Joniškio patirtis: nuo savipagalbos grupės iki asociacijos

Laima Paulauskienė
,
Joniškio rajono švietimo centro Pedagoginės psichologinės tarnybos logopedė, asociacijos Joniškio „Lietaus vaikai“ pirmininkė

Tėvų, auginančių įvairiapusį raidos sutrikimą turinčius vaikus, savipagalbos grupė „Lietaus vaikai“ Joniškyje įkurta 2013 metais. Pradžioje buvo tik didelis noras padėti tėvams (globėjams, rūpintojams), suburti jų šeimas, kad palaikytų vieni kitus, kad pasidalintų išgyvenimais, džiaugsmais, nuoskaudomis, kad tiesiog pabūtų tarp bendraminčių. Susitikdavome reguliariai – kartą per mėnesį ir bendraudavome po kelias valandas, kurios prabėgdavo lyg akimirka. Jaučiau ir mačiau, kad ir mamos, ir tėvai iš susitikimų išeidavo atsipalaidavę, nusiraminę, švytinčiomis, viltingai į ateitį žvelgiančiomis akimis. Mačiau prasmę, jaučiau pasitenkinimą šia veikla, tačiau bėgant mėnesiams supratau, kad reikia didesnės pagalbos nei vien pagerinti emocinę būseną, dvasinius išgyvenimus, reikia ir kitomis priemonėmis stiprinti tėvų savivertę, pasitikėjimą savo jėgomis, gilesnių ir daugiau apimančių žinių apie įvairiapusį raidos sutrikimą turinčių vaikų ugdymą, naujausių metodikų bei terapijų taikymą.

 

Kaip tik 2013 metais Joniškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyrius paskelbė konkursą, kuriame, pritariant Joniškio rajono švietimo centro direktorei, nutariau dalyvauti. Dideliam visų džiaugsmui, mūsų pateiktą paraišką patvirtino ir gavome lėšų didesnius savo sumanymus įgyvendinti.

Taigi, kartą per mėnesį tėvams organizuojamos psichologinės paskaitos, kurias skaitė Pedagoginės psichologinės tarnybos psichologė Aušra Sakalienė; Joniškio sveikatos biuro specialistė Lina Martinaitienė vedė meno terapijos užsiėmimus; bendradarbiavimo su tėvais būdus ir galimybes gvildeno specialioji pedagogė Jolita Čiutienė, kartu su manimi ovaliojo stalo diskusijoje aktyviai dalyvavo ne tik Joniškio rajono, bet ir Biržų bei Šiaulių tėveliai.

 

Pirmaisiais metais mūsų projektą vainikavo seminaras švietimo pagalbos specialistams, Vaiko gerovės komisijų nariams ir tėvams, auginantiems įvairiapusį raidos sutrikimą turinčius vaikus. Šį seminarą vedė Šeimos konsteliacijos specialistas, organizacijų konsultantas, psichoterapeutas Kazimieras Dainius Daugėla.

Po šešių intensyvaus darbo valandų, seminaro dalyviai nenorėjo skirstytis, nes profesionaliai pateiktos asmeninės patirtys, realių situacijų išgyvenimas – sujaudino žmones, privertė giliau pažvelgti į žmogaus prigimtines savybes bei jų apraiškas, veikiančias sisteminius šeimos santykius, tad po seminaro lektoriui dar teko ilgai atsakinėti į rūpimus klausimus.

 

Seminarai, mokymai, susitikimai, diskusijos – kasmet organizuojami atliepiant tėvų poreikius ir lūkesčius. 2014-ieji skirti vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimą, terapijoms; 2015 metai – specialistų ir tėvų bendradarbiavimui; 2016-aisiais – į seminarus sukviesti tėvai, specialistai bei mokytojai, o juos vedė gerai žinomi Lietuvoje savo sričių specialistai: V. Juškevičiūtė, G. Skaistgirytė, L. Grikainienė, I. Butkienė ir kt.

 

Siekdami mažinti atskirtį, 2017 metais organizavome bendrus renginius su Joniškio vaikų biblioteka, Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokyklos Atviro jaunimo centro jaunimu, Joniškio dienos užimtumo centru ir kitais socialiniais partneriais. 2018-aisiais vykdyta prevencinė  veikla, orientuota į  tėvų ir vaikų psichologinės sveikatos stiprinimą – atkreipiant dėmesį į Lietuvoje drastiškai didėjantį patyčių, suicidinių apraiškų skaičių; 2018 m. lapkričio 5 d. surengta respublikinė metodinė-praktinė konferencija „Ar ilgas kelias nuo patyčių iki suicidų?“ 2019 metais, norėdami padėti mokytojams, ikimokyklinio ugdymo pedagogams, švietimo pagalbos specialistams plėtoti kompetencijas, reikalingas dirbant su šiais mokiniais, sukūrėme ir įgyvendinome ilgalaikę mokymų programą, kurioje rėmėmės užsienio šalių ir mūsų šalies kolegų gerosiomis darbo patirtimis. Tokiu būdu gimė kvalifikacijos kėlimo programa – „Autizmo paradoksas: sutrikimas ar leidimas į genijų pasaulį?“

 

Mokymų ciklas pradėtas pažintimi su Aspergerio sindromą turinčiu Tomu, surengta jo paskaita Joniškio Raudonojoje sinagogoje. Paskaita „Gyvai su Tomu“ sukvietė į Joniškį daugiau nei 100-tą dalyvių iš įvairių Lietuvos miestų ir miestelių. Pasiklausyti Tomo sukviesti ne tik mokytojai, švietimo pagalbos specialistai, bet ir tėvai. Susidomėjimas didžiulis – dešimtys klausimų lektoriui po paskaitos rodo, kokia ši tema aktuali šiandien.

Konferencijoje plenarinius pranešimus skaitė: Lietuvos autizmo asociacijos „Lietaus vaikai“ valdybos pirmininkė Kristina Košel-Patil – „Įtraukusis ugdymas: mokinio su AAS gerovė“; mokslų daktarė, Šiaulių Ringuvos specialiosios mokyklos specialioji pedagogė Margarita Jurevičienė – „Vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimų, ugdymo(si) gairės“; VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų Vaiko raidos centro, Ankstyvosios reabilitacijos skyriaus ergoterapeutė Irina Butkienė – „Elgesio valdymas ir komunikacija“.

Ilgalaikėje mokymų programoje dalyvavo 265 dalyviai iš Šiaulių, Plungės, Naujosios Akmenės, Pakruojo, Mažeikių, Anykščių ir Joniškio.

 

Stipresni psichologiškai ir įgiję pakankamai teorinių bei praktinių žinių tėvai suprato, kad reali pagalba jų vaikams – ženkliai efektyvesnė turint juridinį statusą, kuris leistų plačiau ir efektyviau plėsti paslaugų tinklą, reikalingą jų vaikams. Štai – 2020 metų rugpjūčio mėnesį Lietuvos autizmo asociacija priėmė Joniškio „Lietaus vaikus“ po savo skėčiu. Džiaugiamės, kad į asociaciją įstoja ne tik tėvai, bet ir švietimo pagalbos specialistai, mokytojai, ugdantys autizmo spektro sutrikimą turinčius mokinius. Visus mus vienija bendras tikslas – padėti vaikams!

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.

Komentarai (2)