Jungiasi Veisiejų technologijos ir verslo mokykla bei „Žirmūnų“ profesinio mokymo centras

Dviem profesinio mokymo įstaigoms – Veisiejų technologijos ir verslo mokyklai ir „Žirmūnų“ profesinio mokymo centrui – išreiškus norą susijungti, tokia galimybė numatyta švietimo, mokslo ir sporto ministrės Jurgitos Šiugždinienės patvirtintame valstybinių profesinio mokymo įstaigų tinklo vystymo 2021 metų bendrajame plane.

 

Plane numatyta reorganizuoti Veisiejų technologijos ir verslo mokyklą ją prijungiant prie „Žirmūnų“ profesinio mokymo centro. Vyriausybei pritarus reorganizacija įvyktų iki rugsėjo 1 d. Veisėjų technologijų ir verslo mokykla taptų „Žirmūnų“ profesinio mokymo centro filialu.

 

„Dviejų profesinio mokymo įstaigų jungimąsi inicijavo jos pačios, įvertinusios besidubliuojančias profesinio mokymo programas ir siekdamos modernizuoti profesinį mokymą Pietų Lietuvoje. Toks žingsnis rodo, kad šių įstaigų vadovai vertina efektyvų materialiųjų ir žmogiškųjų išteklių panaudojimą, siekia regione stiprinti profesinio mokymo kokybę.

 

Todėl ministerija, įvertinusi mokyklų prašymą, mato šį susijungimą kaip pavyzdį ir kitiems regionams, kur dėl demografinės padėties mažėjant mokinių skaičiui galima sėkmingai sutelkti jėgas ir išteklius“, – sako švietimo, mokslo ir sporto viceministrė Agnė Kudarauskienė.

 

Šiuo metu Veisiejų technologijų ir verslo mokykloje mokosi apie 230 mokinių, dirba apie 70 darbuotojų.

 

Profesinio mokymo centro „Žirmūnai“ Druskininkų filialas yra arčiausiai Veisiejų technologijos ir verslo mokyklos esanti įstaiga, taip pat įgyvendinanti profesinio mokymo programas, todėl šis reorganizavimas leistų racionaliau naudoti materialinius išteklius, didinti profesinio mokymo prieinamumo galimybes tiek jaunimui, tiek kitoms visuomenės grupėms. Tai leistų geriau patenkinti ir darbo rinkos poreikius.

 

Įgyvendinant profesinio mokymo įstaigų tinklo pertvarką, per pastaruosius trejus metus įvykdyta 13 konsolidavimų:  2018 m. Lietuvoje veikė 70 profesinio mokymo įstaigų, 2020 m. rugsėjo 1 d. – 57 profesinio mokymo įstaigos. Per šį laikotarpį profesinio mokymo įstaigose mokinių skaičius augo nuo 37,1 tūkst. iki 39,4 tūkst.

 

Profesinio mokymo įstaigų veiklos optimizavimas leidžia racionaliai naudojant išteklius sukurti efektyvų, prieinamą, darbo rinkos poreikius atitinkantį profesinio mokymo įstaigų tinklą.

 

ŠMSM inf.

 

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.