Kartu mes kuriame pasaulį

Auksė Urbonienė
,
Kauno Dainavos prog-jos mokytoja

Gegužės 21 d. Kauno Dainavos progimnazijoje vyko respublikinė konferencija „Bendrystės kultūros kūrimas UNESCO mokyklose“. Mokiniai ir mokytojai susitiko virtualioje aplinkoje pasidalyti mintimis apie tai, kas yra svarbu kiekvienam – geresnio pasaulio kūrimą. Renginio svečias – Lietuvos kariuomenės karininkas majoras Ainaras Jonaitis – vaizdžiai ir įtaigiai pasakojo apie savo patirtį tarnaujant tėvynei. Buvo akivaizdu, jog posakis „Vienas lauke – ne karys” yra grįstas gyvenimo patirtimi. Majoras akcentavo, kaip svarbu komandinis darbas, pasitikėjimas, visų komandos narių įsitraukimas siekiant bet kokio tikslo. Kartais tai gali būti lemtingas pasirinkimas atsidūrus pavojingoje situacijoje. Aš, mokytoja Auksė Urbonienė, priminiau susirinkusiems apie UNESCO organizaciją, jos tikslus ir siekius, bendrystės, žmogaus teisių ir tolerancijos svarbą kuriant pasaulyje taiką. Susirinkę dalyviai išbandė savo jėgas Dainavos progimnazijos mokytojos Gretos Jonaitienės paruoštoje „Kahoot“ viktorinoje ir taip reflektavo žinias apie UNESCO.

 

Ir vis dėlto didžiausias malonumas – mokinių pranešimai. Renginio dalyviai iš Kauno, Alytaus, Vilniaus ir Gargždų mokyklų dalijosi įdomiomis įžvalgomis apie UNESCO propaguojamas vertybes. Buvo galima išgirsti ir pamatyti, kokias veiklas mokiniai vykdo savo mokyklose, kaip rūpinasi aplinka ir kitais žmonėmis, kaip saugo istoriją muziejuje, organizuoja labdaros akcijas, kovoja už švarą. Įdomūs, spalvingi ir intriguojantys pranešimai suteikė galimybę aiškintis Struvės geodezinio lanko sukūrimo istoriją, jo paskirtį. Buvo galima paklaidžioti ir po Vilniaus senamiestį bei patyrinėti Literatų gatvę, jos unikalią sieną, prisiminti lietuvių literatūros kūrėjus, kultūros atstovų pėdsakus. Literatūriškai pristatytame pranešime apie Kuršių Neriją sugulė ne tik nepakartojami mūsų pajūrio vaizdai, bet tapo dar aiškiau, kodėl šis įspūdingas žemės lopinėlis yra globojamas UNESCO.

 

Žinoma, tegali džiaugtis klausydamas, kad mokiniai suvokia save kaip mūsų visų ateitį: aiškiai renkasi prioritetus, tvarią bendruomenę, darnaus vystymosi idėjas, bendradarbiavimą. Žengę žingsnius nuo rūšiavimo ir tvaraus vartojimo jie tikrai iki užaugs sprendimų, pakeisiančių pasaulį. Juk jeigu vyraus tolerancija ir pagarba kiekvieno žmogaus teisėms nepaisant odos spalvos, religijos, kultūros ar lyties, nebus neapykantos ir karo. Jeigu vyraus sąmoningas pasirinkimas tausoti gamtos išteklius ir saugoti aplinką, neliks bado. Nes bendrystė – tai galimybė išsaugoti ne tik medį, bet ir galimybę kvėpuoti švariu oru. Tai galimybė kurti geresnį pasaulį. Kartu.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.