J. Šiugždinienė: ieškome ilgalaikių pagalbos mokiniams ir mokytojams priemonių

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė susitikime su šalies prezidentu Gitanu Nausėda apibendrino ministerijos veiksmus siekiant kompensuoti dėl pandemijos patirtus mokinių akademinius praradimus ir sykiu akcentavo būtinybę suteikti įvairesnes emocinės-psichologinės pagalbos priemones bei jų prieinamumą tiek mokiniams, tiek mokytojams. Ministrės pozicija dėl naujų mokslo metų aiški – visi vaikai turi grįžti į mokyklas.

 

Sausį Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos pristatytame per pandemiją patirtų mokymosi praradimų kompensavimo plane buvo numatyta įvairių pagalbos priemonių: nuo tikslinės pagalbos abiturientams, socialiai pažeidžiamų šeimų vaikams ir kitiems sunkumų mokantis patiriantiems mokiniams iki mokyklų aprūpinimo kompiuterine technika, pedagogų kompetencijų stiprinimo bei nemokamų teminių vaikų vasaros stovyklų organizavimo.

 

Nemažai šių priemonių jau yra įgyvendintos ar vykdomos šiuo metu, be to, pagalba mokiniams ir mokytojams nenutrūks ir kitais mokslo metais – tikimasi, kad kai kurios iniciatyvos taps ilgalaikėmis. „Pandemijos ir nuotolinio mokymo pasekmes jausime dar kurį laiką. Todėl norint jas kompensuoti su kuo mažiau nuostolių tiek vaikų ugdymui, tiek jų ir mokytojų psichologinei gerovei, turime pasimokyti iš dabartinės situacijos ir rasti priemonių, kurios būtų veiksmingos ir ilgalaikėje perspektyvoje. Kalbant apie naujus mokslo metus, mano pozicija aiški – visi vaikai turi būti mokyklose. Negalime žinoti, kokia bus pandeminė situacija rudenį, tačiau masinė vakcinacija, vis daugiau paskiepytų gyventojų teikia viltį, kad pamažu grįšime į priešpandeminį gyvenimą“, – sakė švietimo, mokslo ir sporto ministrė.

Pagalba numatyta ir kitiems mokslo metams

 

ŠMSM pagalbos plane išskiriamos keturios sritys: ugdymo(si) praradimų kompensavimas, emocinė-psichologinė pagalba, technologijos bei patirtinė veikla ir testavimas. Nuo vasario pradžios iki šių mokslo metų pabaigos mažose grupėse vyksta papildomos konsultacijos mokymosi sunkumų patiriantiems įvairių klasių mokiniams. Planuojama, jog tokios konsultacijos vyks ir kitais mokslo metais.

 

Padėti švietimo įstaigoms organizuoti ir užtikrinti nuoseklų mokymosi procesą bei priežiūrą yra pasitelkti savanoriai. Jie kontaktiniu ar nuotoliniu būdu padeda mokiniams mokytis, gelbėja mokytojams klasėse. Šiuo metu šalies mokyklose dirba 77 savanoriai. Tęsti iniciatyvą planuojama iki 2021-ųjų pabaigos, tikimasi, jog ji duos pradžią ilgalaikei praktikai.

 

Siekiant padėti abiturientams geriau pasiruošti egzaminams šįmet į pagalbą pasitelktos mokytojų asociacijos: įvairių dalykų mokytojų organizacijos rengė nuotolines konsultacijas ir seminarus abiturientams bei juos mokantiems mokytojams, buvo parengta teminės metodinės medžiaga, vaizdo įrašai. Pagalbos teikimas bus tęsiamas iki 2021-ųjų metų pabaigos konsultuojant mokinius, kurie rugsėjį taps abiturientais.

 

Šiuo metu vyksta konkursas stovyklų rengėjams. Valstybės lėšomis finansuojamose teminėse stovyklose bus kviečiami dalyvauti mokymosi sunkumų patiriantys 5–8 klasių mokiniai ir jose galės tobulinti savo žinias gamtos mokslų, matematikos ir kalbų srityse. Tikimasi, jog per vasarą šiose stovyklose dalyvaus bent 2500 vaikų. Stovyklos bus organizuojamos ir savivaldybių lėšomis, o jose galėtų dalyvauti apie 50 000 vaikų.

 

ŠMSM šiuo metu rengia Geros savijautos programą. Tai pasirenkamųjų paslaugų fondas mokykloms, skirtas mokinių emocinei sveikatai, fizinei būklei ir socialiniams įgūdžiams atstatyti ir palaikyti. Išnaudojant „Kultūros paso“ platformą ir veikimo schemą, praplečiant asortimentą, mokyklos galės savarankiškai rinktis tikslines paslaugas iš fizinių, juridinių ir nevyriausybinių organizacijų teikėjų sąrašo aktyvioms veikloms gryname ore, komandos formavimo užsiėmimams, psichologų paskaitoms, emocinio intelekto mokymams organizuoti ir pan. Savo emocine sveikata skatinami rūpintis ir mokytojai – jiems numatoma rengti specialistų supervizijas, nuotolinius mokymus, savitarpio pagalbos grupių susitikimus, skirtus didinti psichikos sveikatos raštingumą.

 

Ruošiamasi pritaikyti „Kultūros pasą“ vasarai, prasidėjo iniciatyva „Atverk duris vasarai“, prie kurios kviečiami jungtis muziejai, bibliotekos, švietimo įstaigos ir organizuoti nemokamas edukacijas vaikams netoli jų namų.

 

Siekiant pasiruošti galimiems ateinančių mokslo metų iššūkiams, jau sisteminamos įvairios skaitmeninės mokymo priemonės Nacionalinės švietimo agentūros tinklalapyje. Mokykloms yra nupirkta daugiau nei 9 tūkst. nešiojamųjų kompiuterių, centralizuotai perkama įranga, skirta hibridinėms klasėms įrengti. Planuojama įrengti apie 2000 tokių klasių.

 

ŠMSM peržiūrėjo ugdymo organizavimo rekomendacijas bei saugumo reikalavimus, patikslinti testavimo algoritmai, mokyklų gebėjimai organizuoti testavimą. ŠMSM parengto Mokymosi praradimų dėl COVID-19 pandemijos kompensavimo plano įgyvendinimui skirta daugiau nei 18 mln. eurų.

 

ŠMSM inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.