Jonavos r. Žeimių daugiafunkcio centro vaikų maitinimo vertinimas

Šalyje vaikų maitinimą organizuotuose kolektyvuose reglamentuoja „Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. Jis įteisino sveikatai palankią mitybą kaip privalomą visose ugdymo įstaigose.

 

SAM

Maistą tikrintoje ugdymo įstaigoje gamina VšĮ „Kretingos maistas“.

Per tikrinimą nustatyta gera maisto ruošimo higiena. Maistas patiektas estetiškai. Nemokamą maitinimą gaunantiems mokiniams maistas patiekiamas ant paženklintų stalų. Kiti vaikai maistą nešasi ant padėkliukų. Tarp valgymų ir valgant galima atsigerti kambario temperatūros vandens. Vaikai valgė noriai, sakė, kad maistas skanus.

Per tikrinimą vaikai valgė kugelį su kiauliena, obuolį ir gėrė pieną. Iš karto nesuvalgytus obuolius galėjo parsinešti į klasę ar namus, juos įsidėję į maišelį.

Skelbimų lentoje skelbiama visa reglamentuota informacija. Pateikiama informacija apie alergenus.

 

VMVT

Patalpos ir įranga geros būklės. Tikrinimo dienos patiekalai atitiko valgiaraštį. Maisto produktai ir patiekalai laikomi tinkamoje temperatūroje.

 

ŠMM

Centras vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programas. Sukomplektuotos 2 ikimokyklinio ugdymo grupės (38 vaikai), 1 priešmokyklinio ugdymo grupė (13 vaikų), 129 mokiniai mokosi 1–10 klasėse. Nemokamai maitinami 62 mokiniai.

Centras veiklai vykdyti turi leidimą-higienos pasą. Mokinių maitinimo grafikas mokyklos administracijos yra gerai apgalvotas, išnaudotos valgyklos patalpų ir darbuotojų galimybės laiku pamaitinti visus ugdytinius. Per pirmą ilgąją (20 min.) pertrauką nuo 10.35 val. valgykloje pietauja 1–4 klasių nemokamą maitinimą gaunantys ir perkantys pietus 1–10 klasių mokiniai. Per antrą ilgąją (20 min.) pertrauką nuo 11.40 val. pietauja nemokamus pietus gaunantys 5–10 klasių mokiniai. Nuo 12.05 val. pietauja priešmokyklinės grupės vaikai, o nuo 12.15 val. ateina valgyti ikimokyklinukai. Centro valgykla dirba iki 16.00 val., t. y., kol ikimokyklinio amžiaus grupių mokiniai pavalgo vakarienę.

Valgyklos patalpos yra erdvios, šviesios, tvarkingos. Prie įėjimo įrengtos kelios kriauklės, pakabintas rankų džiovintuvas, mokiniai įeidami į valgyklą plaunasi rankas.

Centre yra siekiama užtikrinti mokinių saugumą, todėl prie įėjimo lauke ir viduje yra įrengtos vaizdo stebėjimo kameros, kiemas apsodintas tankia gyvatvore. Išeiti iš centro teritorijos draudžia susitarimai su mokinių tėvais ir Darbo tvarkos taisyklės.

Jonavos visuomenės sveikatos biuras yra skyręs sveikatos priežiūros specialistę, kuri centre lankosi 2 kartus per savaitę, vykdydama sveikatinimo programas dalyvauja klasių vadovų valandėlėse, renginiuose, lankosi valgykloje, dalyvauja sudarant valgiaraščius ir t. t.

Į maitinimo organizavimo procesus įtraukiami ir mokinių tėvai. Centre kaip atskiras pasirenkamasis dalykas 8 klasėje yra dėstoma „Sveika gyvensena“, mokiniai dalyvauja projekte „Sveikuolių sveikuoliai“.

 

Rekomendacijos

  1. Patiekti vaisių ir daržovių maistą perkantiems vaikams.
  2. Pakoreguoti valgiaraščius pagal naujus nustatytos tvarkos reikalavimus.

 

Maitinimą šiame centre vertino komisija, sudaryta iš LR sveikatos apsaugos ministerijos, LR švietimo ir mokslo ministerijos ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos specialistų.

Ieva Gudanavičienė

LR sveikatos apsaugos ministerijos Visuomenės sveikatos priežiūros departamento Mitybos ir fizinio aktyvumo skyriaus vyriausioji specialistė

Vita Šturmienė

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Maisto skyriaus vyriausioji specialistė-valstybinė maisto produktų inspektorė

Ramutė Zungailienė

LR švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento Regioninės politikos analizės skyriaus vyr. specialistė

 

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.