Kaip atskleisti vaikų skaitymo gebėjimus?

Neringa Mikaločienė
,
priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Skaitymas – vienas svarbiausių gebėjimų ugdant asmenybę, lavinant šiandieniniame pasaulyje aktualius ir būtinus gebėjimus kritiškai mąstyti, veiksmingai bendrauti. Priešmokykliniame amžiuje skaitymo įgūdžių lavinimas yra ypač aktualus, nes tai formuoja charakterio bruožus, moko taisyklingai ir raiškiai kalbėti, turtina vaikų žodyną, suteikia įvairių žinių, padeda formuotis vertybių sistemai. Gana dažnai kyla klausimų ir įvairių diskusijų, kada reiktų pradėti mokyti vaiką skaityti, kaip vaiką sudominti skaitymu, knygomis, kai aplink tiek daug žaislų ir technologijų. Į šiuos klausimus atsakymų buvo ieškoma respublikinėje praktinių veiklų metodinėje dienoje „Vaikų skaitymo gebėjimų atskleidimas“, kurią suorganizavo Kretingos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktorė Zita Domarkienė ir direktorės pavaduotoja ugdymui Diana Bakstienė, bendradarbiaudamos su Kretingos rajono švietimo centru.

 

Virtualiai suorganizuotoje metodinėje dienoje, kuri buvo skirta Lietuvos lopšelių-darželių „Ąžuoliukas“ sambūrio nariams, dalyvavo per 60 pedagogų iš įvairių šalies ikimokyklinio ugdymo įstaigų. Gerąja darbo patirtimi apie vaikų skaitymo įgūdžių formavimą pasidalijo septyni pranešimus parengę pedagogai.

Metodinę dieną vedusi pavaduotoja ugdymui D. Bakstienė pabrėžė, kad skaitymas – svarbus įgūdis, kurį vaikams būtina nuosekliai ir kryptingai ugdyti, o gebėjimas sąmoningai skaityti padeda sužinoti naujų dalykų, atrasti naudingos informacijos. Kuo daugiau vaikas skaitys, tuo geriau pažins aplinką, gyvenimą, pasaulį, žmones. Įdomu buvo išgirsti ir pačių vaikų, Kretingos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ priešmokyklinukų, išsakytas mintis, kodėl jiems svarbu išmokti skaityti. „Vieni vaikai sakė, kad nori išmokti skaityti, nes taip galės sužinoti daug įdomių dalykų, galės patys skaityti knygas, parduotuvėje perskaitys produktų etiketes, kiti kalbėjo, kad stengiasi dėl tėčio ir mamos, kad jie būtų laimingi ir džiaugtųsi“, – vaikų mintimis pasidalijo D. Bakstienė ir kvietė pedagogus pasidalyti, kaip ugdyti ikimokyklinio amžiaus vaikų skaitymo gebėjimus, kaip padėti jiems ne tik išmokti skaityti, bet ir prisijaukinti bei pamilti knygą.

 

Rudaminos vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ neformaliojo ugdymo (teatro) mokytojas Julius Ivanauskas pristatė pranešimą „Ikimokyklinio amžiaus vaikų taisyklingos lietuvių kalbos vartojimo skatinimas“, parengtą kartu su ikimokyklinio ugdymo mokytoja Anžela Volodkiene. Mokytojas kalbėjo, kad dirbant ikimokyklinio ugdymo įstaigoje vis dažniau susiduriama su dvikalbių vaikų ugdymu. Natūraliai kyla klausimas, kaip dvikalbius vaikus skatinti taisyklingai vartoti lietuvių kalbą, kaip plėsti ir turtinti jų žodyną. Mokytojas pristatė, kad ypač padeda vaidybiniai ir žaidybiniai metodai, taikomi ugdymo procese. „Taisyklingai vartoti lietuvių kalbą vaikai skatinami, kai tampa mažaisiais aktoriais. Ypač tinka šešėlių teatro vaidinimai. Vaikai, išklausę ir aptarę kūrinį, patys gaminasi lėles, patys vaidina, vartodami skaityto kūrinio žodžius. Taip pat labai pasiteisina žaidimai, kuriuos žaisdami vaikai turi apibūdinti daiktus, kurti istorijas, pasakoti. Kūrybiškumui, loginiam mąstymui, teksto kūrybai, taisyklingam kalbos vartojimui ugdyti labai pasiteisino žaidimas „Pasakų dėžutė“, – kalbėjo mokytojas.

Pexels.com nuotr.

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Neringa Mikaločienė iš Kretingos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ aptarė, kaip skaitymo gebėjimai ugdomi priešmokykliniame amžiuje, koks yra tėvų vaidmuo skatinant vaikų domėjimąsi knygomis, ir pasidalijo praktinėmis veiklomis, kaip mažais žingsneliais nuo raidžių pažinimo, garsinės žodžių analizės keliaujama prie skiemenų, žodžių skaitymo. Mokytojos teigimu, raidžių pažinimo, skiemenų, žodžių skaitymo žingsnelius ypač sustiprina nuolatinis vaiko skatinimas domėtis knygomis. Kartu kuriant skaitytų knygų dėžutes, žemėlapius, užkoduojant knygas QR kodais, naudojant penkių pirštų metodą, nuolat skatinamas vaikų smalsumas ir domėjimasis knygą. O tai teigiamai veikia ir vaikų skaitymo gebėjimų ugdymą.

 

Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ priešmokyklinio ugdymo mokytojos Asta Paulevičienė ir Neringa Akelaitienė pasidalijo praktiniais patarimais, kaip priešmokyklinukus mokyti skaityti žaidžiant. „Norint mažą vaiką supažindinti su raidžių ir žodžių pasauliu, galime tai padaryti žaisdami. Žaidimas padeda formuoti visuminį vaiką supančio pasaulio suvokimą, suteikia galimybę siekti įvairių tikslų, tarp jų – žadina vaiko norą išmokti skaityti ir rašyti. Žaidimai, papildyti rimuotais tekstais, naudojant įvairias gamtines medžiagas, konstruojat raides, žodžius, rašant juos smėlyje, vandeniu, tampa ne tik žaismingi, bet ir patrauklūs vaikui“, – kalbėjo mokytojos, pateikdamos daug praktinių veiklų pavyzdžių, kaip žaidžiant formuoti vaikų skaitymo įgūdžius.

 

„Vaikui mokymosi skaityti procesas teiks džiaugsmą, jei bus įvairus ir įdomus, jei jam bus sudaryta jo poreikius atitinkanti aplinka, o naudojamos priemonės bus šiuolaikiškos ir patrauklios“, – kalbėjo priešmokyklinio ugdymo mokytoja Reda Mačiūnė iš Kelmės lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“, pristatydama pranešimą „Mokausi skaityti“. Mokytoja pasidalijo savo pačios kurtomis edukacinėmis, interaktyviomis priemonėmis, kurios padeda mokytis vaikams skaityti. „Šiuolaikiniai vaikai tikrai yra gerai įvaldę informacines technologijas, tad mokydamiesi skaityti su priešmokyklinukais naudojamės „Storyjumper“, „Canva“, „Padlet“ ir kitomis internetinėmis platformomis, kurios suteikia galimybę žaismingai ir įdomiai pažinti raides, mokytis jas jungti į skiemenis, skaityti žodžius“, – patirtimi dalijosi mokytoja.

 

Mokymasis skaityti prasideda nuo kalbos girdėjimo. Kuo turtingesnė ir įvairesnė (kalbine prasme) vaiko aplinka, tuo didesnė tikimybė, kad vaikui bus lengviau išmokti skaityti. Tačiau ne mažiau svarbu ir paties vaiko noras. Praktinėmis veiklomis, padedančiomis ugdyti vaikų norą skaityti, pasidalijo Jurbarko „Ąžuoliuko“ mokyklos priešmokyklinio ugdymo mokytoja Gitana Sabaliauskienė. Pedagogė pabrėžė, kad labai svarbu pažinti individualius vaiko gebėjimus ir pastebėti, kada vaikas pradeda ypač domėtis knygomis, skaitymu. Mokytojos teigimu, negalima suformuoti tokios nuostatos, kad knygas skaityti yra prievolė. Vaikams knygų skaitymas turi teikti malonumą ir džiaugsmą. Tada ir pačių noras išmokti skaityti bus stipresnis.

 

Šiaulių lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ priešmokyklinio ugdymo mokytoja Justina Jankauskienė pasidalijo gerąja darbo patirtimi, kaip priešmokyklinio amžiaus vaikų skaitymo įgūdžius galima formuoti naudojant įvairias komunikavimo priemones: tiek žaidimus, tiek vaidinimus, tiek ir taikant STEAM metodą. „Mokyti priešmokyklinio amžiaus vaikus skaityti yra daugiau nei vien mokyti pažinti raides, perskaityti žodžius. Skaitymas, kaip ir rašymas, yra komunikavimo kompetencijos dalis, neatsiejamai susijusi su klausymu ir kalbėjimu. Todėl mokydamiesi skaityti su vaikais mes mokomės ir išgirsti skaitomą tekstą, ir jį paaiškinti, savaip interpretuoti, papasakoti“, – pasakojo mokytoja.

 

Įdomia ir kūrybiška patirtimi, kaip vaikams atverti duris į nuostabų knygų pasaulį, pasidalijo Vilniaus lopšelio-darželio „Ąžuolas“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja Ieva Malinauskienė, pristatydama su ugdytiniais įgyvendinto projekto „Žengiu į knygos pasaulį“ veiklas. Mokytojos teigimu, projektas sudarė galimybes vaikams ne tik pažinti raides, mokytis skaityti, bet ir tapti kūrėjais, iš įvairių medžiagų kurti knygutes, jas iliustruoti, pristatyti draugams. „Vaikas jausdamas, kad yra verčiamas skaityti, gali trauktis nuo knygų ir kaip tik kurti ne meilę, o neapykantą skaitymui ir knygoms. Todėl puikiausias būdas mokytis skaityti su ikimokyklinio amžiaus vaikais – žaisti knygomis, kurti knygas, daryti tai, kas jiems yra įdomu. Tada vaikas natūraliai ir be streso įžengs į knygų pasaulį“, – kalbėjo pedagogė.

 

Metodinę dieną apibendrindama Kretingos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktorė Zita Domarkienė pažymėjo, kad išugdyta meilė knygoms ir skaitymui lemia vaiko sėkmę ne tik mokantis skaityti savarankiškai, bet ir lankant mokyklą. Reikėtų nepamiršti, kad skaitymo įgūdžių ugdymas vyksta visą gyvenimą, todėl svarbu net akimirkai nesustoti mokantis skaityti. Juk knyga ne tik vaikui, bet ir suaugusiajam padeda būti kūrybingu žmogumi, surasti ryšį tarp priežasčių ir pasekmių, tobulina vaizduotę, moko, kaip elgtis konfliktų metu, ir ragina prisiimti atsakomybę už savo veiksmus.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.