Juliaus Janonio gimnazijos mokytojai vedė atviras pamokas miesto gimnazijų pedagogams

Mokyklų veiklos kokybės išoriniu vertinimu pripažinta, kad Šiaulių Juliaus Janonio gimnazija, kaip ugdymo įstaiga, turinti stiprią geros mokyklos požymių raišką. Tai įgalino gimnaziją dalyvauti Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis bendrai finansuojamame projekte (Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01–0001) „Kokybės krepšelis“, kuris suteikia galimybių įvairiomis formomis, būdais bei metodais siekti mokinių pasiekimų gerinimo. Projektą koordinuoja Nacionalinė švietimo agentūra.

Kolegų pamokas stebėjo beveik 100 miesto mokytojų

 

Viena iš jau antrus metus gimnazijoje organizuojamų „Kokybės krepšelio“ veiklų – kovo 22–gegužės 7 dienomis vykęs projektas „Patirtinis mokytojų mokymasis veiklose“. Jo esmė – mokytojų kvalifikacijos tobulinimas, į procesą įtraukiant Šiaulių gimnazijų pedagogų bendruomenę.

 

Projekto metu (kovo – gegužės mėnesiais) po dvi atviras pamokas Šiaulių gimnazijų ir „Juventos“ progimnazijos kolegoms vedė tikybos mokytoja Danutė Kratukienė; fizinio ugdymo mokytojos Linda Gudaitė, Irena Vidžiūnienė, Rima Kalvelienė; prancūzų kalbos mokytoja Virginija Vaičiulienė; fizikos mokytojos Daiva Orlovienė, Valentina Rakužienė; istorijos mokytoja Kristina Murauskienė; anglų kalbos mokytojos Rasa Šimkevičienė, Kristina Urbonienė; geografijos mokytoja Kristina Kazimieraitienė; matematikos mokytoja Jūratė Gedminienė. Iš viso suorganizuoti du atvirų pamokų ciklai, po 12 atvirų pamokų.

 

Pasak projektą koordinuojančios Zitos Stankevičienės, direktoriaus pavaduotojos ugdymui, atvirą pamoką vedantis mokytojas kolegoms tampa ir informacijos šaltiniu, ir prasmingo mokymosi skatintoju. Miesto pedagogų bendruomenė įtraukiama mokytis ir aptarti naujų patirčių.

Pavaduotoja teigia buvusi maloniai nustebinta, kai jau pačią pirmąją dieną, vos paskelbus kvietimą registruotis, norą dalyvauti atvirose kolegų pamokose pareiškė 92 miesto mokyklų mokytojai.

Pamokos nuotoliniu būdu – visada iššūkis

 

Fizikos mokytoja Daiva Orlovienė dvi atviras pamokas kolegoms vedė viena iš pirmųjų. Norą stebėti jos pamokas pareiškė 12 skirtingų dalykų mokytojų. Patyrusi fizikė sakė gana lengvai priėmusi iššūkį pademonstruoti pedagoginius gebėjimus. „Bet kuo labiau artėjo Didžioji diena, tuo labiau pradėjo kankinti nerimas – ar viskas, ką esu suplanavusi, veiks? Žinau, kad kartais kompiuteriui labai nepatinka tranzitas per įvairias programas, ir tada pradeda ekrane suktis nieko gero nežadantis ratukas, kuris, atrodo, sukasi visą amžinybę.“ Nuojauta pasitvirtino: per pirmąją pamoką kurį laiką strigo internetas. Antrąją pamoką viskas vyko puikiai, taip, kaip suplanuota. Labiausiai mokytoją nuramino nuoširdūs kolegų linkėjimai, kad nesijaudintų. „Visiškai ramu pasidarė, kai pamačiau besišypsančius savo mokinių veidus“, – prisimena fizikė.

Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos mokytojos, vedusios atviras pamokas miesto pedagogams, šiuo metu dirba su gimnazijos abiturientais. Iš kairės: Daiva Orlovienė, Kristina Murauskienė, Virginija Vaičiulienė, Valentina Rakužienė, Gitana Kazimieraitienė, Kristina Urbonienė.

D. Orlovienė vedė dvi atviras pamokas: „Radioaktyvumas. Branduolinė energija“ ir „Branduolinės energijos nauda ir pavojai“. Pamokose siejo istorijos, chemijos bei geografijos žinias. Jos žodžiais, mokiniai buvo aktyvūs, kaip įprasta, puikiai dirbo individualiai ir grupėmis. „Šaunuoliai“, – mokytoja džiaugėsi ir ugdytinių aktyvumu, ir įkvepiančiais kolegų atsiliepimais. „Pagyrė už kūrybiškumą, metodų gausą. Toks mokytojų geranoriškumas tikrai gerina nuotaiką ne vienai dienai, įkvepia veikti kokybiškai ir kūrybiškai.“

 

Didelę pedagoginio darbo patirtį turinti D. Orlovienė neslepia: darbas nuotoliniu būdu mokytojui – didelis iššūkis. „Kartais juokauju, kad ryšys su mokiniais būna kaip kosminiame laive, skriejančiame į Mėnulį… Ar jūs mane girdite? Ar esate? Pasitaiko atvejų, kai kosmose tvyro spengianti tyla. Tada jaučiuosi kaip tas Andy Weir knygos „Marsietis“ herojus – absoliučios vienatvės jausmas – kalbuosi su savimi. Juolab kad internetas taip pat turi savybę strigti, programos – neveikti. Ir dar tie inžinieriaus Edvardo Merfio dėsniai… „Jeigu gali kas nors blogo nutikti, tai taip ir nutiks“, – juokavo mokytoja.

Patirtimi reikia dalytis

 

Kūno kultūros mokytojos Irenos Vidžiūnienės vestų atvirų pamokų temos: „Žiemos olimpinių žaidynių sporto šakų programa“ ir „Pilateso pratimai pusiausvyrai“. Į savo pamokas mokytoja integravo Tarptautinio olimpinio komiteto sukurtą olimpinių vertybių ugdymo programą (OVUP), kurios pagrindinis tikslas – įkvėpti jaunus žmones gyventi sveikai ir aktyviai, ugdytis draugystės, tobulėjimo ir pagarbos vertybes.

 

„Na o sportas ir fizinis aktyvumas – galingos ugdymo priemonės. Džiugu, jog refleksijos metu mokinės paminėjo, kad tai įdomu, informatyvu ir linksma, na o svarbiausia, dabar nekantriai laukia Tokijo vasaros olimpinių žaidynių, domisi simbolika ir sporto šakų programa. Grįžtant prie atvirų pamokų temos, mano supratimu, žiniomis ir metodais reikia dalytis, tai nėra žinančiojo pagalba nežinančiajam, tai bendradarbiavimas atrandant, bandant ir darant individualias išvadas, o vėliau taikant darbe. Tai patirtinis mūsų visų mokymasis“, – įsitikinusi I. Vidžiūnienė.

Įvertino mokytojų profesionalumą

 

Karantino metu nuotolines pamokas stebėję mokytojai privalėjo užpildyti refleksijos formą – pasidalyti įspūdžiais, kelti problemas, diskutuoti. Pedagogai gyrė janoniečius kolegas už konkretumą, nuoseklumą, teorijos ir praktikos derinimą, nuolatinį mokytojų ryšį su mokiniais – jų stebėjimą, komentavimą, drąsinimą, informacinių technologijų integravimą į fizinio ugdymo pamokas.

 

„Šiltas bendravimas, patogi darbui aplinka“, „Nuoseklumas – dėstymas pamokoje, įdomių programų naudojimas, refleksija – pamokos pabaigoje“, „Puikiai planuojamas laikas, mokytoja geba atskleisti ugdymo turinį, nuoširdus bendravimas ir bendradarbiavimas su mokiniais“, „Malonus bendravimo tonas (nėra įtampos, kartais pajuokaujama)“, „Aktyvūs mokiniai, darbinga atmosfera, šilti santykiai“ – tai tik keletas atsiliepimų, kuriuos refleksijose rašė janoniečių pamokas stebėję pedagogai. Daugelis stebėjusiųjų atkreipė dėmesį į mokytojų puikiai valdomas kompiuterines programas, įvairių programėlių, sąveikiųjų priemonių naudojimą, kūrybiškumą bei pagarbą mokiniams.

 

Visiems, pamokas stebėjusiems ir jas reflektavusiems mokytojams, įteiktos pažymos, kad dalyvavo atvirose pamokose.

 

Atviros pamokos, patirčių sklaida gimnazijos ir miesto mokytojams – tik viena iš „Kokybės krepšelio“ veiklų. Projekto lėšomis praturtintos ugdymosi aplinkos – įsigyta baldų, kurie bus naudojami naujo pastato koridoriuose – mokinių partneriškam ir darbui grupėmis; mokytojų metodinių grupių vadovai aprūpinti naujais nešiojamaisiais kompiuteriais; surengtos mokinių patirtinės stovyklos; edukacinės mokytojų išvykos; vyksta gabių mokinių bei lyderių mokymai ir kt. Šiuo sudėtingu Covid-19 pandemijos laikotarpiu, visos gimnazijos bendruomenės laukia dar nemažai iššūkių įgyvendinant projekto veiklas.

 

Šiaulių Juliaus Janonio g-jos inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.