Kaip susipažinti su M. K. Čiurlioniu? Kompozitoriaus, dailininko ir visuomenės veikėjo gyvenimo ir kūrybos keliu

Inga Ulevičiūtė-Rukšėnienė
,
Riešės gimnazijos muzikos mokytoja metodininkė

2020-aisiais minėsime Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 145-ąsias gimimo metines. Siekiant įprasminti šią datą, turiningai suplanuoti ugdymo(si) turinį bei pasiūlyti pradinio ir pagrindinio ugdymo pakopų meninių disciplinų pedagogams pamokų turinio apie M. K. Čiurlionio gyvenimo ir kūrybos kelią veiklas, Riešės gimnazijoje buvo organizuota mokytojų konferencija.

 

Per konferenciją patirtimi dalijosi Riešės ir Eitminiškių gimnazijų, Vilniaus Maironio progimnazijos, Vilniaus chorinio dainavimo mokyklos „Liepaitės“ pedagogai. Jie savo pranešimuose pateikė sėkmės istorijas, supažindinant mokinius su M. K. Čiurlioniu. Pranešimuose atsispindėjo mano, Riešės gimnazijos muzikos mokytojos metodininkės Ingos Ulevičiūtės-Rukšėnienės, pradinių klasių mokytojų metodininkių Ilonos Mecelienės ir Lauros Muliarčikienės, pradinių klasių vyresniosios mokytojos Agnės Narkevičienės integruota veikla susipažįstant su M. K. Čiurlioniu pradinėse klasėse. Eitminiškių gimnazijos lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja Renata Česnytė ir Vilniaus Maironio progimnazijos muzikos mokytoja metodininkė Jurgita Turlienė pristatė 2018–2019 m. m. vykdytą respublikinį mokinių integruotą muzikos, lietuvių kalbos ir dailės projektą „Jūros sonata“. Aš, mokytoja metodininkė Inga Ulevičiūtė-Rukšėnienė, pranešime „Mažais žingsneliais į Čiurlionio šalį“ pristačiau savo pedagoginės veiklos patirtį pradinėse ir pagrindinėse klasėse mažomis „dozėmis“ supažindinant vaikus su Lietuvos „žvaigžde“, kuomet „susitikimai“ su M. K. Čiurlioniu vyksta kartojant jau sukauptą informaciją, vykstant į edukacines išvykas ir pamažu pildant mokinių žinių bagažą. Riešės gimnazijos lietuvių kalbos mokytojos metodininkės Vidutės Račkauskienės pranešime buvo aptartos M. K. Čiurlionio sąsajos su literatūra. Vilniaus chorinio dainavimo mokyklos „Liepaitės“ fortepijono mokytojos metodininkės Eglės Kasteckaitės pranešime aktualizuota lietuvių kompozitorių kūrinių įtaka ir svarba jaunojo pianisto ugdymo procese, kalbėta apie lietuvių kompozitorių kūrybos įtaką mokinio muzikinei pasaulėžiūrai, vystymuisi, jo muzikiniam išsilavinimui plačiąja prasme; ko galima pasiekti ne tik mokantis skambinti lietuvių kompozitorių kūrinius, bet ir suteikiant laisvę mokinių muzikinei vaizduotei, kaip siekti atlikėjo ir kūrybos aukštumų stiebiantis ir sekant kompozitoriumi M. K. Čiurlioniu.

 

Konferencijoje galėjome pasidžiaugti ir mokinių sceniniais pasirodymais bei dailės darbais. Riešės gimnazijos ketvirtokai pagal M. K. Čiurlionio harmonizuotą lietuvių liaudies dainą „Beauštanti aušrelė“ atliko choreografinę literatūrinę kompoziciją (mokytojos R. Pilkauskienė, D. Trasaukienė ir I. Ulevičiūtė-Rukšėnienė), o aštuntos klasės mokinė Emilija Laurynaitė skaitė ištraukas iš M. K. Čiurlionio laiškų (mokytoja V. Račkauskienė). Vilniaus chorinio dainavimo mokyklos „Liepaitės“ aštuntos klasės mokinės Saulė Valentinavičiūtė ir Indrė Manikaitė paskambino M. K. Čiurlionio preliudus op. 7, Nr. 4 ir Nr. 2 (mokytoja E. Kasteckaitė), o M. K. Čiurlionio dainą „Mikit, lankos“ padainavo devintos klasės mokinės Ieva Jankauskaitė ir Dorota Kuncevič (mokytoja G. Skėrytė). Per konferenciją atidaryta paroda „Išėjau su Čiurlioniu“. Tai Riešės gimnazijos antros klasės mokinių dailės darbai, atlikti interpretuojant, pratęsiant M. K. Čiurlionio reprodukcijas (mokytoja Agnė Narkevičienė).

Konferencijos lektorius Rokas Zubovas – pianistas, Čiurlionio namų-muziejaus direktorius ir M. K. Čiurlionio proanūkis – pristatė pirmojo nacionalinio kultūros kelių programos projekto „Čiurlionio kelias“ vykdomas veiklas ir supažindino su projekto perspektyvomis iki 2025 m., kada minėsime iškilaus Lietuvos menininko 150-ąsias gimimo metines.

Apibendrindama konferencijos darbą Riešės gimnazijos direktorė Lina Miliuvienė patvirtino, kad pagrindinis konferencijos tikslas pasiektas: pedagogai turėjo galimybę susipažinti su kolegų darbo sėkmės istorijomis, pasisemti naujų idėjų, siekiant tobulinti integruojamų dalykų turinio planavimą ir skatinant mokytojų bendradarbiavimą regiono ir šalies mastu. Gerosios pedagoginės patirties sklaida suteikia galimybes mokytojams kūrybiškai ugdyti mokinių dalykines (muzika, dailė, šokis, literatūra) ir bendrąsias kompetencijas, ugdymo procese pritaikyti netradicines ugdymo formas.

 

Renginį užbaigė pianisto Roko Zubovo atliekami M. K. Čiurlionio opusai fortepijonui.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.