Jaunųjų Lietuvos transportininkų protų kova

Rita Jakštienė

Keliai, transportas, kultūra ir literatūra… Kas tarp jų bendra? Į šį klausimą buvo sėkmingai atsakyta Kauno technologijų mokymo centro ir Kolpingo kolegijos surengtoje Lietuvos respublikos profesinio mokymo įstaigų ir kolegijų nuotolinėje viktorinoje „Lietuvos transporto ir kelių raidos elementai kultūriniame ir literatūriniame kontekste“.

 

Po Kolegijos direktorės Ramunės Stelmokaitės-Bagdonienės ir Centro Gimnazijos skyriaus vedėjos sveikinimų, pranešimą skaitė Kolegijos lektorius Danielius Adomaitis.

 

Konkurso nuostatus ir viktorinos eigą pristatė profesijos mokytoja Indrė Adomaitienė.

Iš šešiolikos viktorinoje dalyvavusių komandų prizines vietas pasidalino šių mokymo įstaigų išminčiai.

I vieta atiteko Jonavos politechnikos mokyklos atstovams, II vietą užėmė Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro mokiniai, treti liko Mažeikių politechnikos mokyklos komandos dalyviai.

 

Sveikiname nugalėtojus ir dėkojame visiems viktorinos dalyviams bei jų mokytojams.

 

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.