Juliaus Janonio gimnazija jubiliejų pasitiko naujais leidiniais

Šiais mokslo metais Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijoje parengta ir išleista naujų metodinių ir įvairią gimnazijos veiklą atspindinčių leidinių. Visi leidiniai išleisti gimnazijai svarbiu metu, švenčiant 170 metų gimtadienį.

„Matematikos olimpiados-konkurso Šiaulių krašto vaikinams užduočių rinkinys“

 

Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos matematikos mokytojos Jūratė Gedminienė, Daiva Riukienė ir Jolanta Jačiauskaitė parengė ir išleido matematikos uždavinių su sprendimais leidinį „Matematikos olimpiados-konkurso Šiaulių krašto vaikinams užduočių rinkinys“. Leidinyje galima rasti visus nuo 2013 m. matematikos olimpiadų-konkursų Šiaulių krašto vaikinams uždavinius.

Idėjos ištakos – nuo 2011 metų Šiaulių Didždvario gimnazijoje organizuojamos matematikos olimpiados-konkursai Šiaulių krašto mokyklų 7–12 klasių mokinėms. Konkurso temą paskatino Didždvario gimnazijos istorija, mat jos pradžia – 1898 m. Šiauliuose įkurta mergaičių gimnazija. Mokykloje tam tikrais laikotarpiais veikė sustiprintos matematikos grupės.

 

Juliaus Janonio gimnazija pradėjo veikti kaip vyrų gimnazija, todėl sumanyta nuo 2013 m. rengti Šiaulių krašto mokyklų 9–12 klasių, o nuo 2016 m. – 8–12 klasių vaikinų konkursą-olimpiadą.

Kiekvienais metais konkurse dalyvauja apie 100 vaikinų iš Šiaulių, Kuršėnų, Akmenės, Joniškio miestų. Per dvi valandas dalyviai turi išspręsti 10 įvairių uždavinių, paskui laukdami, kol mokytojai ištaisys užduotis ir bus išsiaiškinti nugalėtojai, dalyvauja paskaitoje. Skaityti paskaitą buvo kviečiami dėstytojai iš Šiaulių, Kauno universitetų, apie robotiką pasakojo ir mūsų gimnazijos informacinių technologijų mokytojas Ričardas Gečas. Šio konkurso tikslas – padidinti vaikinų susidomėjimą tiksliaisiais mokslais ir matematika bei paskatinti juos siekti karjeros tiksliųjų mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos srityse.

 

Ričardo Gečo nuotr.

Kartu su mokiniais į konkursą atvyksta ir jų mokytojai. Jiems taip pat organizuojamos paskaitos, analizuojami uždaviniai, jų galimi sprendimai ir vertinimas.

Juliaus Janonio gimnazijoje konkursą organizuojančioms mokytojoms Daivai Riukienei, Jolantai Jačiauskaitei ir Jūratei Gedminienei tenka nemažas iššūkis – parinkti užduotis, kurios būtų įdomios dalyviams. Užduočių būna įvairių – ir paprastesnių, ir lengvesnių. Svarbiausias tikslas – motyvuoti mokinius domėtis matematika, nes tai mokslų karalienė. Norintys dalyvauti konkurse vaikinai turi jam ruoštis, spręsti įvairius uždavinius.

Leidinys naudingas ne tik vaikinams – visiems mokiniams, kurie ruošiasi matematikos konkursams, varžyboms ar olimpiadoms, visiems, kurie nori tobulėti klaidžiame matematikos uždavinių pasaulyje. Naujasis leidinys pravers ir matematikos mokytojams.

Metodinis leidinys „Integruota matematikos-anglų kalbos pamoka“

 

Kitas gimnazijos mokytojų parengtas metodinis leidinys „Integruota matematikos-anglų kalbos pamoka“ (angl. Integrated Mathematics and English Lesson“). Leidinio autorės – anglų kalbos mokytoja Violeta Eidintienė ir matematikos mokytoja Daiva Riukienė.

2018 m. V. Eidintienė ir D. Riukienė pradėjo vesti integruotas matematikos-anglų kalbos pamokas II–III klasių mokiniams. Gimnazijai skirtas Kokybės krepšelis leido apibendrinti sukauptą patirtį ir paruoštas užduotis sudėti į metodinį leidinį. Leidinį sudaro 10 temų, kuriose pateikiami pamokų planai bei anglų kalbos ir matematikos užduotys, skirtos anglų kalbai mokytis, specifiniams matematikos terminams anglų kalba įsisavinti bei matematikos žinioms ir įgūdžiams gilinti.

Leidinys „Mano gimnazija – čia augu, kuriu, svajoju ir prisimenu“

 

Pasitinkant gimnazijos 170 metų jubiliejų išleistas dar vienas leidinys „Mano gimnazija – čia augu, kuriu, svajoju ir prisimenu“. Leidinį sudaro trys dalys, kurios atspindi įvairią gimnazijos veiklą. Tai Nacionalinės švietimo agentūros (NŠA) projekto „Mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimas diegiant kokybės krepšelį“ (ESFA-09.2.1-V-719 priemonė „Kokybės krepšelis“) veiklos, kurias kuruoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui Zita Stankevičienė.

 

Kitoje dalyje – brandžiausi mokinių dailės darbai, poezija ir rašiniai, kuriuos atrinko gimnazijos dailės, lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai. Na, o trečioje knygos dalyje – Juliaus Janonio gimnazijos alumnų ir buvusių mokytojų prisiminimai apie gimnaziją – jais pasidalyti pakvietė Neformaliojo ir pagalbos skyriaus vedėja Daiva Gedminienė.

Leidinio sudarytoja Ugdymo skyriaus vedėja Milda Sinickienė džiaugiasi mokinių ir mokytojų kūryba, iniciatyvomis, šiltais buvusių gimnazistų prisiminimais ir linki skaitytojams prasmingos kelionės po gimnaziją, nes „GIMnazija yra gera vieta GIMti suaugusiu žmogumi“ (162 laidos abiturientė Ieva Ripinskytė). Leidinio kūrybinė grupė: Ingrida Budraitienė, Daiva Gedminienė, Irena Kruopienė, Daiva Leliukienė, Zita Stankevičienė, Sigita Stonkienė, Diana Žukauskienė.

 

Juliaus Janonio gimnazijos inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.