrova, Irma Ogylbienė, Agnė Kiselytė, Vilniaus Verkių mokyklos-daugiafunkcio centro mokytojos,

Rasa Tarleckienė, Vilniaus Verkių mokyklos-daugiafunkcio centro socialinė darbuotoja,

Šarūnas Gerulaitis, Centro l. e. p. direktorius.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.