Kad ugdymas būtų sėkmingas

Laimutė Beinarauskienė
,
projekto vykdytoja, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
Palmira Stančauskienė
,
projekto vykdytoja, surdopedagogė metodininkė

Kuris gi mokinys, jo tėvelis ar mokytojas nenorėtų, kad ugdymas būtų sėkmingas? Ypač daug kūrybiškumo, pastangų ir profesionalumo reikalauja kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų mokinių ugdymas. Daliai jų būdingi ir kiti specialieji poreikiai.

 

Nacionalinės švietimo agentūros vykdomas projektas „Įtraukiojo ugdymo galimybių plėtra, I etapas“ sudaro sąlygas teikti papildomas konsultacijas bendrojo ugdymo mokyklų sutrikusios klausos mokiniams, jų tėvams (globėjams ar rūpintojams) bei juos mokantiems pedagogams. Įsibėgėjus naujiems mokslo metams, lapkričio 3 d., dvi projekto vykdytojos – Laimutė Beinarauskienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė ir Palmira Stančauskienė, surdopedagogė metodininkė – pakvietė integruotai besimokančių mokinių / ugdytinių, turinčių klausos sutrikimą, tėvus į paskaitą „Kad ugdymas būtų sėkmingas“. Į kvietimą dalyvauti atsiliepė septynias Panevėžio miesto ir rajono ugdymo įstaigas lankančių vaikų tėvai, iš kurių vienuolika sudalyvavo ilgiau nei dvi valandas trukusioje paskaitoje. Kiti pageidavo asmeninių konsultacijų, į kurias norėjo ateiti su vaikais.

 

Laimutė Beinarauskienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, pasidalijo patirtimi, kaip plėsti vaiko, turinčio klausos sutrikimą, žodyną, kaip mokyti skaitymo iš lūpų. Patarė, kokias knygas skaityti kurtiesiems ir neprigirdintiesiems vaikams. Po skaitymo siūlė įvairias užduotis: piešti siužetinius paveikslėlius, sudėlioti sakinius, užrašytus lapeliuose, pagal eilę, užbaigti pradėtus sakinius ir kt.

 

Vizituojančia surdopedagoge dirbanti Palmira Stančauskienė pasidalijo praktiniais patarimais, kaip lavinti vaikų, turinčių klausos negalią, komunikavimo kompetenciją, pristatė žodinės kalbos ugdymo sritis,  paaiškino, kaip mokyti gramatiškai taisyklingos kalbos, aptarė rašytinės kalbos formas bei teikė patarimus, kaip lavinti klausą ir atmintį. Taip pat iškėlė problemas, kylančias ugdant klausos sutrikimą turinčius vaikus.

 

Mokytojos pasidalijo vaizdine medžiaga, demonstravo priemones ir vadovėlius, kurie naudojami ugdant vaikus su klausos negalia. Rodė mokinių sėkmingo ir mažiau sėkmingo rašto darbus, žodynėlius, net juodraščius, padedančius suprasti mokomąją medžiagą. Tėvams tema buvo labai jautri. Jie nuolat užduodavo klausimus lektorėms, prašė paaiškinti vieną ar kitą situaciją, su kuria susiduria jų vaikai atlikdami namų darbus, bendraudami su bendraklasiais ir pan.

 

Džiugina, kad atkreiptas dėmesys į Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ir brandos egzaminų organizavimą mokiniams, turintiems specialiųjų poreikių. Paskaitos metu projekto vykdytojos supažindino mokinių tėvus su dokumentu „Lietuvos Respublikos Švietimo, Mokslo ir Sporto ministro 2021-10-11 dieną priimto įstatymo Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos, brandos egzaminų užduoties formos, vykdymo ir vertinimo instrukcijų pritaikymo mokiniams, buvusiems mokiniams ir eksternams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, tvarkos aprašas”. Neramina, ar tinkamai bus pritaikytos užduotys, kiek teisingai bus atsižvelgiama į mokinio negalią vertinant. Pasak senovės graikų filosofo Aristotelio: „Tik teisingi veiksmai gali pagerinti mūsų situaciją.”

 

O teisingi tėvelių veiksmai – tai pirmiausia reikalauti, kad būtų vykdomos PPT rekomendacijos, kuriose numatyta surdopedagogo, mokytojo padėjėjo pagalba vaikui, turinčiam specialiųjų poreikių. Stebėti, ar namų darbai, tekstai ir užduotys pritaikomi laikantis reikalavimų vaikams su klausos negalia.

 

Paskaita baigėsi optimistiškai. Visi tikime, kad ne tik Aristotelio žodžiai, bet ir egzaminai vaikams, turintiems klausos sutrikimą, bei tinkamai parinkta medžiaga pamokose, mokytojo atidus dėmesys leis jaustis klasėje vaikui sėkmingu pagal savo galimybes.

 

Projekto „Įtraukiojo ugdymo galimybių plėtra, I etapas“ veikla (Nr. 09.2.2-ESFA-V-707-03-0001)

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.