Kaip pasiekti, kad nuotoliniu būdu vaikams mokytis būtų smagu?

Asta Vieraitienė
,
Alytaus Dzūkijos m-klos pradinių klasių mokytoja

Šiuolaikinis mokymas reikalauja organizuoti mokymo procesą taip, kad mokiniai įsisavintų žinias, aktyviai dalyvautų visame mokymosi procese, suprasdami, kad tai jiems naudinga. Tokio mokymosi proceso organizavimo sėkmė – tinkamai pasirinkti mokymo(si) metodai. Būtent šiuo įtemptu laiku, kai mokymasis persikėlė į virtualią erdvę, tikslingas mokymosi metodų parinkimas – pagrindinis dalykas, užtikrinantis mokymosi kokybę. Mano mokymo metodai ir technika dažnai keičiami, sudominantys, intriguojantys, nebijau eksperimentuoti, kad vaikams būtų smagu ir naudinga.

Draugiškų santykių ir pasitikėjimo atmosfera – vaiko mokymosi sėkmės pagrindas

 

Visų pirma, vaikams esu ne tik mokytoja, bet ir jų draugė. Kalbuosi su jais kaip su suaugusiais. Gatvėje vaikai nebijo manęs pašaukti vardu ir tuo aš didžiuojuosi, nes pasiekiau savo tikslą – puoselėti draugišką ryšį su vaikais. Vaikų ir mano santykiai yra grindžiami pasitikėjimu, ir dėl to lengviau mokytis. Didelį indėlį į mokymosi procesą „įneša“ ir tėvai, kadangi labai svarbus visų tarpusavio ryšys. Kodėl toks svarbus ryšys tarp mokytojo ir tėvų? Mano nuomone, kiekvienas vaikas yra individualus, todėl bendradarbiaujant su tėvais, laikomasi nuoseklumo ugdymo procese, t. y. atsižvelgiant į vaiko asmenybę, tėvų suteiktą informaciją, tiek mokantis su mokytoja, tiek mokantis su tėvais veikia tie patys principai. Taigi, tiek mokiniai, tiek tėvai, tiek mokytojas turi dirbti kartu.

Nuotolinis mokymas(sis) – linksmas ir patrauklus užsiėmimas

 

Mokymasis nuotoliniu būdu ne tik iššūkis, bet ir galimybė. Kaip prasideda pamokos Alytaus Dzūkijos pagrindinės mokyklos 4b klasės mokiniams? Kiekvieną dieną 8 val. 00 min. visi prisijungia į „Teams“ susitikimą-pamoką. Mokiniai privalo būti įsijungę kameras (žinoma, jei yra galimybė). Pertraukėlių metu nei mokytojas, nei mokiniai „neišeina“ iš pamokos, tik išsijungia kameras, mikrofoną, kad vėliau būtų paprasčiau sugrįžti į pamoką – tą padaryti padeda gyvas „skambutis“, kuris kaip ir mokykloje, kviečia į pamokas. Pirmas mokinys, sugrįžęs prie kompiuterio ekrano, įsijungia garsą ir sušunka visiems: „Į pamoką!“. Mes visi išgirstame (nes nebuvome atsijungę) ir kompiuterio ekrane vienas paskui kitą pasirodo mokinių veideliai. Mokiniai džiaugiasi, kad į užsiėmimus niekas nevėluoja, nes jie žino: kuo daugiau padarysime per pamoką, tuo mažiau bus namų darbų – jų neužduodu, nebent nespėjame vieno ar kito pratimo. Mokiniai savo užduotis, atliktas pamokoje be tėvelių pagalbos, siunčia man, jei kas nors nepavyksta, tuoj pat aiškinamės, kad nepaliktume spragų. Ugdytiniai su manimi gali susisiekti bet kuriuo metu, turime susikūrę savo grupę programėlėje „Messenger“, kur sprendžiame mums iškilusias problemas. Vakarais šioje grupėje vaikai laukia mano užduotėlių, klausimų, žiūri, kas greičiau, teisingiau atliks. Užduotys ir klausimai nesusiję su ugdymo procesu – tai mūsų bendravimas, laisvalaikis. Pavyzdžiui, prieš šv. Kalėdas užduodavau klausimus, susijusius su adventu, Kūčiomis; kitomis dienomis įkeliu kokią nors klasės nuotrauką ir jie turi atsakyti į klausimą, susijusį su šia nuotrauka; atsiunčiu pažiūrėti virtualią parodą ar kitokias nuorodas ir pateikiu jiems klausimų. Mes nuotolinį mokymąsi paverčiame linksmu, patraukliu užsiėmimu.

Vaikų dėmesio išlaikymas nuotolinio ugdymo metu – misija įmanoma

 

Reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad besimokant nuotoliniu būdu prastėja mokinių gebėjimas išlaikyti dėmesį. Šią problemą sprendžiu darydama didesnes pertraukėles, kurdama įdomias veiklas, leisdama vaikams pajuokauti, o kartais ir patiems pravesti pamoką. Dažnai leidžiu vaikams paaiškinti draugui, ko nesuprato. Kartais draugo žodis būna tikslesnis, aiškesnis, suprantamesnis. Būna dienų, kai leidžiame sau tiesiog paplepėti ar pajuokauti. Net nepastebime, kaip beplepant pralekia visa pamoka, mokiniai paklausia: o tai matematikos jau nebus? Ar būtina „išeiti“ visas temas vadovėlyje, perskaityti visus lietuvių kalbos vadovėlio tekstus? Ne. Mokiniai atsipalaiduoja, taip didėja ugdymo produktyvumas. Mokiniams tampa kančia mokymasis pagal programą, tačiau mes su jais randame išeičių. Mes neturime įprastų, popierinių pratybų, kurios kainuoja begales tėvelių pinigų, o mokiniams užduotys jose paprastai būna nuobodžios. Pasitelkę informacines technologijas, naudojamės virtualiomis programėlėmis, užduotis virtualioje erdvėje kuriu pati. Dailės, inžinerijos, fizinio lavinimo darbus aptariame kartu, ko jie norėtų, kas galėtų patikti. Pavyzdžiui, už lango spaudžiant šaltukui, mokiniai galėjo fotografuoti žiemos vaizdus, daryti koliažus, piešti šalčio raštus, daryti eksperimentus. Taip pat mokiniai drąsiai dalyvauja miesto ir respublikiniuose konkursuose, pavyzdžiui, „Čia mano Lietuva“, „Žemė, jei nenustosime teršti“, Olympis. Į veiklas, ugdymo procesą įtraukiami ir tėveliai: gamina su vaikais mėgstamą patiekalą, kartu daro mankštą, konstruoja iš antrinių žaliavų „namus“ (ypač aktyviai dalyvaujame aplinkosauginiuose konkursuose, taip skiepydami meilę gamtai), kuria stalo žaidimus, dalyvauja virtualiose edukacijose  Didžiausias mokinių noras, svajonė – visos šeimos įsitraukimas į veiklas.

Mokinių aktyvios veiklos su šeima – bendrystės stiprinimui

 

O ką veikti savaitgaliais šiuo sunkiu visiems laikotarpiu? Kai už lango žvarbu ir šalta, mes dalyvaujame virtualiose edukacijose kartu su visa šeima (lankomės Gintaro muziejuje virtualiose dirbtuvėse „Sapnuoju Vilnių“), bendraujame savo sukurtoje grupėje. Nors ir savaitgalis, tačiau vaikų darbas negali likti neįvertintas. Visuomet juos skatinu pagyrimu, įvertinu savanoriškos užduoties atlikimą. Mokiniai drąsiai siunčia savo nuotraukas, kuriose užfiksuotos laisvalaikio akimirkos. Mūsų klasėje priimtina „Messenger“ grupėje dalytis naujienomis: aplankytomis vietomis, pamatytais įdomiais paukšteliais ar kitais gyvūnais, surastomis internetinėmis knygelėmis, kryžiažodžiais, kt. užduotimis. Toks neformalus mokymasis skatina mokinių sąmoningumą, gebėjimą įsisavinti informaciją, gerina bendravimo įgūdžius, draugiškumą.

 

Nuotolinis ugdymas- tai tik dar viena atsiradusi kliūtis į tolimesnį gyvenimo etapą. Kiekvienas išbandymas verčia mus tobulėti, ieškoti naujų sprendimų. Aš su savo mokiniais šią kliūtį, išbandymą jau įveikiau.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.