J. Šiugždinienė: didžiausia kitų metų investicija – į švietime dirbančius žmones

Kitąmet valstybės biudžeto lėšos, skiriamos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai bei mokslo ir studijų institucijoms, didėja daugiau kaip 282 mln. Eur, arba 14 proc. Tai numatoma ateinančių metų valstybės biudžeto projekte.

 

Projekte numatyta, kad didžiąją šio augimo dalį – 158 mln. Eur – sudarys lėšos mokytojų, kitų pedagoginių darbuotojų, taip pat mokslininkų, aukštųjų mokyklų dėstytojų ir neakademinių darbuotojų atlyginimams didinti.

 

„Investuojame į tai, kas labiausiai mums rūpi, kad sudaro visos švietimo sistemos pagrindą – žmones, dirbančius ugdymo įstaigose ir aukštosiose mokyklose. Stengiamės sudaryti kaip įmanoma geresnes sąlygas jiems dirbti, kurti, ugdyti vaikus. Labai džiaugiuosi, jog pavyko pasiekti sutarimą, kad atlyginimai pedagogams būtų didinami jau nuo sausio 1 dienos“, – sako švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė.

 

Lėšos darbo užmokesčiui nuo 2022 m. sausio 1 d. augtų iš viso 12,5 proc., įskaitant bazinio dydžio didinimą ir papildomą darbo užmokesčio didinimą 10 proc. švietimo ir mokslo srities darbuotojams, kurio siekė ir švietimo bei mokslo profesinės sąjungos.

 

Planuojama, kad nuo 2022 m. sausio 1 d. mokytojų, švietimo pagalbos specialistų, kitų pedagoginių darbuotojų, dirbančių mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose pareiginės algos didės 10 proc. Kita lėšų dalis (2,5 procento) būtų skiriama apmokėjimui dėl padidinto darbo krūvio ar sudėtingumo – tai ypač aktualu pandemijos sąlygomis, kuomet dalis klasės mokinių negali prisijungti prie mokykloje ugdomų bendraklasių ir tęsia mokslus namuose.

 

Biudžeto projektą Vyriausybė numato priimti šį trečiadienį vyksiančiame posėdyje.

 

ŠMSM inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.