Įtraukianti mokslo metų pradžia gimnazijoje

Arūnas Serneckas
,
Vilkaviškio „Aušros“ g-jos direktorius

2020–2021 m. m. beveik visų šalies mokyklų mokiniai daugiau nei 6 mėnesius mokėsi nuotoliniu mokymo(si) organizavimo būdu. Ne išimtis ir Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos gimnazistai, kurie 2020 m. lapkričio mėnesį išbandė mišrų mokymo(si) organizavimo būdą, o nuo gruodžio mėnesio tęsė mokymąsi nuotoliniu būdu.

 

Buvo aišku viena, kad 2021 m. rugsėjo pradžioje grįžę į gimnaziją, atvykę iš kitų mokyklų mokiniai dėl ilgo mokymosi nuotoliniu būdu bus pasikeitę ir kad jiems reikės laiko bei tikslingai taikomų priemonių adaptuotis, kad galėtų sėkmingai mokytis gimnazijoje. Gimnazijos bendruomenė birželio mėnesį susitarė dėl integruotų veiklų organizavimo mokiniams rugsėjo 2–16 dienomis. Buvo nuspręsta grįžti į įprastas darbo vietas gimnazijoje, bet į neįprastas sąlygas, ribojamas daugybės nurodymų ir rekomendacijų – iššūkis mokytojams ir vadovams.

 

Veiklų, organizuotų mokiniams, tikslas – sudaryti sąlygas ir padėti mokiniams ir mokytojams mokyti(s) kasdienio mokymo(si) organizavimo būdu bei pagerinti mokinių ir mokytojų socialinę emocinę, fizinę savijautą, ugdyti bendradarbiavimo ir kitas bendrąsias kompetencijas. Siektinas rezultatas – pagerėjusi mokinių mokymosi motyvacija, mokinių ir mokytojų socialinė emocinė ir fizinė savijauta.

 

Iki rugsėjo 16 dienos gimnazijoje įvairių dalykų mokytojai organizavo 80 integruotų pamokų. Jose vyravo tarpdalykinė integracija, bendrųjų kompetencijų (bendravimo, savęs pažinimo) ugdymas, mokymas, paremtas supančia aplinka, projektinis darbas. Klasių valandėlių metu auklėtiniams vyko socialinio emocinio ugdymo užsiėmimai.

 

Klasių vadovai, siekdami sutelkti klasių kolektyvus po ilgo išsiskyrimo, organizavo edukacines išvykas ir veiklas kitose erdvėse. Mokiniai vyko į 10 pažintinių ekskursijų: Kauno IX fortą, po Vilkaviškio miestą, Vytauto Didžiojo Karo muziejų Kaune, Valstybės pažinimo centrą Vilniuje, LSMU Anatomijos muziejų, Europos parką, Okupacijos ir laisvės kovų muziejų, Kazlų Rūdą (naktinis žygis), Europos parką, MO muziejų. Ekskursijų metu bendraklasiai dalyvavo muziejų, parkų siūlomų edukacinių programų užsiėmimuose, ekskursijas vedė vietos gidai.

 

Gimnazijos mokinių pažinimo, bendradarbiavimo kompetencijoms ugdyti buvo pasitelktos Kultūros paso programos. Šiuo laikotarpiu mokiniams suorganizuotos 26 veiklos. Jas įgyvendinti padėjo: profesionalūs muzikai Gediminas Dalinkevičius ir Povilas Jaraminas (muzikos pamokos „Nuo klasikos iki džiazo“), lektorė Gailė Kvietkutė-Gudelė (Komandos formavimas), Eksperimentinės kūrybinio mąstymo laboratorijos lektoriai Andrius Chomičius ir Gerda Surgautaitė. Jų dėka vyko įdomios, netradicinės ekonomikos ir verslumo pamokos. Alytaus miesto teatro aktoriai organizavo kūrybines dirbtuves, kurių metu gimnazistai mokėsi pažinti save, stiprinti pasitikėjimą savimi, išlaisvinti savo kūrybiškumą. Šie gebėjimai ypač svarbūs ugdant pasitikėjimo kupiną ir kūrybingą asmenybę, gebančią save analizuoti ir tobulinti bei siekti užsibrėžtų tikslų ir svajonių. Diskusijų spektaklyje aktoriai kartu su jaunimu diskutavo aktualiomis jaunimui temomis, vaidino. Netradicines fizikos pamokas padėjo suorganizuoti Aukštaitijos verslo centras. Erdvinio kino pagalba mokiniai sužinojo daug naudingos mokomosios informacijos.

 

Dėmesys mokinio ir mokytojo sveikatai, komandiniam darbui, socialinei emocinei savijautai – svarbūs veiksniai, padedantys kurti palankų mikroklimatą, gerus santykius, suprasti vienas kitą.

 

Netradicinių, integruotų edukacinių veiklų metu gimnazistai įgijo naujų patirčių, ugdėsi bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijas, mokėsi atlikti užduotis komandoje.

 

Neįprastos, bet visiems I–IV klasių mokiniams mokslo metų pradžios adaptacijos dienos buvo sėkmingos.

 

Geri rezultatai pasiekti gimnazijos mokytojų ir vadovų nuoseklaus planavimo ir nuoširdaus darbo, įsitraukimo dėka. Gera mokinių savijauta turėtų padėti gerinti mokinių mokymosi motyvaciją ir siekti asmeninės pažangos.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.