Karjeros galimybių pažinimas įgyvendinant klasės kryptį

Evelina Aksomaitienė
,
Šiaulių Salduvės progimnazijos anglų kalbos mokytoja, 8c klasės vadovė

Karjeros pažinimas ir planavimas, prasidedantis mokykloje, turi įtakos tikslingam, gerai apgalvotam karjeros keliui. Šiaulių Salduvės progimnazijos aštuntokai savo mokslo metų klasės kryptį „Mano ateitis – mano rankose” susiejo su karjeros galimybių pažinimu ir karjeros kompetencijų ugdymu. Aštuntokams ši patirtis labai svarbi norint sėkmingai pasirinkti mokymosi kryptį, būsimą profesiją bei planuoti savo vietą darbo rinkoje, o įvairių dalykų integravimas ir bendradarbiavimas su įvairiomis įmonėmis sudaro sąlygas patiems pamatyti darbo rinkos siūlomas galimybes ir jas išbandyti.

Įgyvendindami klasės kryptį 8c klasės mokiniai lankėsi UAB „Salda“, kuri yra viena iš lyderių Europoje, gaminanti oro vėdinimo įrenginius. Mokiniai turėjo galimybę pamatyti vėdinimo sistemų gamybos eigą, naujausias technologijas, susipažinti su modernia įranga ir įvairiais gamybos procesais. Bendrovės darbuotojai mokiniams pristatė „Siventa“ laboratoriją, kurioje atliekami įrenginių skleidžiamo triukšmo, oro srautų, sandarumo matavimai. Aštuntokai patys galėjo palyginti pramoninio įrenginio akustinius garsus ir savo balso skleidžiamą garsą (Db), diskutavo apie triukšmo problemą, jo sukeliamus padarinius žmogaus sveikatai bei prevencines priemones.

 

Sugrįžę į mokyklą mokiniai atliko tyrimą, aiškinosi, kuri vieta mokykloje yra tyliausia, kuri triukšmingiausia, kaip triukšmas veikia žmogaus sveikatą. Naudodami garso matuoklį matavo triukšmo lygį decibelais (Db) skirtingose mokyklos vietose: įvairiose klasėse pamokų metu, mokyklos koridoriuose per pamoką ir pertraukos metu, fizinio ugdymo pamokose, mokyklos kieme. SEKU (Socialinio emocinio karjeros ugdymo) pamokoje mokiniai apibendrino surinktą informaciją, diskutavo apie aplinką, kurioje mokosi, apie garso poveikį jų sveikatai. Gautus duomenis lygino su įvairių įrenginių skleidžiamais garsais (Db), aptarė, koks galimas poveikis organizmui ilgesnį laiką leidžiant tokioje aplinkoje. Tyrimo metu išsiaiškinta, kad triukšmingiausia vieta pamokos metu yra sporto salėje (120 Db). Šis garsas prilyginamas garsui roko koncerte. Ne mažiau triukšminga yra ir pertraukų metu pradinių klasių koridoriuje (115Db). Paaiškėjo, kad tyliausia mokyklos vieta – biblioteka (40Db). Mokiniai pritarė, kad triukšmas vargina, trukdo susikaupti, o tylesnė aplinka – raktas į geresnę sveikatą.

Dalykų integracija, medžiagos sąsaja su gyvenimu, ugdymo organizavimas už mokyklos ribų, bendradarbiavimas su socialiniais partneriais padeda mokiniams suvokti sudėtingus reiškinius, jų tarpusavio sąsajas, ugdytis bendrąsias kompetencijas ir nuosekliai planuoti savo karjerą.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.