Jonučių darželyje paminėta Vasario 16-oji

Jurgita Šliumbienė
,
priešmokyklinio ugdymo vyr. mokytoja

Kauno r. Jonučių darželyje didelis dėmesys skiriamas meilės ir pagarbos tėvynei skiepijimui, todėl, kaip ir kasmet, ugdymo įstaigoje vyko šventė, skirta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo paminėjimui.

 

Kur kalnai ir kloniai, ten mano šalis.

Tyliai teka Nemunas ir srauni Neris.

Čia ir aš užaugau su baltais beržais,

Braidžiojau po rasą tėviškės laukais.

Šias gražiais Virginijos Stunžėnienės žodžiais Jonučių darželio mokytojos – aš, Jurgita Šliumbienė, Žavinta Vosylienė ir meninio ugdymo pedagogė Evelina Butienė – pasveikinome darželio bendruomenę su Lietuvos valstybės atkūrimo diena. Šventę pradėjome giedodami „Tautišką giesmę“, vaikai rankose turėjo trispalvius malūnėlius, kurie simbolizuoja laisvę, meilę ir pagarbą savo gimtai Lietuvos šaliai.

Vaikai susidomėję žiūrėjo vaizdo įrašus apie Lietuvą, jos miškus ir klonius, ežerus ir upes, pilis ir piliakalnius ir, žinoma, miestus ir kaimus.

Šventėje skambėjo lietuvių liaudies dainos, sukosi rateliai, šokiai. O pabaigoje laukė „Viktorina“, kurios metu vaikai atsakinėjo į mokytojos pateiktus klausimus. Vaikai susidomėję, nuoširdžiai ir su meile šventė Lietuvos valstybės gimtadienį.

Darželio kiemas pasipuošė vaikų, tėvų ir pedagogų pagamintais malūnėliais.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.