Kaliningrado srities lietuvių kalbos mokytojai mini savo jubiliejų

Aleksas Bartnikas
,
Kaliningrado regioninės lietuvių kalbos mokytojų asociacijos pirmininkas 

Prieš 25-erius metus Kaliningrade (Karaliaučiuje) lietuvių kalbos mokymo pradininkai įkūrė ir užregistravo visuomeninę organizaciją. Nuo to laiko lietuvių kalbos mokytojų asociacija veikliai puoselėja ne tik kalbą, bet ir etninę kultūrą, aktyviai dalyvaudama savo krašto ir Lietuvos kultūriniame gyvenime. Savo veiklą viešina svetainėje www.lituanika.ru ir spaudoje.

 

Jubiliejinė konferencija įvyko pajūrio kurorto mieste Zelenogradske (liet. Krantas), kurioje dalyvavo 29 pedagogai, kultūros darbuotojai ir svečiai.

Asociacijos veiklą pristatė jos vadovas, nusipelnęs Rusijos mokytojas, 2017-ųjų metų kalbos premijos laureatas Aleksas Bartnikas. Lietuvių kalbos kaip gimtosios, taip ir svetimosios mokymasis; vaikų lietuvių folklorinių ansamblių subūrimas; lietuvių kalbos olimpiados; vaikų lietuviškos muzikos festivaliai; tiesiogiai transliuojamos viktorinos ir konkursai; moksleivių praktinės konferencijos; kasmetės vaikų ir jaunimo kūrybinės stovyklos „Palikimas“ organizavimas; lietuvių kultūros paveldo pažinimas; dalyvavimas kultūriniuose renginiuose Lietuvoje ir savo krašte – toks, ir dar ne visas, mokytojų asociacijos veiklos krypčių ir formų išvardijimas. Nepaisant per pastarąjį laiką atsiradusių sunkumų, lietuvių kalbos ir etninės kultūros mokytojai nepraranda vilties ir kruopščiai tęsia savo darbą bei kultūrinę veiklą.

 

Apie pirmus mokytojų asociacijos žingsnius jaudinamai lyriškai pasakojo organizacijos veteranė, poetė ir vertėja Rūta Leonova, renginyje pristačiusi savo kūrybą. Šiuo metu ji renka medžiagą būsimai knygai apie Liudviką Rėzą.

Didelį įspūdį paliko pedagogės Gražinos Koliagos ir jos vadovaujamo vaikų folklorinio ansamblio „Nadruvėlė“ pristatymas. Ansamblis šiais metais mini dvidešimtmetį.

Šiltai jubiliejaus proga mokytojus pasveikino Krasnoznamensko (liet. Lazdynai) vaikystės namų direktorė Natalija Beliajeva, Kaliningrado 4-osios ir Zelenogradsko miestų bibliotekų vadovės Larisa Pšeničnaja ir Luiza Kamalova. Šiose kultūros įstaigose veikia suaugusiųjų lietuvių kalbos kursai, įvairūs kiti renginiai, susiję su lietuvių kultūra.

 

Nuotoliniu būdu gražiai skambėjo Marijampolės Kristijono Donelaičio draugijos pirmininkės Vidos Mickuvienės, Nemano (Ragainė) 2-osios vidurinės mokyklos mokytojų Vidos Martišauskienės ir Jolantos Valskienės,  Marijampolės apeiginio dainavimo „Dijūtos“ ansamblio muzikiniai sveikinimai.

 

Nemaža dalis mokytojų ir asociacijos narių apdovanoti LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijos padėkos raštais „už ilgametį ir nuoširdų lietuvybės puoselėjimą“. Kiekvienam lietuvių kalbos mokytojui įteikti šiuolaikiniai planšetiniai kompiuteriai ir jubiliejiniai bukletai.

 

Antroji iškilmių diena skirta mokytojų profesinių kompetencijų tobulinimui. Pedagogai dalyvavo metodiniame seminare-praktikume „Pamoka ant delno: mobilieji prietaisai ir jų priedai lietuvių kalbos ugdymo procese“. Seminarą vedė Kaliningrado srities švietimo plėtotės instituto informatizacijos centro vadovas Dmitrijus Kulaginas.

O trečioji diena skirta Sambijos krašto pažinimui. Ekskursijos metu pedagogai apžiūrėjo Zelenogradsko (liet. Kranto) miesto įžymias vietas.

 

Liekame dėkingi LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijai, Čikagos Mažosios Lietuvos lietuvių draugijai, Kaliningrado srities švietimo ir kultūros įstaigoms už suteiktą palaikymą ir dosnias širdis.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.