Kaip teisingai skaičiuoti mokytojų darbo krūvį!

Nuo šiandien, rugsėjo 7 d., kiekvieną mėnesio penktadienį 14 val. Švietimo ir mokslo ministerijos (ŠMM) „Facebook“ ir „Youtube“ paskyrose vyks tiesioginės konsultacijos dėl etatinio mokytojų darbo apmokėjimo įdiegimo. Į jūsų klausimus gyvai atsakys švietimo ir mokslo ministrės patarėjas Arminas Varanauskas ir Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento direktorius Aidas Aldakauskas.

 

Klausimus galima pateikti iš anksto ŠMM „Facebook“ paskyroje arba el. p. info@smm.lt.

Nuorodos, kur galima stebėti transliaciją: ŠMM „Youtube“ paskyra; ŠMM „Facebook“ paskyra.

Kviečiame aktyviai dalyvauti konsultacijose, išsiaiškinti jums rūpimus dalykus.

 

Taip pat primename, kad per konsultacijas bus galima sužinoti, kaip teisingai skaičiuoti etato valandas ir kokias dažniausiai darome klaidas. Keletas pavyzdžių iš Švietimo ir mokslo ministerijos aplinkraščio, kuris pasiekė visas savivaldybes ir mokyklas liepos 27 d.

5. Dėl darbo krūvio nustatymo metinėmis valandomis

Atkreiptinas dėmesys į tai, jog nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. darbo sąlygos neturėtų blogėti vien dėl to, kad krūvis savaitinėmis valandomis perskaičiuojamas į krūvį metinėmis valandomis. Jeigu savaitinėmis valandomis skaičiuojant būtų nustatytas iš viso 36 valandų krūvis, tai metinėmis valandomis skaičiuojant turėtų būti nustatytas iš viso 1512 valandų krūvis, t. y. vienos mokytojo pareigybės darbo laiko norma.

Atitinkamai turėtų būti skaičiuojama ir mokytojo pareigybės (etato) dalis: savaitinis darbo valandų krūvis dauginamas iš 42 darbo savaičių ir gautas rezultatas dalijamas iš vienos pareigybės darbo normos – 1512 metinių valandų.

 

Visą aplinkraščio tekstą rasite www.etatinis.lt/modelio-aprasymas/.

 

NETEISINGAI SKAIČIUOJAMŲ MOKYTOJŲ DARBO KRŪVIŲ PAVYZDŽIAI

 

1 pavyzdys.

Mokyklos vadovas įteikė mokytojui pranešimą dėl darbo sutarties sąlygų pakeitimo ir pasiūlymą dirbti pakeistomis darbo sutarties sąlygomis, jame rašoma:

„<…> siūlau dirbti iki 1 etato mokytoju, darbo laiko norma 36 val. per savaitę (kontaktinės ir nekontaktinės), 1512 val. per mokslo metus <…>“.

Prie pranešimo pridėjo darbo krūvio sandaros projektą, kuriame rašoma:

„<…> mokytojui skiriama 12,5 (450) kontaktinių, 40 % pasirengimui (180) ir 4 (168) valandos mokyklos bendruomenės veiklai <…>“.

Komentaras. Akivaizdu, kad sudėjus kontaktines ir nekontaktines valandas darbo krūvio sandaros projekte ir įvertinus darbo laiko normą, kuri siūloma pranešime, galima teigti, kad šie du dalykai tarpusavyje nedera: 450 + 180 +168 = 798 metinės darbo valandos, t. y. 798 / 1512 = 0,53 etato ir 798 / 42 = 19 darbo valandų per savaitę.

 

2 pavyzdys.

Mokyklos vadovas pateikia raštą ŠMM, kuriame konstatuoja, kad už tą patį darbą šiemet mokytojui bus mokama mažiau, ir šį teiginį grindžia skaičiavimais:

„<…> pernai mokytojas turėjo 23 kontaktines valandas, 5,1 pasiruošimui pamokoms, 3,08 sąsiuvinių tikrinimui ir 3 valandas vadovavimui klasei <…>“.

„<…> o šiemet už tą patį krūvį, t. y. 828 kontaktines valandas per mokslo metus, 50 % pasirengimui ir 126 valandas per mokslo metus bendruomenės darbams, gaus mažesnį atlyginimą <…>“.

Komentaras. Sudėję laiške minimas ankstesniais metais turėtas valandas gauname, kad mokytojas turėjo 23 + 5,1 + 3,08 + 3 = 34,18 darbo valandų per savaitę krūvį. Sudėję kontaktines ir nekontaktines valandas, kurios nurodomos ateinantiems metams, gausime 828 + 414 +126 = 1368 metinių darbo valandų, t. y. 1368 / 42 = 32,57 darbo valandų per savaitę. Tad teiginys, kad „už tą patį krūvį“ yra neteisingas ir akivaizdu, jog klaidingai skaičiuojant daroma ir klaidinga išvada, vadinasi, klaidingai apskaičiuojamas mokytojo darbo krūvis ir kartu jo atlygis.

 

3 pavyzdys.

Mokyklos vadovas priima į darbą mokytojo pareigoms ir pateikia pasirašyti darbo sutartį, kurioje, be kita ko, nurodoma darbo laiko norma:

„<…> 0,5 etato, 18 valandų per savaitę <…>“.

Sutarties dalis yra priedas, kuriame išdėstoma darbo laiko struktūra:

„<…> 12 kontaktinių valandų per savaitę / 432 per metus ir 50 % nekontaktinių valandų pasirengimui <…>“.

Komentaras. Sutartyje nustatyta darbo laiko norma reiškia, kad mokytojas per metus turi dirbti 18 × 42 = 756 darbo valandas. Tačiau, sudėję darbo laiko struktūroje pateiktus skaičius, gausime tik 432 + 216 = 648 darbo valandas per metus, t. y. 648 / 1512 = 0,43 etato ir 648 / 42 = 15,43 darbo valandų per savaitę. Akivaizdu, kad skaičiuojant padaryta klaida, dėl kurios išdėstyta darbo laiko struktūra tampa klaidinga ir neatitinka sutartyje sulygtų darbo sąlygų.

 

Parengta pagal ŠMM Komunikacijos skyriaus inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.

Komentarai (2)

  • Redakcija

    Jūsų klausimą perdavėme ministerijai, šiandien 14.30 val. per ŠMM socialiniame tinkle vyksiančią konferenciją pasistengs į jį atsakyti.

  • xxx

    Ar tiesa, kad gimnazijoje lieka valandų, bet nėra pinigų, todėl į neskiriama nei vienam mokytojui nei vienos valandos individualiam ir grupiniam darbui su skirtingų gebėjimų mokiniais? Šiems darbams rekomenduojama išnaudoti atostogų valandas, kurių, mokytojų manymu, reiktų kvalifikacijos tobulinimui ir kt darbams. Ar gali vadovai iš šių valandų (nieko neskyrus mokytojams) suformuoti projektų ar kt veiklų koordinatorius (vadovus arba prilygintus skyrių vedėjų pareigoms)… Ministerijos reklamoje sakoma, kad bus galimybė padėti mokiniui ir už tokias veiklas bus mokama…