Kaip prisijaukinti Šventąjį Raštą, naudojant skaitmenines priemones?

Laima Gužienė
,
Kauno r. Šlienavos pagr. m-klos tikybos mokytoja

Šiais laikais bendravimo būdai, priemonės ir net pati kalbėsena nuolat kinta. Jei peržvelgtume istoriją, įvairiais laikotarpiais būdas kalbėti su Dievu ir apie Dievą įgydavo skirtingas formas, bet ne turinį. Pastaruoju laiku, įsigalėjus šiuolaikinėms informacinėms technologijoms, nusprendėme su mokiniais ir tikybos pamokose paieškoti temos, kuriai tiktų inovatyvus metodas, artimas dabartinei Z ir Alfa jaunimo kartoms. Juk šiuolaikinių technologijų taikymo būdams negali likti abejinga ir tikėjimo žinia. Šventojo Rašto tema tam puikiai tiko.

 

Kartais tenka išgirsti nuomonę, jog šiais laikais susiduriame su žmonijos robotėjimo problema ir dvasingumo praradimu. Norėdami parodyti, jog technologijos gali pasitarnauti dvasingumo paieškoms, nusprendėme Šlienavos pagrindinėje mokykloje per nuotolinio mokymosi tikybos pamokas dvasingumo paieškoti integruodami informacines technologijas ir naudojant „Plotagon“ programėlę.

 

Mokiniai Šventajame Rašte išsirinko jiems patinkančią ir jų širdis prakalbinusią citatą iš Evangelijos pagal Matą. Tada „Plotagon“ programėles pateiktyje sukūrę savo personažą, t. y. avatarą, suteikę jam atitinkamas emocijas, pasirinkę aplinką, penktokai įgarsino Biblijos žodžius skaitydami ir įrašydami juos. Taip mokiniai sukūrė po trumpą filmuką. Penktokai, apžvelgę šių tikybos pamokų procesą ir sėkmingus rezultatus, įsivardino, jog programėlė jiems labai patiko, buvo įdomu kurti ir ieškoti kūrybiškų sprendimų. Čia jie pasijuto ir kaip Šventojo Rašto žinovai, ir režisieriai, ir įgarsintojai, ir dailininkai, ir kritikai. Skaitant Šventąjį Raštą buvo gera atrasti kažką pamokančio, brangaus ir prasmingo penktoko širdžiai. O įdomiausia buvo tai, kad skaitmeninių priemonių dėka pavyko prisijaukinti Šventąjį Raštą, jį išgirsti ir pateikti citatas kitokia forma.

 

Šiuolaikinės technologijos yra puikus įrankis ne tik bendrauti, pramogauti, bet ir mokytis, dvasiškai tobulėti ir ieškoti bei rasti galimybių ar įvairovės kūrybiškai atlikti tai, ko realiame gyvenime atlikti neįmanoma (ypač esant karantino apribojimams). Čia atsiveria virtualaus pasaulio erdvė, kuri yra neaprėpiama ir suteikianti galimybę ugdyti gebėjimus realaus pasaulio veikloms.

 

Mokinių sukurti filmukai

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.