Jonavos vaikų lopšelis-darželis „Bitutė“ mokyklų edukacinių erdvių konkurso 2022 m. nugalėtojai

Violeta Skodienė
,
Jonavos vaikų l.-d. direktorė
Erika Orlauskienė
,
direktorės pavaduotoja ugdymui

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro kvietimu Jonavos vaikų lopšelis-darželis „Bitutė“ dalyvavo Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos inicijuotame Mokyklų edukacinių erdvių 2022 m. konkurse, kuris skirtas geriausiai edukacines erdves kuriančioms ir ugdymo(si) procese naudojančioms švietimo įstaigoms.

 

Mokyklų edukacinių erdvių konkursas organizuojamas kas dvejus metus. Šie metai buvo rekordiniai ne tik konkursui paraiškas pateikusių mokyklų skaičiumi, bet ir mokomųjų erdvių turinio kokybės prasme. Mokyklos buvo vertinamos dviem etapais. Iki gegužės 13 d. savivaldybių etape mokyklų edukacines erdves atsakingai vertino savivaldybių komisijos. Į II konkurso etapą pateko net 115 dalyvių iš visos Lietuvos.

 

Liepos 4 d. į II etapą patekusį Jonavos vaikų lopšelį-darželį „Bitutė“ aplankė nacionalinio etapo komisija, kuri apžiūrėjo darželio lauko ir vidaus erdves. Komisiją sužavėjo netradicinės erdvės lauke (STEAM kiemelis, etno kiemelis, vaistažolių ir prieskonių lysvė, vabzdžių viešbutis, basakojų takas). Vaistažolių ir prieskonių lysvėje augalai turi lenteles su augalo pavadinimu ir QR kodu (nuoroda į grupės bendruomenės parengtą augalo pristatymą). Vabzdžių viešbučio projektą įgyvendino ugdytiniai kartu su šeimos nariais, vaikai turi galimybę stebėti ir pažinti vabzdžių pasaulį. Basakojų takas – sveikatinimo ir atsipalaidavimo priemonė gryname ore, sukurtas įstaigos darbuotojų ir vaikų tėvų, panaudojant gamtinę medžiagą. Etno kiemelis įrengtas buvusios žaidimų aikštelės ir pavėsinės vietoje. Buvusi pavėsinė tapo autentiškų senovinių daiktų (skrynia, namų apyvokos daiktai, drožiniai, keramikos dirbiniai ir pan.) pažinimo erdve. Čia džiovinami vaistažolių take užauginti žolynai, skanaujama jų arbata, klausomasi tautosakos kūrinių. STEAM kiemelyje įrengta lauko tyrinėjimų ir atradimų erdvė. Pavėsinėje ir aikštelėje prie jos darželio bendruomenė parūpino priemonių matuoti, sverti, konstruoti. Etno ir STEAM kiemeliuose vaikai gali ugdytis ir esant nepalankioms oro sąlygoms.

 

Komisija atkreipė dėmesį į puikiai suplanuotas, mobilias žaidimui, judėjimui ir poilsiui skirtas vidaus erdves, žavėjosi išmoningu kitų patalpų panaudojimu vaikų ugdymui(si). Kūrybinė laboratorija „Augu su knyga“ įkurta bendrosiose vidaus patalpose – galerijoje, jungiančioje du pastato korpusus. Kadangi įstaigoje nėra bibliotekos, šioje netradicinėje edukacinėje erdvėje, įtraukus bendruomenę, sukaupta nemažai ikimokyklinio amžiaus vaikams skirtų grožinės ir negrožinės (pažintinės, informacinės) literatūros knygų. Kūrybinę laboratoriją puošia vaikiškų knygelių autoriaus, iliustratoriaus, dailininko Dainiaus Šukio paveikslas su bitėmis, kuris užduoda klausimų, nuteikiančių vaikus tyrinėti, domėtis ir čia pat ieškoti atsakymų. Pradėtas kurti bitininko kampelis su tikru aviliu ir koriais. Laboratorijoje vaikai turi galimybę vartyti knygeles atsisėdę ant spalvingų pagalvėlių, atlikti mokytojų ir  pačių pasirengtas užduotis, talpinamas paslapčių dėžutėse. Atliktas užduotis, kūrybinius darbus eksponuoja ant magnetiniais dažais nudažytos sienos (kuria estetišką įstaigos aplinką). Ši erdvė funkcionali ir atvira visai įstaigos bendruomenei. Ugdymas(is) šioje erdvėje sudaro prielaidas kokybiškesniam ugdymo procesui organizuoti, stiprina ugdytinių motyvaciją, kūrybiškumą, gerina pasiekimus.

 

Kitoje galerijoje įrengta pojūčių erdvė „Patirčių takas“ yra aprūpinta multisensorinėmis priemonėmis. Yra burbulų vamzdis – akvariumas, burbulų sienelė, sensorinės grindų plytelės, begalybės, iškreipiantys vaizdą veidrodžiai, manipuliacinės sienelės, magnetiniai labirintai ir kiti sensoriniai žaislai. Ugdymas(is) netradicinėje erdvėje, naudojant šias priemones, sudaro prielaidas ugdytinių pojūčiams lavinti, sensorinės terapijos užsiėmimams (vaikams, turintiems elgesio ir emocijų sutrikimų), atsipalaidavimui ir fiziniam aktyvumui skatinti, kuria teigiamą ir pozityvią nuotaiką ugdytiniams. Svečiai mielai išbandė šios erdvės priemonių galimybes.

 

STEAM tyrinėjimų ir atradimų erdvė įrengta priešmokyklinio ugdymo grupės miegamojo patalpose (atskyrus dalį erdvės ir įkūrus atskirą zoną ugdytinių tyrinėjimams ir atradimams). Likusioje erdvėje sudaryta galimybė vaikų poilsiui ar judriai veiklai pagal poreikį (vaikai gali ilsėtis ant mobilių gultukų arba, juos sudėjus, sportuoti, žaisti judrius žaidimus). Tyrinėjimų ir atradimų erdvė aprūpinta inovatyviomis priemonėmis gamtamoksliniam, inžineriniam, matematiniam ugdymui (mobilus interaktyvus ekranas, „Bee-Bot“ išmaniosios bitės ir kilimėliai joms, edukacinių robotukų KUBO rinkiniai, mikroskopai, svarstyklės ir svareliai, eksperimentiniai rinkiniai magnetizmui, vandens savybėms, garsui, temperatūrai tyrinėti, šviesos ir spalvų tyrinėjimo palapinė, konstravimo priemonės). Įrengus šią erdvę, patobulintos veiklos sritys – STEAM aplinkų kūrimas, STEAM ugdymo turinio ir ugdymo proceso tobulinimas. Integralesnis ugdymo turinys, platesnis ir gilesnis STEAM dalykų integravimas, patyriminis ugdymas(is) naujai įrengtoje netradicinėje erdvėje sudarė prielaidas ugdymo turinį grįsti patirtinio, eksperimentinio ir probleminio ugdymo koncepcija.

 

Įgyvendinant 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos priemonę „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“, šešiose grupėse atliktas remontas, jas modernizuojant ir sukuriant inovatyvias ugdymo(si) aplinkas. Originaliai įrengus naujas mobilias ir daugiafunkces erdves vietoje standartinių grupių erdvių, atsirado galimybė kryptingai ir sistemingai tenkinti pažintinius vaikų poreikius, kokybiškiau įgyvendinti Geros mokyklos koncepciją. Sukurta estetiška ir patraukli ugdymo(si) aplinka, atitinkanti higienos normų ir šiuolaikinių edukacinių erdvių reikalavimus. Vienoje iš šių grupių įrengta ankstyvojo ikimokyklinio amžiaus vaikų aktyvumo erdvė, aprūpinta priemonėmis, skatinančiomis vaikų fizinį aktyvumą ir pažintinę veiklą.

 

Edukacinės erdvės Jonavos vaikų lopšelyje-darželyje „Bitutė“ kuriamos planingai (numatyta įstaigos strateginiame plane ir metiniuose veiklos planuose), nuolat prižiūrimos ir turtinamos, į jų kūrimą įsitraukia įstaigos bendruomenė. Sukurtos inovatyvios edukacinės ugdymo(si) erdvės yra atviros ir funkcionalios, naudojamos ugdymo procesui organizuoti. Kuriant edukacines erdves, atsižvelgiama į Lietuvos ir užsienio patirtis, savo patirtimi dalijamės su kitomis įstaigomis.

 

Svečius sužavėjo mūsų įstaigos tapatumas darželio „Bitutė“ vardui. Labai patiko koridorių puošiančios keramikinės bitės, darželio fojė pateikta padėkų galerija, sudomino inovatyvūs informacijos perteikimo būdai: informaciniai ekranai, QR kodai. Labai patiko naujoji sienelė su bitutėmis laiptinėje. Kad puikiai atspindime „Bitutės“ vardą, Gamtinio ir ekologinio ugdymo skyriaus vedėjas, komisijos narys gamtininkas Algimantas Kulbis pažadėjo įstaigai padovanoti neseniai išleistą savo knygą apie bites.

 

Visą liepos mėnesį nacionalinio etapo komisija lankė į II etapą patekusias mokyklas ir išrinko nugalėtojus. Renkant nugalėtojus komisija atsižvelgė į mokyklų tipų atstovavimo ir įvairovės, geografinio tolygumo principus.

Liepos 26 d. atostogaujančią Jonavos vaikų lopšelio-darželio „Bitutė“ bendruomenę pasiekė džiugi žinia – tapome konkurso antrojo etapo nugalėtojais.

 

Mokyklos nacionalinio etapo konkurso nugalėtojos pakviestos deleguoti po vieną atstovą į tarptautinius mokymus „Edukacinių erdvių kūrimo patirtys Lenkijos, Vokietijos ir Čekijos visuomeninėse ir viešose aplinkose, saugomose teritorijose, gamtinis ir ekologinis ugdymas jose“ rugpjūčio 8–12 d. Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose spalio mėnesį tarptautinėje konferencijoje „Edukacinės erdvės ir ugdymo procesas“ mokyklos nugalėjusios savivaldybių etape bus apdovanotos padėkos raštais.

Džiaugiamės ir didžiuojamės tokiu įvertinimu, tikime, kad „Bitutėje“ bendrystės, bendradarbiavimo ir bendros kūrybos idėjos perduodamos iš širdies į širdį.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.