Jaunųjų šaulių pasižadėjimas ir Tolerancijos diena

Minint Lietuvos kariuomenės dieną, Baisogalos 608 kuopos, Šeduvos, Radviliškio, 601 kuopos, Tytuvėnų 605 kuopos jaunieji šauliai ir šauliai, Radviliškio airsoft klubo „Juodvarniai“ nariai dalyvavo bendrame patriotiniame žygyje „Prisikėlimo apygardos partizanų kovų takais“, kuriame svarbiausias šventės akcentas buvo Baisogalos gimnazijos jaunųjų šaulių pasižadėjimo ceremonija.

 

„Partizaniškas žygis“ su Šaulių ir valstybės vėliavomis prasidėjo nuo Baisogalos šaulių namų, kur 1944–1953 m. buvo kankinami kovotojai už Lietuvos Laisvę, ir tęsėsi 10 000 žingsnių laukais ir miškais iki partizanų žūties vietos Užpelkių miške, kuriame 1949-ųjų rugpjūčio 13-ąją vykusiose nelygiose kautynėse žuvo Lietuvos partizanų Prisikėlimo apygardos vadas Petras Bartkus-Žadgaila, LLKS deklaracijos signataras Bronius Liesis-Naktis, partizanų štabo viršininkas Vytautas Šniuolis-Svajūnas ir du eiliniai partizanai, žinomi tik slapyvardžiais Girėnas ir Aitvaras. Užpelkių miškas – tai vieta, dešimtmečius sauganti Lietuvos partizanų kovų paslaptis. Tai kautynių su MGB kariuomene vieta, kur eiguliui išdavus stovyklą, buvo niekšiškai užpulti miegantys partizanai. Penki žuvo, keturiems pavyko ištrūkti.

 

Lietuvos partizanų kautynių ir žūties vietoje 16 jaunųjų šaulių ištarė pasižadėjimo žodžius. Prie Atminimo paminklo nuaidėjo skambūs jaunimo balsai – iškilmingas pasižadėjimas besąlygiškai ginti Lietuvos nepriklausomybę, būti drąsiais ir garbingais Lietuvos šaulių sąjungos nariais, būti ištikimiems Lietuvos valstybei, sąžiningai vykdyti šaulio pareigas, visur elgtis, kaip dera doram, drausmingam ir narsiam šauliui, paprašant ir Dievo pagalbos. Čia tylos minute, tautine giesme, gėlių puokšte, paminklą apjuosiančia trispalve juostele ir uždegta atminimo žvakele pagerbti žuvusieji Lietuvos laisvės kovotojai, kurie mums amžiams išliks Tėvynės patriotų pavyzdžiu.

 

Visi šventės dalyviai vaišinosi skania arbata ir šaulių koše, sveikino pasižadėjusiuosius, kad tokioje simboliškoje vietoje ir tokią dieną pasiryžo žengti patriotinį žingsnį.

 

Mes, gyvendami šiais laikais, turime nepamiršti skaudžių savo istorijos puslapių ir  didžiuodamiesi tarti „Ačiū“ miško broliams, sudėtingiausiomis sąlygomis negailėjusiems jėgų ir gyvybės kovoje dėl mūsų Ateities. Šią istorinę dieną dar kartą susimąstėme apie laiką, aplinką, kuri mus supa ir kurioje VĖL REIKIA KAUTIS DĖL TIESOS.

 

Giedrė Nakutienė, Baisogalos 608-osios kuopos šaulė, mokytoja

 

Baisogalos gimnazijoje įsikūrė Tolerancijos miestas

 

Lapkričio 16–19 d. Baisogalos gimnazijoje vyko akcija „Tolerancijos miestas“, kurioje dalyvavo 5–8, I–IVg klasių ir STIM būrelio mokiniai. Akciją organizavo socialinė pedagogė Danutė Garuckienė. Tolerancija – tai pakantumas, mandagumas, pagarba kitiems ir kitokiems. Tolerancija – galimybė būti savimi ir gyventi taip, kaip norime. Tačiau mūsų gyvenimo būdas, elgesys ir kalbos neturi pažeisti kito žmogaus teisių ir laisvių. Tolerancija nėra beribė – ji baigiasi tada, kai pažeidžiamos kito žmogaus teises. Su tokiomis mintimis moksleiviai puikiai įsijungė į kūrybinius darbus, kurie papuošė mokyklos antro aukšto fojė. Tik bendras darbas, supratingumas leidžia džiaugtis puikiais rezultatais, tai rodo gimnazijos Mokinių tarybos, kuriai vadovauja mokytoja J. Kačiukevičienė, sutelkta veikla, kuriant Tolerancijos mestą ir galutinis darbo rezultatas.

Birutė Gedžiuvienė

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.