J. Šiugždinienė su ES švietimo ministrais aptars skaitmeninio švietimo, mišriojo ugdymo ir dirbtinio intelekto taikymo klausimus

Pirmadienį švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė dalyvauja Briuselyje vykstančiame ES šalių švietimo ministrų susitikime. Jame bus aptarti klausimai, susiję su mišriojo mokymosi metodais, naująja suaugusiųjų mokymosi darbotvarke, skaitmeniniu švietimu ir įgūdžiais, Europos bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje strateginės programos valdymo struktūra. Taip pat vyks diskusijos skaitmeninio švietimo ir įgūdžių tema.

 

Kaip vieną iš Lietuvos Vyriausybės prioritetų, ES šalių kolegoms ministrė pristatys skaitmeninės transformacijos švietime projektą (EdTech), kuriuo siekiama tiek kiekvienam besimokančiajam, tiek mokytojams atverti naujausius technologinius sprendimus ir inovacijas.

 

„Smarkiai sutrikdžiusi švietimo sistemos veiklą, pandemija kartu atvėrė ir unikalią galimybę plėtoti technologijas ir inovacijas švietimo srityje bei geriau pasiruošti nuolatos kintantiems besimokančiųjų poreikiams, daugiau dėmesio skirti švietimo skaitmenizacijai. Mūsų tikslas – proveržis skaitmeniniame švietime, kuomet skaitmeninės technologijos taptų  prieinamos ir suprantamos kiekvienam švietimo bendruomenės nariui”, – sako J. Šiugždinienė.

 

Ministrė taip pat pristatys Lietuvos nacionalinę dirbtinio intelekto (DI) strategiją, kurią sudaro trys strateginės rekomendacijos su dirbtiniu intelektu susijusių įgūdžių ir kompetencijų tobulinimu nacionaliniu lygiu: nuo pat mokinių lavinimo pradžios vystyti ateičiai reikalingus darbo su DI įgūdžius; suteikti aukštojo mokslo siekiantiems studentams galimybes mokytis pasitelkiant DI ir užtikrinti, kad dabartiniai darbuotojai turėtų besikeičiančiai darbo rinkai reikiamas kompetencijas.

 

Planuojama, kad ES šalių švietimo ministrai priims rekomendaciją dėl mišriojo mokymosi siekiant aukštos kokybės bei įtraukiojo pradinio ir vidurinio ugdymo. Rekomendacija siekiama, kad valstybės narės, vadovaudamosi patirtimi, įgyta per COVID-19 krizę, remtų švietimo ir mokymo sistemų atsigavimą – įvertintų pandemijos poveikį besimokantiems asmenims, pedagogams ir visiems švietimo specialistams, taip pat plėtotų ilgalaikį strateginį požiūrį į mišrųjį mokymąsi.

 

Valstybėms narėms rekomenduojama suteikti papildomų mokymosi galimybių ir tikslinę paramą besimokantiems asmenims, kurie turi mokymosi sutrikimų ar specialiųjų ugdymosi poreikių, skatinti besimokančių asmenų skaitmeninių gebėjimų ugdymą ir švietimo sistemų skaitmeninių pajėgumų stiprinimą, naudoti mišriojo mokymosi metodą kaip būdą remti besimokančių asmenų savarankiškumą ir individualų mokymąsi, ugdyti besimokančių asmenų asmeninius, socialinius ir mokymosi mokytis gebėjimus.

 

Taip pat numatoma, kad Švietimo ir jaunimo Tarybos posėdyje bus patvirtinta rezoliucija dėl naujosios suaugusiųjų mokymosi darbotvarkės ir rezoliucija dėl ES šalių bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje strateginės programos valdymo struktūros.

 

ES švietimo ministrai taip pat diskutuos skaitmeninio švietimo ir įgūdžių tema. Kaip jau buvo skelbta, iš ES Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės Lietuvos švietimo ir inovacijų sričiai bus skirta 512 mln. eurų.

 

ŠMSM inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.