Karjeros savaitė Vilniaus „Laisvės“ gimnazijoje

Lina Paškauskienė
,
etikos mokytoja

Lapkričio 15–19 d. Vilniaus „Laisvės“ gimnazijoje vyko Karjeros savaitė. Šio renginio tikslas – supažindinti mokinius su skirtingomis profesijomis, įsidarbinimo galimybėmis, studijomis užsienyje, stojimo į aukštąsias mokyklas sąlygomis Lietuvoje.

 

Karjeros savaitė gimnazijoje prasidėjo dvi pamokas trunkančiu projektu „Profesijų mugė“. II klasių gimnazistai pristatė savo parengtus pristatymus apie skirtingas profesijas. Išsami profesijų analizė, dalykų egzaminai, kurių reikės stojant į vieną ar kitą specialybę, profesijų paklausa ir būsimas atlyginimas – tokius klausimus nagrinėjo gimnazistai.

 

III–IV klasių gimnazistų susitikimas su Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos atstovėmis nepaliko abejingų. Informatyvus ir naudingas pasakojimas apie stojimo sąlygas, karininko profesiją, jo kasdienybę bei karjeros galimybes sukėlė karštas diskusijas.

 

Vyresnių klasių mokiniai nuotoliniu būdu susitiko su KASTU projekto atstove, susipažino su studijų užsienyje galimybėmis. Šis projektas unikalus tuo, kad apie studijas užsienyje pasakoja užsienyje studijuojantys lietuviai studentai. Pristatymų metu dalintasi ne tik aktualia bei svarbia informacija, norintiems stoti į užsienio aukštąsias mokyklas, bet ir savo patirtimi bei patarimais.

 

Įdomiai ir kūrybingai gimnazijos mokiniai dalyvavo integruoto ugdymo dienos „Profesijų pasaulyje“ veiklose. Svarbu kuo anksčiau pradėti kalbėti apie ugdymą karjerai, ateities norus ir poreikius, ateities profesijas. Organizuojant integruoto ugdymo pamokas ir planuojant veiklas buvo siekiama supažindinti gimnazistus su kuo įvairesnėmis profesijomis, jų atstovais, darbo specifika ir pobūdžiu. Per šias pamokas mokiniai kūrė ateities profesijas, savo kailiu išbandė gido, prekybininko  ir kt. vaidmenis.

 

I–II klasių moksleiviai klasių valandėlių metu žaidė aktyvų ir smagų profesinio orientavimo žaidimą „Profesijų labirintas“, išbandė jėgas protmūšyje „Karjeros ugdymas“, piešė savo karjeros žemėlapį.

 

Visą savaitę per pertraukas skambėjo antrus metus gimnazijoje veikiančio Laisvės radijo laida „Kai užaugsiu, būsiu…“, kuriose gimnazistai kalbino įvairių profesijų atstovus.

 

Tikimės, jog Karjeros savaitės veiklos padės mokiniams apsispręsti renkantis profesiją ar bent paskatins gimnazistus pradėti planuoti savo ateitį.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.