Jungtinės pedagogų komandos dalinimasis patirtimi

Inga Sorakienė

Ugdymo procese svarbu ugdyti(s) skaitmeninį raštingumą, nes mūsų gyvenimas sunkiai įsivaizduojamas be technologijų. Todėl mokytojams būtina žinoti, kaip ir kada ugdyti skaitmeninį raštingumą, kad ugdymo(si) procesas taptų įtraukus ir patrauklus vaikams jau nuo ankstyvojo amžiaus. Labai svarbu, kad pedagogai nuolat tobulintų savo IKT įgūdžius, atnaujintų įgytas žinias šioje srityje. Todėl džiaugiamės, kad po ilgai trukusio ir visus išvarginusio karantino ir renginių ribojimo, pagaliau, Šakių miesto darželių jungtinei komandai pavyko organizuoti kontaktinius mokymus rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams. Buvo sukurta 40 val. trukmės kvalifikacijos kėlimo programa „Šiuolaikiniai edukaciniai metodai. STEAM integracija”. Mokymai suskirstyti į 4 modulius ir vyko balandžio bei gegužės mėnesiais.

Mokymuose dalyvavę pedagogai, pirmojo modulio metu įgijo žinių ir mokėsi dirbti su skaitmeninėmis mokymo(si) programomis, skirtomis darbui su vaikais Padlet, Wordwall. Antrojo modulio metu buvo mokoma(si) kurti priemones su virtualiu pedagogo darbo įrankiu Canva. Taip pat pedagogės išbandė ankstyvųjų programavimo įgūdžių ugdymui(si) skirtą edukacinę bitutę Bee Bot. Trečiasis modulis buvo skirtas ankstyvųjų programavimo įgūdžių ugdymui darželyje veikiant su robotais Ozobot ir Qobo sraige. Pristatytas ir išbandytas Osmo Genius Kit įrankis loginiam mąstymui ir vaizduotei lavinti, skaičiavimo įgūdžiams ugdyti. Taip pat pedagogai įgijo žinių ir idėjų, kaip galima ugdyti ankstyvojo amžiaus vaikų informatinį mąstymą nenaudojant technologijų. Ketvirtasis modulis buvo skirtas supažindinti rajono pedagoges su darbu lauko grupėje. Buvo pristatyti darželyje taikomi patyriminio ugdymo bei lauko pedagogikos principai, galimybės taikyti įvairias technologijas dirbant su vaikais lauke. Mokytojos turėjo galimybę susipažinti ne tik su darbu lauko grupėje, bet ir pačios išbandyti įvairias veiklas – skaičiavimo, rašymo bei įvairių technologijų panaudojimo galimybes.

Jungtinės pedagogų komandos nuomone kontaktiniai seminarai duoda daugiau naudos, nes gyvas bendravimas suteikia galimybę priemones išbandyti praktiškai bei pasidalinti savo gerąja darbo patirtimi su kitomis kolegomis.

Mokymų programą sukūrė, mokymus organizavo ir vedė Šakių lopšelio-darželio „Berželis” mokytojai:

Raimonda Žemaitienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė;

Lina Bakaitienė,  meninio ugdymo vyr. mokytoja;

Valda Petrauskienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja.

Šakių lopšelio-darželio „Klevelis” mokytojos:

Inga Sorakienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė ir Šakių rajono Švietimo pagalbos tarnybos andragogė;

Dialeta Bendoraitienė, ikimokyklinio ugdymo  mokytoja metodininkė.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.