Kalbos ugdymo projekto darbai – virtualioje parodoje

Raimonda Kirvėlienė
,
Anykščių r. Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos logopedė metodininkė
Viktorija Jurkėnaitė
,
Anykščių lopšelio-darželio „Žilvitis“ vyresnioji logopedė

„Jei norite, kad vaikai būtų protingi – skaitykite jiems pasakas,
jei norite, kad jie būtų labai protingi – skaitykite labai daug pasakų.“

Albertas Einšteinas

 

Apie pasakų teikiamą naudą žinoma jau seniai. Skaitant pasakas ir kitus literatūros kūrinius vystosi ne tik kalbiniai, bet ir pažintiniai procesai: plečiasi vaiko žodynas, ugdoma rišlioji kalba, greičiau pradedama kalbėti taisyklingais žodžių junginiais bei pilnais sakiniais. Be to, vystosi dėmesys, mąstymas, lavėja vaizduotė, gerėja girdimoji atmintis. Ypač tai aktualu mums, logopedams, dirbant su vaikais, turinčiais skirtingus kalbinius gebėjimus.

Todėl mes, Anykščių rajono Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos logopedė Raimonda Kirvėlienė ir Anykščių lopšelio-darželio logopedė Viktorija Jurkėnaitė, nutarėme paminėti Lietuvių kalbos dienas, paskatindamos specialiųjų poreikių vaikus, jų mokytojus ir švietimo pagalbos specialistus daugiau skaityti pasakų ir kitų vaikų mėgstamų literatūros kūrinių.

Tam tikslui parengėme kalbos ugdymo projektą „Mano mėgstamiausios knygos veikėjas“. Projekte dalyvavo 55 Aukštaitijos regiono priešmokyklinio amžiaus ugdytiniai ir 1–5 klasių mokiniai, turintys skirtingus kalbinius gebėjimus.

 

Projekto tikslas – ugdyti vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, komunikavimo ir kūrybiškumo kompetencijas, atliekant perskaitytų knygų analizę. Vykdydamos projektą, siekėme plėtoti mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų bendradarbiavimą, ugdant specialiųjų poreikių vaikus.

Projektas vyko keturias savaites. Pirmąją savaitę mokytojai su ugdytiniais aptarė jų perskaitytas knygas, veikėjus. Mažieji turėjo galimybę dar kartą išgirsti savo mėgstamus kūrinius. Antrąją savaitę vaikai išsirinko vieną labiausiai jiems patikusią knygą ir ją analizavo. Projekto dalyviai pasirinktomis dailės priemonėmis popieriaus lape nupiešė mėgstamiausią knygos personažą. Trečiąją savaitę, padedant mokytojams, logopedams ir specialiesiems pedagogams, vaikai mokėsi nuosekliai žodžiu apibūdinti pasirinktos knygos veikėją: jo išvaizdą, būdo savybes, mokėsi reikšti savo nuomonę, kuo pasirinktas veikėjas jam ypatingas, kuo patiko. Ketvirtąją savaitę ugdytiniai savo mintis apie knygos veikėją perkėlė į sąsiuvinio lapą. Pačių mažiausiųjų – priešmokyklinio amžiaus vaikų bei pirmos klasės mokinių pasakojimus užrašė mokytojai, o vyresnieji tai atliko patys. Sudėję pasakojimus ir piešinius kartu, dalyviai darbus atsiuntė į Anykščių švietimo pagalbos tarnybą. Projektinių darbų vertinimo komisija, kuriai vadovavo Anykščių rajono savivaldybės švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Zita Vilkončienė, nepaliko nė vieno be apdovanojimo – visi dalyviai gavo padėkas už dalyvavimą projekte. Iš kiekvienos amžiaus grupės buvo atrinkti darbai pagal šiuos kriterijus: kūrybiškiausias darbas, įdomiausias darbas, estetiškiausiai atliktas darbas, įdomiausiai apibūdintas veikėjas.

 

Mums, projekto organizatorėms, smagu buvo gauti dalyvių kūrybinius darbus, elektroninius laiškus su kolegų padėkomis už puikią idėją. Besidžiaugdamos nuostabiais vaikų darbais, nuotolinio ugdymo metu įgijome naujos patirties dirbant su prezentacijų kūrimo programa „Emaze“ ir nutarėme sukurti virtualią Aukštaitijos regiono kalbos ugdymo projekto „Mano mėgstamiausios knygos veikėjas“ piešinių parodą. Ypatingomis sąlygomis, kai niekur negalėjome išeiti ir teko būti namuose, tai buvo puiki galimybė visiems dalyviams, mokytojams ir tėveliams virtualioje aplinkoje apžiūrėti vaikų piešinius, „pasivaikščioti“ netradicinėje parodoje ir pasidžiaugti originaliais vaikų darbais.

 

Ruošdamos savo ugdytinius dalyvavimui projekte, galėjome daugiau dėmesio skirti įvairiems vaikų pamėgtiems literatūros kūriniams, pamatyti, kokias knygas jie mėgsta, renkasi ir skaito. Turėjome galimybę „nusikelti“ į ankstyvąją vaikystę ir prisiminti tuo metu girdėtus, tėvelių, mokytojų skaitytus kūrinius.

Vaikus projektui ruošę mokytojai, logopedai ir specialieji pedagogai pastebėjo, kad kalbos ugdymo projektas buvo įdomus ir naudingas visiems jo dalyviams. Mūsų tikslas buvo išlaisvinti vaikus nuo kalbėjimo baimės, nuo nedrąsos reikšti savo mintis. Todėl pirmiausiai ir paprašėme nupiešti pasirinktą veikėją, o tik po to jį apibūdinti pagal mūsų parengtus rekomenduojamus klausimus.

Skaitydamos vaikų pasirinktų veikėjų apibūdinimus, džiaugėmės nuosekliai išdėstytomis vaikų mintimis, gražia rašysena ir mokytojų, logopedų ir specialiųjų pedagogų įdėtomis pastangomis. Žiūrėdamos į piešinius, patyrėme daug teigiamų emocijų, džiaugėmės vaikų originaliais, nepakartojamais darbais, kurie padėjo atskleisti vaikų meninius gebėjimus, ugdė komunikavimo ir kūrybiškumo kompetencijas.

 

Norime nuoširdžiai padėkoti visiems už dalyvavimą kalbos ugdymo projekte ir pakviesti apsilankyti virtualioje piešinių parodoje čia.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.

Komentarai (3)

  • Regina Budrienė

    Labai malonu, kad šiuo sunkiu laikotarpiu švietimo pagalbos specialistės nestokoja kūrybiškumo ir imasi iniciatyvos, sudominant ypatinguosius vaikus pasakomis, jose gyvenančiais personažais. Kalbos ugdymas, remiantis vaizdiniais, suteikia vaikams galimybę mąstyti, išreišti mintis ne tik žodžiu, bet ir vaizdu. Dėkoju Anykščių kolegėms už suvokimą, kad įmanoma visais būdais plėsti vaikų akiratį, lavinti vaizduotę ir tobulinti rišliosios kalbos gebėjimus.

  • Kolegė iš Kauno

    Dėkojame už gražią iniciatyvą, idėjas, projekto organizavimą ir galimybę jame dalyvauti. Specialiųjų poreikių mokiniai noriai dalyvauja panašaus pobūdžio renginiuose. Lauksime naujų projektų ir kvietimų juose pademonstruoti savo kūrybiškumą ir išradingumą!

  • Mokytoja Irena

    Puikus specialiųjų pedagogų darbo pavyzdys. Net ir šiuo sudėtingu laikotarpiu pedagogės sugeba skatinti mokinių kūrybiškumą. Nuostabu.