Jau 20 tarptautinės projektinės veiklos metų  

Rima Pužauskaitė
,
projektų koordinatorė

Birželio 2 d. Kėdainių profesinio rengimo centras organizavo respublikinį tarptautinių programų projektų sklaidos renginį – praktinę konferenciją „Tarptautiškumo aplinkos ir kultūros plėtojimas“. Renginys skirtas mokytojams, mokyklų atstovams, kurie savo kasdienėje veikloje yra atsakingi už tarptautinius institucijos projektus, iniciatyvas, vykdo įvairias mobilumo veiklas, įgyvendina projektus bei integruoja projektinę veiklą į ugdymo procesą. Sveikinimo žodžiu renginį pradėjo centro direktorius Dangiras Kačinskas, pranešimą „Kaip užsiauginti pasitikėjimą savimi?“ skaitė lektorė Jurga Bulotienė, sertifikuota Confidence Life Coaching programos mokytoja.

 

20-ties metų projektinės veiklos patirtį, dalyvių įspūdžius pristatė projektų vadovė Vilija Bakutytė. Pirmieji žingsniai tikrai nebuvo lengvi, teko patirti tiek linksmų, tiek ir ne visai linksmų nuotykių. Atmintyje išlieka tik linksmiausi… Paskaičiavome projektų finansus: per šį laikotarpį centro koordinuojami mobilumo projektai gavo daugiau kaip 1 200 000,00 Eur subsidijų, Strateginės partnerystės projektai – daugiau kaip pusę milijono eurų, „Nord Plus Adult“ ir „Horizontal“ programų projektai – beveik 134 000 Eur, Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo „EEE stipendijų programa“ projektas – beveik 53 000 Eur. Įžvalgomis, gerąja patirtimi pasidalino projektus įgyvendinantys kolegos: Aurima Bajorūnienė, Živilė Matukienė, Rima Pužauskaitė.

 

 

Antroji konferencijos dalis vyko darbo grupėse. Konferencijos dalyviai rinkosi vieną iš juos dominančių temų: projektų valdymo „virtuvė“, skaitmeniniai įrankiai, socialinė įtrauktis ar tvarumas projektuose.

 

Projektų valdymo „virtuvė“ sukvietė projektų vadovus, kurie norėjo išgirsti labiau patyrusių kolegų patarimų ir konsultacijų. Skaitmeninių įrankių grupėje kolegos galėjo išbandyti tris naujus įrankius: įspūdingų pristatymų kūrimo, dokumentų / projektų valdymo ir vaizdo pamokų kūrimo įrankius. Socialinė įtrauktis – aktuali tema tiek tarptautinių programos ,,Erasmus+“ mobilumo ir jaunimo strateginės partnerystės projektuose, tiek Europos socialinio fondo ir Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo „EEE stipendijų programa“ projektuose. Centro bendruomenė padeda socialinę atskirtį patiriantiems mokiniams atsiskleisti ir realizuoti save ne tik mokantis, bet ir dalyvaujant įvairiuose projektuose, renginiuose, tarptautinėse stažuotėse. 2016–2022 metais stažuotėse užsienio šalyse dalyvavo 126 mažiau galimybių turintys mokiniai, iš jų ir 56 specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai.

 

Tvarumas projektuose – dar viena „karšta“ tema projektuose. Naujausia centro projekto „Ekologinė mokykla“ veikla – akcija „Kamščiarinkis“. Idėja – mokiniai renka plastikinės taros kamštelius, už tam tikrą kiekį surinktų kamštelių gauna ekologišką daugkartinio naudojimo puodelį. Daugiausiai kamštelių surinkusi klasė laimi prizą – plaukimą baidarėmis.

 

Kėdainių „Atžalyno“ gimnazijos ekologų būrelio vadovė Jūratė Vaiginienė pristatė ekologines ir aplinkosaugines veiklas, už kurias gimnazijai 2021 metais įteikta Aplinkosauginio švietimo fondo Žalioji vėliava.

 

Konferencijoje sulaukėme dalyvių ne tik iš mūsų miesto ugdymo įstaigų – pasisemti gerosios patirties atvyko projektų vadovai iš Jonavos, Joniškio, Kybartų, Švenčionių. Dalyviai pasidžiaugė renginiu, įvertino jo naudą ir pageidavo, kad toks renginys taptų kasmetiniu, būtų galima dalintis gerąja patirtimi, aptarti iškylančias projektų administravimo ir vykdymo problemas, numatyti jų sprendimo būdus, keistis tarptautinių partnerių kontaktais.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.