Jaunimo mainai – galimybė stiprinti tarpkultūrinį dialogą

Šiandieninėje visuomenėje sparčiai keičiasi jauno žmogaus lūkesčiai ir poreikiai, todėl plėtojama darbo su jaunimu sritis per neformaliąją veiklą. Vis dažniau pabrėžiama, kad tarpkultūriniai projektai – tai vienas iš mokymo(si) metodų, padedančių ugdyti kompetencijas. Dalyvaudami tokiuose projektuose jaunuoliai turi galimybę ne tik nagrinėti tikslinę temą, prisidėti prie problemų sprendimo, bet ir įgytas žinias pritaikyti kasdienėje veikloje. Kėdainių profesinio rengimo centro bendruomenė aktyviai dalyvauja tarptautiniuose projektuose, turi didelę bendradarbiavimo patirtį su užsienio šalių mokyklomis. Lietuvos ir Ukrainos jaunimo tarybai paskelbus kvietimus teikti paraiškas jaunimo projektams, bendruomenė nedvejojo ir bendrą veiklą vykdyti pakvietė naujus partnerius – Kijevo siuvimo ir kirpimo meno profesinę aukštesniąją mokyklą (Ukraina). Projekto atsiradimo kontekstą lėmė noras skatinti jaunų žmonių pilietiškumą, sąmoningumą, ugdyti vertybines nuostatas, teigiamą požiūrį į savo valstybę, pagarbą ir toleranciją kitoms šalims, kultūroms.

 

Spalio 8 d. Kėdainių profesinio rengimo centro jaunuoliai, lydimi mokytojų, išvyko į Kijevą, kur įgyvendino projekto „Išmokime ir atraskime kartu“ veiklas. Projekto veiklomis buvo siekiama neformaliais ugdymo metodais prisidėti prie Lietuvos ir Ukrainos jaunimo tautinio, istorinio sąmoningumo ugdymo, skatinti jaunų žmonių tarpusavio kultūrinį dialogą, pažinimą ir toleranciją. Lietuvos ir Ukrainos jaunimo grupės dar prieš susitikimą Kijeve ruošėsi projektui ir rinko informaciją apie bendrą istorinę atmintį, kultūros paveldą, ieškojo bendrų sąlyčio taškų. Nepasimesti dideliame Kijevo mieste padėjo draugiški partneriai, o susipažinti su miestu – ukrainiečių surengtas orientacinis žaidimas „Atrask Kijevą“. Pažinti kitos šalies kultūrą puikiai padeda literatūra, poezija, muzika, dainos, todėl projekto dalyviai surengė kultūrinę popietę, kurioje jaunuolių pasirinktos eilės skambėjo ne tik gimtosiomis kalbomis. Kūrybiška ir įdomi veikla paskatina labiau įsigilinti į nagrinėjamą temą ir suteikia laisvę improvizuoti bei kurti. Jaunuoliai domėjosi Lietuvos ir Ukrainos istorinėmis asmenybėmis, analizavo pasirinkto laikmečio drabužio madą, aprangos detales, aksesuarus, įsikūnijo į istorinius personažus ir atkūrė istorinių įvykių momentus.

 

Projekto dalyviams netrūko išvykų į Ukrainos muziejus. Vėliau diskutuota, ar jaunimas domisi muziejais, kaip dažnai juose lankosi. Sužinoti bendraamžių nuomonės išėjo į Kijevo gatves. Remdamiesi apklausos rezultatais, kūrė reklaminius siužetus, kurie sudomintų ir skatintų apsilankyti muziejuose. Savaitės pabaigoje jaunuoliai kūrė suvenyrinius atvirlaiškius „Linkėjimai iš Kijevo“, kuriuose atsispindėjo per projektą įgytos žinios apie aplankytus istorinius ir kultūrinius Kijevo objektus. Visą savaitę jaunimas aktyviai dalyvavo veiklose, rinko informaciją apie objektus, turinčius bendrą sąlytį su Lietuvos ir Ukrainos istorija bei kultūra ir surengė istorinę ekskursiją po miestą, kurios gidais tapo patys projekto dalyviai. Kultūriniai vakarai – neatsiejama jaunimo mainų veiklos dalis, kuri suteikia galimybę pažinti kitos šalies kultūrą, tradicijas, papročius, stiprina jaunosios kartos vaidmenį puoselėjant ir pristatant savo šalies tradicijas, kultūrą.

 

Savaitė Kijeve prabėgo nepastebimai, o užmegzta draugystė su ukrainiečiais skatina ieškoti naujų bendros veiklos galimybių. Dalyvaudami projekto „Išmokime ir atraskime kartu“ veiklose, tiek Kėdainių profesinio rengimo centro, tiek Kijevo siuvimo ir kirpimo meno profesinės aukštesniosios mokyklos jaunuoliai susipažino su bendru istoriniu ir kultūriniu šalių paveldu, o pasiekti rezultatai prisidėjo prie Lietuvos ir Ukrainos jaunimo tautinio, istorinio sąmoningumo ugdymo, skatino tarpkultūrinį dialogą, toleranciją. Projekto veiklos sudarė sąlygas ugdytis, tobulinti savo bendrąsias ir asmenines kompetencijas, išmokti, suprasti ir atrasti naujų dalykų apie save ir kitus…

 

Justina ŠALKAUSKAITĖ

Kėdainių profesinio rengimo centro vyresn. socialinė pedagogė, projekto vadovė

 

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.