Įteikti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos garbės ženklai

Pirmadienį Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos garbės ženklai įteikti Kornelijui Plateliui, prof. Pranui Žiliukui ir dr. Pranui Gudynui.

 

„Pirmoji ministerijos garbės ženklo laureatė daktarė Meilė Lukšienė yra pasakiusi, kad švietimas savo misiją deramai atliks tik tada, kai jo raida lenks bendrą visuomenės raidą. Kyla klausimas, o kada švietimas gali pralenkti bendrąją visuomenės raidą? Esmė yra žmonės, kurie formuoja švietimo politiką, kurie ją įgyvendina. Neabejoju, kad Jūsų misija – dirbti švietimui. Labai džiaugiamės, kad tapote laureatais, labai Jumis didžiuojamės. Jūs, ilgus metus formavę ir tebeformuojantys švietimo politiką, esate pavyzdys jaunimui ir visai švietimo bendruomenei“, – sakė apdovanojimus įteikusi ministrė Jurgita Šiugždinienė.

Renatos Česnavičienės nuotr.

Poetas, vertėjas, buvęs švietimo ir mokslo ministras Kornelijus Platelis, šiemet švenčiantis 70 metų jubiliejų, apdovanotas už reikšmingą indėlį įgyvendinant švietimo reformos prioritetus ir pažangiausių pasaulinių idėjų plėtojimą Lietuvos švietimo sistemoje.

 

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) prezidentas prof. Pranas Žiliukas apdovanotas už reikšmingą indėlį įgyvendinant mokslo ir studijų reformą, už ilgametį rezultatyvų darbą, vadovaujant Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijai bendrajam priėmimui organizuoti. Liepos mėn. suėjo 20 metų nuo LAMA BPO įsteigimo.

 

Vilniaus švietimo pažangos centro analitikas, mokslininkas tyrėjas dr. Pranas Gudynas, šiemet baigiantis ilgametę ir švietimui reikšmingą karjerą, apdovanojamas už svarų indėlį tobulinant Lietuvos švietimą ir plėtojant pažangiausias mokslines idėjas, kuriant bendrojo ugdymo turinį, mokinių pasiekimų vertinimo ir kokybės užtikrinimo sistemą.

Garbės ženklas yra aukščiausias ministerijos apdovanojimas, skiriamas švietimui ir mokslui ypač nusipelniusiems asmenims pagerbti.

 

ŠMSM inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.