Kaip sekasi ruoštis nuotoliniam mokymui(si)

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, atliepdamas šių dienų aktualijas, kaip niekada atviras pokyčiams. Priimdama iššūkį dirbti nuotoliniu būdu, Centro komanda sėkmingai perorientavo savo veiklą, efektyviai padėdama: vadovams, mokytojams, pedagoginiams darbuotojams.

 

Kovo 27 d. Centras inicijavo virtualią diskusiją „Kaip sekasi ruoštis nuotoliniam mokymui(si)“. Diskusiją vedė dr. Dainius Žvirdauskas, KTU inžinerijos licėjaus direktorius, Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos prezidentas. Jis referavo, kaip jam, vadovui, sekasi pasiruošti, motyvuoti, padrąsinti kolektyvą dirbti nuotoliniu būdu, su kokiomis problemomis susiduriama ir kaip jos įveikiamos, kad nuo pirmadienio ugdymo(si) procesas būtų sklandžiai tęsiamas.

 

Tomas Urbonas, Licėjaus direktoriaus pavaduotojas ugdymui, informacinių technologijų vyresnysis mokytojas, pasidalijo gerąja patirtimi. Jis teigia, kad IT mokytojams nuotolinis mokymas(is) nėra iššūkis, pristatė nuotolinio mokymo(si) programas, su kuriomis dirba. Tačiau suprasdamas kitų dalykų mokytojų nerimą, T. Urbonas pasirengęs pagelbėti kiekvienam kolegai, kuris kreipsis patarimo.

 

Virtualioje diskusijoje, anapus savo ekranų, dalyvavo didelė grupė dalyvių. Visi galėjo klausti, paprieštarauti, siūlyti, dalintis įžvalgomis. Pagrindinis dalyvių tikslas – mokinys, asmeninė kiekvieno mokinio pažanga, kokybiškas ugdymo(si) proceso įgyvendinimas.

 

Kovo 27 d. nuotolinę individualią konsultaciją dėl nuotolinio mokymo(si) organizavimo vadovams, 1–3 metus dirbantiems mokyklose, įgyvendinančiose pradinio ugdymo programas, vedė dr. Virginija Rupainienė, Kauno Panemunės pradinės mokyklos direktorė. Ji pasidalijo patirtimi, kaip pavyko atlikti „namų“ darbus, kad ugdymo(si) procesas nesustotų, konsultavo ir drąsino jaunuosius kolegas eiti į priekį, atsakė į rūpimus klausimus. Direktorė pakvietė Nataliją Bankauskaitę, pradinių klasių mokytoją metodininkę, pasidalinti vertinga patirtimi, kaip savo klasėje ji organizuos ugdymą(si) nuotoliniu būdu, kokiomis programomis naudosis.

 

Dirbdama nuotoliniu būdu, Centro komanda sėkmingai tęsia veiklą, padeda vadovams ir mokytojams, organizuodama: nuotolinius mokymus, konsultacijas, diskusijas, kviečia Kauno miesto švietimo įstaigų vadovus – lyderius dalintis vertinga patirtimi, motyvuoti kolegas tęsti ugdymo įstaigų veiklą, kad ir gerokai pasikeitusiomis sąlygomis.

 

Kauno pedagogų kvalifikacijos centro inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.