Įtraukusis ugdymas integruotose pamokose – džiaugsmas ir mokiniams, ir mokytojams

Inga Jurčikonytė-Kaminskienė
,
anglų kalbos mokytoja
Jūratė Vosylienė
,
 lietuvių kalbos mokytoja

Jaunus gimnazistus prisijaukinti ir kuo greičiau užkrėsti noru mokytis atėjus į gimnaziją – rimtas iššūkis. Tikriausiai todėl penki Marijampolės Sūduvos gimnazijos mokytojai ryžosi vesti integruotas atviras pamokas aktų salėje. Pamokose atsirado daug ir labai įvairų veiklų, kurios leido atsiskleisti visiems dalyviams. Tuo džiaugėsi ne tik mokytojai, bet ir jų mokiniai.

 

Pirmadienį, spalio 25 d., IG klasės mokiniai dalyvavo integruotoje anglų kalbos ir muzikos pamokoje „Etnografiniai Suvalkijos regiono ypatumai“. Ją vedė anglų kalbos mokytojos Inga Jurčikonytė-Kaminskienė, Liudmila Kaluškevičienė ir muzikos mokytoja Danutė Klevienė.

 

Pamokoje mokiniai kalbėjo apie Suvalkijos regiono etnografinius bruožus. Aiškinosi Suvalkijos pavadinimo kilmę, pristatė Marijampolę – Suvalkijos sostinę, aptarė šokius ir dainas. Vaizdžiai apibūdino suvalkietiškus patiekalus, puoselėtas tradicijas, papročius, architektūros detales, įdomius augalus – piliarožę ir rūtą, puošusias mūsų krašto merginų ir moterų gėlių darželius.

 

Muzikos mokytoja D. Klevienė, kilusi iš Aukštaitijos, pasidalijo asmenine patirtimi, spalvingai ir vaizdžiai palygino Suvalkijos bei Aukštaitijos regionų tarmių skirtybes. Mokiniai buvo netikėtai nustebinti sužinoję lietuvių kalbos tarmių skirtumus: nors ir suvalkiečiai, ir aukštaičiai kalbėjo savo gimtąja – lietuvių kalba, tačiau vienas su kitu galėjo ir nesusikalbėti, kadangi skirtingai vadino tuos pačius daiktus. Mokytoja pacitavo Suvalkijos krašto giminaitės prašymą („Palipėk, vaikeli, trepais, paimk spatą, iškask grabę, palaidok kurkulį ir užpilk pieskom“), kurį išgirdusi sutriko ir nežinojo, ką turėtų daryti. Suvalkijos dialekto ypatumus trys mokinės atskleidė improvizuotame pokalbyje.

 

Mokiniai vilkėjo tautinius rūbus, gilinosi į savo senelių, prosenelių gyvenimo ypatumus. Taigi, geriau pažino savo šaknis ir save, patobulino anglų kalbos žodyną, o pamoką pagyvino suvalkietiškais šokiais ir dainomis.

 

Antradienį, spalio 26 d., IA ir IG klasės mokiniai dalyvavo integruotoje lietuvių kalbos, anglų kalbos ir matematikos pamokoje „Tolerancija kitokiam“, kurią vedė lietuvių kalbos mokytoja Jūratė Vosylienė, anglų – mokytoja Inga Jurčikonytė-Kaminskienė ir matematikos mokytojas Darius Kazlauskas. Mokytojai išsikėlė tikslą sujungti 3 mokomuosius dalykus ir kalbėtis apie kitokių žmonių pažinimą bei supratimą.

 

Pamokoje dviejų klasių mokiniai gavo įvairių vaidmenų: 3 komandos (7 mokiniai pristatymus ruošė anglų kalba; 5 mokiniai – lietuvių kalba, 7 gimnazistai – matematikų grupė daug skaičiavo stebėdami pristatymus), 2 fotografai, 2 „juodieji“ metraštininkai (fiksavo tik neigiamus dalykus pamokoje), 2 – „baltieji“ metraštininkai (užsirašė ir koncentravosi vien į teigiamus dalykus), 1 mokinys tapo IT specialistu ir buvo atsakingas už visą vaizdą ir garsą, 15 mokinių liko žiūrovais – „vertintojais“ (pildė pamokos stebėjimo korteles); dar turėjome svečių – gimnazijos direktorę Audronę Vaičiulienę ir pavaduotoją Liną Juknelienę.

 

Lietuvių kalbos grupė pristatė berniuko Kristoferio, sergančio Aspergerio sindromu, gyvenimo ypatumus, remdamiesi Hedono romano „Tas keistas nutikimas šuniui naktį“ (programinio IX klasės kūrinio) fragmentais. Anglų kalbo grupės nariai, naudodamiesi piešiniais ir vaizdais, pasakojo apie žmones su įvairiomis fizinėmis ir psichinėmis negaliomis. Mokiniai avėjo skirtingų spalvų kojines, taip solidarizavosi su psichinę negalią turinčiais žmonėmis. Matematikai daug skaičiavo (kiek kartų buvo ištartas žodis „tolerencija“? kiek procentų pamokos užėmė mokinių ir vaizdo pristatymai? kiek vertas kiekvieno mokytojo ir 3 pasirinktų mokinių darbas pamokoje ? ir pan.).

 

Pamokoje visi buvo aktyvūs ir susidomėję, nes informacija įdomi, mokinių pristatymai labai kūrybiški, emocionalūs, todėl juoko ir šypsenų netrūko. Svarbu, jog visi sutarėme, kad mūsų pasaulyje gyvena labai daug skirtingų žmonių ir vieni kitus tiesiog privalome išmokti gerbti.

 

Vadovaujantis įtraukiojo ugdymo koncepcija, galima teigti, kad šiose pamokose kiekvienam mokiniui buvo sudarytos galimybės patirti pažinimo džiaugsmą ir sėkmę pagal individualius gebėjimus dalyvaujant skirtingose veiklose.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.

Vienas komentaras