Kaip sudominti vaiką skaitymu?

Rugsėjo 24 d. Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos Bibliografijos-informacijos skyriuje vyko seminaras „Kaip sudominti vaiką skaitymu“. Pranešėja – dr. Austėja Landsbergienė. Seminaras skirtas Šiaulių miesto pradinių klasių mokytojams ir surengtas įgyvendinant Lietuvos kultūros tarybos projektą „Tobulėju skaitydamas ir kurdamas“.

 

Skaitymas – vienas svarbiausių gebėjimų

 

Pranešėja A. Landsbergienė jau seminaro pradžioje susirinkusiems mokytojams konstatavo, kad šiandien ganėtinai mažai kalbama apie skaitymą, nors tai vienas svarbiausių gebėjimų, nuo kurio priklauso visas formalusis ugdymas. „Tyrimai rodo, kad vaikas, kuris neišmoksta skaityti, ir kuris neįgauna labai tvirtų skaitymo pagrindų, deja, vėliau juos labai sunkiai įgyja, nes pasivyti, kiekvienais metais, vis sunkiau. Taigi prastas skaitymas lemia ir prastus akademinius rezultatus, – faktus vardija A. Landsbergienė. – Vaikas, kuris nemoka gerai skaityti, lėčiau mąsto, nes nesuvokia, ką skaito, o tai lemia, kad jis nebegali atlikti elementarių užduočių. Ir tai neturi reikšmės, kurioje klasėje vaikas mokosi. Mano manymu, baigdami antrą klasę vaikai turi labai gerai skaityti ir suprasti tai, ką skaito.“

 

Pranešėjos teigimu, mokslininkai įrodė, kad net 95 procentai vaikų gali skaityti labai gerai. „Štai Didžiosios Britanijos rezultatai rodo, kad 20 proc. pradinių klasių mokinių neskaito taip, kaip turėtų skaityti, dar 20 proc. mokinių apskritai neskaito taip gerai, kad skaitytų savo malonumui, tai reiškia, kad jie skaito tiek, kiek privalu mokykloje. Jeigu vaikas yra iš socialinės rizikos šeimos, šis skaičius šokteli iki 60–70 procentų, – statistika dalijasi A. Landsbergienė. – Trečdalis prastai skaitančių vaikų yra iš šeimų, kuriose abu tėvai įgiję aukštąjį išsilavinimą. Kalbant apie suaugusiuosius – 25 proc. suaugusių žmonių, nesuvokia, ką perskaitė. Ir tai matome, kai žmonės komentuoja straipsnius internete. Matyti, kad teksto jie nesuprato, neįsiskaitė. Šnekame apie ketvirtadalį valstybės.“

Skaityti reikia mokyti sistemingai

 

Lektorė paneigė mitus apie skaitymą, pavyzdžiui, vienas iš mitų, kad skaityti galima išmokti: „tokia nuomonė, kad vaikas išmoko kalbėti, tai išmoks ir skaityti. Bet skaityti reikia išmokyti“, – sako pranešėja. Jos teigimu, labai didelis skirtumas tarp kalbos ir skaitymo: „Kalba ateina natūraliai, jei esame aplinkoje, kurioje ta kalba kalbama, o skaitymas vyksta organizuotai, sistemingai ir sąmoningai. Būtent taip reikia vaikus mokyti skaityti. Tada gauname rezultatą – vaikas išmoksta skaityti, suvokia, ką perskaitė ir gali apie tai diskutuoti“, – sako A. Landsbergienė.

Lietuvoje nėra tyrimų apie skaitymą

 

Remiantis Jungtinės Karalystės tyrimais, įrodyta, kad iki pusės mokytojų sąmoningai nemoko vaikų skaityti. Jie moko tik tiek, kiek yra vadovėlyje. Tačiau perskaičius nesigilinama, ar vaikas tikrai suvokia tekstą. Pasak lektorės, labai gaila, kad panašių tyrimų nėra Lietuvoje, kurie rodytų mokinių skaitymo gebėjimo situaciją mūsų šalyje. „Naujausias mokslas rodo, kad pirmiausia, vaiką privalu sąmoningai ir sistemingai mokyti, kaip surasti teksto kodą. Antra, vaikas turi būti mokomas garsų, kaip juos tariame. Trečia, kasdien patartina skaityti su vaiku įvairių tekstų, jų spektras turi būti labai platus, ne vien adaptuoti tekstukai“, – įsitikinusi pranešėja. Taip pat, pasak A. Landsbergienės, vaikui turi būti skaitoma, bet ir savarankiškai vaikas turi skaityti.

 

Pranešėjai auditorijos paklausus, iki kada derėtų skaityti vaikui, tai yra, iki kada gaunama didžiausia nauda, kai vaikui skaitoma, vieni mokytojai nurodė, kad iki antros, kiti, kad iki ketvirtos klasės. Tačiau, A. Landsbergienė paneigė šią nuomonę sakydama, kad tėvai vaikams turėtų skaityti iki šeštos klasės. „Suvokti galime gerokai sudėtingesnį tekstą. Taigi, jei norime skaityti vaikui tol, kol jo gebėjimas perskaityti tekstą pasivys jo gebėjimą skaitomą tekstą suvokti, neabejotinai reikia skaityti. Žinoma, ne visiems vaikams tai vienodai taikoma. Yra atvejų, kai penktokui tėvai gali nebeskaityti, o kai kada ir septintokui“, – tikina pranešėja, pabrėždama, kad vaiko žodynas turi būti plečiamas sąmoningai.

 

Lektorė ne tik rėmėsi įvairiais lingvistiniais ir sociologiniais tyrimais, bet ir dalijosi asmenine patirtimi, kaip sudominti skaitymu mokinius, kokius skaitymo metodus ir būdus galima taikyti pamokose, siekiant, kad vaikai patys norėtų skaityti.

 

Net ir pasibaigus seminarui „Kaip sudominti vaiką skaitymu“ netilo diskusijos, dalijimasis įspūdžiais, tad dalyviai, Šiaulių miesto mokyklų pradinių klasių mokytojai, neabejotinai pasisėmė naudingų žinių, įgijo vertingos patirties ir šia informacija dalinsis su kolegomis mokyklose.

 

Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.