Karjerai renkuosi Šiaulius

2022 m. rugsėjo mėnesį Lietuvos mokyklose atsirado karjeros specialistai. Šiaulių miestas, Švietimo skyriaus vedėjos Editos Minkuvienės idėją – karjeros specialistus turėti mokyklose – aktyviai palaikė dar 2017 metais. Miesto švietimo įstaigose prieš tai veikę profesinio informavimo taškai keitėsi į profesinio orientavimo kabinetus ar karjeros planavimo centrus. Juose konsultavimo paslaugas teikia 27 profesinio informavimo konsultantai, jiems talkina Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro metodininkė.

 

Tik pažindami save, savo pomėgius, poreikius, konkurencingą darbo pasaulį, jauni žmonės gali įsivertinti tai, ką jau yra išmokę ir ką norėtų veikti ateityje, kaip priimti sprendimus, kaip siekti užsibrėžto tikslo, susijusio su profesine ateitimi. Šiaulių miestas ypatingas tuo, kad yra sudaręs sutartis net su 135 įstaigomis, kuriose mokiniai gali susipažinti su įvairiomis profesijomis, įgyti patirties dalyvaudami kelių dienų intensyviuose profesinio veiklinimo užsiėmimuose ir taip geriau susipažinti su būsima profesija. Per 2021–2022 mokslo metus įvyko 1047 profesinio orientavimo veiklos. Su įmonių darbo specifika, įvairiomis specialybėmis susipažino 13677 mokiniai, darbo vietoje „šešėliavo“ 1783 mokiniai. Dar 218 jaunų žmonių pasirinktoje darbo vietoje buvo 2 ir daugiau dienų. Ketinantys studijuoti mediciną mokiniai turėjo galimybę pažinti gydytojo profesiją Šiaulių respublikinėje ligoninėje, medicininių tyrimų laboratorijoje „Medicina Practica“. Gimnazistai susipažino su chirurgo, akušerio, širdies kraujagyslių, anesteziologo, patalogo-anatomo, medicinos biologo profesijomis. Būsimi inžinieriai vyko į šias įmones: „Salda“, „Telia LT“, „Baltik vairas“, „Artiliux“, „Jupojos technika“, „Doloop“. Mašinų mechanikai turėjo puikias galimybes su profesija susipažinti automobilių servisuose „Melga“ ir „Del Auto“, grafikos dizaineriai – įmonėse „Laurema“ bei „Printe“. Būsimi policininkai lankėsi Šiaulių apskrities vyriausiajame policijos komisariate. 2021–2022 m.m. mokiniai aplankė daug ir kitų Šiaulių miesto įstaigų, kuriose įvairių profesijų atstovai dalijosi savo darbo patirtimi, susipažindino mokinius su darbo specifika.

 

Kiekvieno suaugusiojo indėlis formuojant jauno žmogaus požiūrį į profesijos pasirinkimą yra be galo svarbus. Pagalba vaikui turėtų būti suteikiama nuo pat mažų dienų ir sistemingai tęsiama tiek šeimoje, tiek bet kurioje švietimo institucijoje. Šiaulių miesto mokiniams sudarytos palankios sąlygos kompetencijų, įgūdžių ir įpročių, susijusių su karjera, ugdymuisi bei formavimuisi.

 

Apibendrinant praėjusius metus galima teigti, jog nebūtinai didelis finansavimas, skiriamas  ugdymo karjerai, gali užtikrinti kokybiškas paslaugas. Pirmiausia reikia tikėti tuo, ką darai, ir veikti vadovaujantis bendruomeniškumo principu, tuomet atsiranda ir galimybių, ir būdų bei priemonių.

 

Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro metodininkė Audronė Gelžinienė

 

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.